Головний бухгалтер. Старт

Практична робота

Модуль 2
Задание
Підключіться до віддаленого робочого столу, відкрийте 1С та користуючись інструкцією внесіть наступні господарські операції.
1) Отримання поворотної фінансової допомоги 16.01.2019 р. зг. Договору, на розр. рах. від контрагента ТОВ «Вектор Трейд» на сумму 300 000 грн.

Для цього необхідно виконати наступні дії:

  1. Банк / Платіжне доручення вхідне / Операція: Розрахунки за кредитами та позиками /
  2. Контрагент / Договір контрагента / тип договору «інші», рахунок обліку 6851 на вкладці «Рахунки розрахунків з контрагентами»
  3. Стаття руху грошових коштів «поворотна фінансова допомога»

2) Отримання готівки в банку для надання ПФД 17.01.2019 р. на суму 10 000грн.

Каса / Прибутковий касовий ордер / Отримання готівкових коштів в банку / Стаття руху грошових коштів «Поворотна фінансова допомога»
3) Надання поворотної фінансової допомоги зг. договору №1 від 17.01.2019 р., касовий ордер 17.01.2019 р. контрагент ФО Задорожня, інші контрагенти в сумі 5 000 грн.

  1. Каса / Видатковий касовий ордер / Операція:Розрахунки за кредитами та позиками / стаття руху грошових коштів « Поворотна фінансова допомога»
  2. Контрагент / Договір контрагента / Тип договору «інші», рахунок обліку 3771 на вкладці «Рахунки розрахунків з контрагентами»

4) Отримання готівки в банку для надання ПФД 22.01.2019 на суму 50 000 грн. зг. договору №2 від 22.01.2019 р.
Каса / Прибутковий касовий ордер / Отримання готівкових коштів в банку / Стаття руху грошових коштів «Поворотна фінансова допомога»

5) Надання поворотної фінансової допомоги зг. договору №2 від 22.01.2019 р., касовий ордер 22.01.2019 р. контрагент ФО Задорожня, інші контрагенти в сумі 49 000 грн.

1. Каса / Видатковий касовий ордер / Операція: Розрахунки за кредитами та позиками / стаття руху грошових коштів « Поворотна фінансова допомога»
2. Контрагент / Договір контрагента / Тип договору «інші», рахунок обліку 3771 на вкладці «Рахунки розрахунків з контрагентами»

6) Повернення поворотної фінансової допомоги зг. договору №1 від 17.01.2019 р., касовий ордер 28.02.2019 р. контрагент ФО Задорожня, інші контрагенти в сумі 2 000 грн.
1. Каса / Прибутковий касовий ордер / Операція: Розрахунки за кредитами та позиками / стаття руху грошових коштів « Поворотна фінансова допомога»

7) Прийняття рішення про прощення неповернутої суми ПФД по договору №1 від 17.01.2019 р. контрагент ФО Задорожна А.А., інші контрагенти 28.02.2019 р. в сумі 3 000 грн., в тому числі
1043,25 – до 25% мінімальної ЗП
1956,75 – більше 25% мінімальної ЗП
352,22 - сума ПДФО з оподатковуваної суми доходу
29,35 – військовий збір з оподатковуваної суми доходу

1. Розпорядчий документ по підприємству щодо прийнятого рішення Керівника про прощення боргу такій ФО
2. Проведення в обліку зазначених вище операцій документом: Операції / операції: (бухгалтерський і податковий ) облік / Операції введені вручну
3. Віднесення на Інші витрати періоду непогашеної суми ПФД в розмірі 25% мін. ЗП
4. Віднесення на Інші витрати періоду непогашеної суми ПФД в розмірі, що перевищує 25% мін. ЗП (4173 грн. в 2019 р)
5. Утримання ПДФО та В Збору із суми, що перевищує 25% мін. ЗП за рахунок працівника


8) Сплата утриманої суми ПДФО до Чернівецьке УК / м. Чернівці 28.02.2019 р. в сумі 352,22 грн.
а також суми ВЗ до до Чернівецьке УК / м. Чернівці 28.02.2019 р. в сумі 29,35 грн.
Банк / ПД вихідне / Отримувач Чернівецьке УК / м. Чернівці / рах. 6411 / стаття руху грошових коштів: ПДФО
Банк / ПД вихідне / Отримувач Чернівецьке УК / м. Чернівці / рах. 642 /податки: військовий збір / стаття руху грошових коштів: ВЗб9) Повернення в касу утриманих та сплачених сум ПДФО та військового збору фізичною особою Задорожною А.А.
Дата операції 28.02.2019 року.
Сума операції 381,57 грн.
Каса / Прибутковий касовий ордер / Операція: Розрахунки за кредитами та позиками / стаття руху грошових коштів "Поворотна фінансова допомога"
Контрагент / Договір контрагента / Тип договору "Інше", рахунок обліку 3771 на вкладці "Рахунки розрахунків з контрагентами"

10) Контроль залишків дебіторської та кредиторської заборгованості по ТОВ "Вектор Трейд", ФО Задорожна А.А., інші контрагенти на 28.02.2019 р. (Оборотно - сальдова відомість по рахунках 6851, 3771).
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851, 3771
Дт 3771 - 49000 грн.
Кт 6851 - 300000 грн.
Інші уроки