Головний бухгалтер. Старт

Практична робота

Модуль 3
Задание
Підключіться до віддаленого робочого столу, відкрийте 1С та користуючись інструкцією внесіть наступні господарські операції.
1) Державна реєстрація змін до статутного капіталу 01.03.2019 р. Збільшення статутного на загальну суму 950 000 грн ., в тому числі
Нежитлова будівля, 210 км. м., 650000 грн., Руденко С. П.,
Грошові кошти, 300000 грн., Руденко Я. І.,

Операції / Операція «Бухгалтерський та податковий облік»:
1. Дт. 46 Кт401 950000 грн.
Субк 1 для Дт 46 - Контрагенти / Засновники, ПІП
Субк. 2 для Дт 46 – цінні папери / майно
2) Фактичне формування / внесення статутного капіталу. Надходження на р/р коштів в як внеску до статутного капіталу від Руденко Я. І.
02.03.2019 в розмірі 300 000 грн.
Банк / Платіжне доручення вхідне / Операція «Інше надходження безготівкових грошових коштів» / стаття руху грошових коштів «Статутний капітал»
3) Прийняття до обліку нежитлової будівлі як внеску до статутного капіталу.
Дата 02.03.2019 р. Загальна (погоджена засновниками) вартість 650 000 грн.
Приміщення споруди призначено для експлуатації як цех по виготовленню деталей.
Початок виробничого процесу по виготовленню деталей заплановано з 01.08.2019 року.
Основні засоби / Введення в експлуатацію ОЗ: (операція: за результатами інвентаризації), рахунок доходів 46
Створення елемента « Нежитлова будівля, 210 км. м.» в довіднику «Основні засоби»
Створення способу відображення витрат по амортизації: "виробництво деталей діам. 50 мм"
Встановлення терміну корисного використання ОЗ, 20 років
Внесення відомостей в облікові дані щодо не нарахування амортизації такого ОЗ
4) Зміна стану ОЗ:
Початок використання в господарській діяльності та нарахування амортизації для ОЗ "Нежитлова будівля, 210 кв. м. - з 01.08.2019 року:
Меню "Основні засоби" / Зміна стану ОЗ щодо Нежитлової будівлі, 210 кв. м.: подія: Експлуатація.
Активні прапорці щодо нарахування амортизації.

5) Придбання основного засобу Авт-ль, VW, Caddy, № кузова WV 2ZZZ2RZBX229317, реєст.№ СЕ 1980 АХ від ТОВ «Авто Україна»,
вартість 270 000 грн. з ПДВ,
дата придбання 16.05.2019 р.
Покупка / Надходження товарів та послуг
Контрагент (договір, параметри договору: складний податковий обліку, рах БО 631-3711,6442-6441, 20% ПДВ), операція : Устаткування
Формування відомостей в довідниках «Устаткування», «Основні засоби» щодо основного засобу Авт-ль, VW, Caddy, № кузова WV 2ZZZ2RZBX229317, реєст.№ СЕ 1980 АХ

6) Оплата постачальнику ТОВ «Авто Україна» 17.05.2019 р. в сумі 270 000 грн. З ПДВ
Банк / платіжне доручення вихідне: операція «Оплата постачальнику», стаття руху грошових коштів « придбання основних засобів»

7) Введення в експлуатацію ОЗ.
ОЗ придбано для обслуговування адміністративного апарата.
Дата 17.05.2019 р.
Балансова вартість ОЗ 225 000 грн.
ОЗ / Ведення в експлуатацію ОЗ /
Встановлення терміну корисного використання, 6 років (72 місяці), встановлення способу відображення витрат по амортизації: адміністративні витрати

8) Придбання комплекту обладнання відео нагляду для монтажу системи відеоспостереження Виробничого приміщення від ТОВ «Оптика»
20.07.2019 року
загальна вартість комплекту - 15 000 грн. з ПДВ.
1. Покупка / Надходження товарів та послуг (20 рах.) / Контрагент (договір, параметри договору: складний податковий облік, рах. БО 631-3711, 6442-6441, 20% ПДВ),
2. Передача обладнання в монтаж: вимога накладна / рахунок обліку затрат – 151: Об'єкти будівництва, елемент «Система відеоспостереження», стаття затрат - Витрати на будівництво й монтаж устаткування
Формування відомостей в довідниках «Об'єкти будівництва»
Перевірка стану рах. 151 «Система відеоспостереження» , 12500 грн.
9) Придбання послуг монтажу системи відеоспостереження Виробничого приміщення від ТОВ «Оптика», 20.07.2019 р.
Вартість послуг 6 000 грн. з ПДВ.
Покупка / Надходження товарів та послуг / Контрагент (договір, параметри договору: складний податковий обліку, рах. БО 631-3711,6442-6441, 20% ПДВ),
Формування відомостей в довідниках «Об'єкти будівництва»
Перевірка стану рах. 151 «Система відеоспостереження»

10) Ведення в експлуатацію об'єкта капітального будівництва «Система відеоспостереження з 31.07.2019 р.,
вартість системи відеоспостереження - 17 500 грн.
ОЗ / Ведення в експлуатацію ОЗ / операція «Об'єкт будівництва»
Встановлення терміну корисного використання, але не менше 12 років для 109 групи ОЗ,
Встановлення способу відображення витрат по амортизації (Деталі діам. 50 мм)
Перевірка стану рах. 151 «Система відеоспостереження»
Перевірка стану рах. 109 «Система відеоспостереження»

11) Зміна способу витрат по амортизації для автомобіля Авт-ль, VW, Caddy, № кузова WV 2ZZZ2RZBX229317, реєст.№ СЕ 1980 АХ у зв'язку із початком використання авто менеджером із продаж з 01.07.2019 р.
ОЗ / Параметри амортизації / зміна способу витрат по амортизації / створення елемента довідника із використанням 93 рах. «Витрати на збут»

12) Прийняття рішення про передачу терміном на 1 місяць автомобіля VW, Caddy в оренду з 01.08.2019 р по 31.08.2019 р.
1. ОЗ / Параметри амортизації / зміна способу витрат по амортизації із віднесенням місячної норми нарахування АМ на виробництво послуг оренди / ном. група «Оренда ОЗ»

13) Зміна способу нарахування амортизації автомобіля VW, Caddy у зв’язку з використанням для обслуговування адміністративного апарату з 01.09.2019 р.
ОЗ / параметри амортизації
зміна способу витрат по амортизації / використання елемента довідника із використанням рах 92.

14) Проведено технічний огляд ОЗ на суму 3 600 грн з ПДВ. Контрагент ТОВ «Кадді Україна», акт надання послуг 15.07.2019 р.
Покупка / Надходження товарів та послуг / Контрагент (договір, параметри договору: складний податковий обліку, рах БО 631-3711,6442-6441, 20% ПДВ),
Віднесення послуг з ТО на рах. БО «235», створення елемента довідника «Поточний ремонт» / ПР Автомобіль Кадді
ОЗ / Модернізація та ремонт ОЗ /вид поліпшення « ремонт» / подія «Ремонт».
Обираємо ОЗ, що ремонтується. На вкладці «Бухгалтерський та податковий облік» активуємо Спосіб відображення витрат по амортизації

15) Придбано послугу сторонньої організації заміни механічної частини Верстата 15.08.2019 р. на суму 15 000 грн., контрагент ТОВ «Маховик».
1. Покупка / Надходження товарів та послуг / Контрагент (договір, параметри договору: складний податковий обліку, рах БО 631-3711,6442-6441, 20% ПДВ),
2. Віднесення на вартість виробництва послуги - номенклатурна група "заміна механічної частини верстата"
16) Оплата вартості наданих послуг заміни механічної частини Верстата 20.08.2019 р. в розмірі 15 000 грн. ТОВ «Маховик».
1. Банк / платіжне доручення вихідне: операція «Оплата постачальнику», стаття руху грошових коштів « розрахунки з постачальниками»

17) Реалізація послуг проведення ремонту Верстата 21.08.2019 р. ТОВ «Оренда» на сумму 15 000 грн. з ПДВ
Продажа / Акт про надання виробничих послуг
Контрагент (договір, параметри договору: складний податковий облік,
рах БО 361-6811, 6432-6431, 20% ПДВ)
Застосовуємо значення номенклатурної групи, що відповідає змісту проведеного ремонту (заміна механічної частини верстата). Планова вартість 12500 грн.
18) Проведення заліку взаємних заборгованостей з ТОВ «Оренда» на дату 31.08.2019 р. сума 15 000 грн.
 1. Покупка / Коригування боргу
 2. Дебітор та кредитор - ТОВ «Оренда» на однакову суму боргу
 3. Документ списує загальну суму заборгованості по 361 та 631 рахунках
 4. Сума взаємозаліку 12500 грн.
19) Придбання малоцінного необоротного матеріального активу «Крісло офісне» 01.07.2019 р. від ТОВ Офістехніка, на суму 3 750 грн з ПДВ. Передача МНМА в експлуатацію.
 1. Покупка / Надходження товарів та послуг / Контрагент (договір, параметри договору: складний податковий обліку, рах БО 631-3711,6442-6441, 20% ПДВ),
 2. Заведення під довідника «МНМА» в довіднику номенклатура
 3. створення елемента МНМА із зазначенням рахунку БО 1531
 4. ОЗ / Малоцінні активи / передача в експлуатацію МА із зазначенням відповідальної особи, необоротного активу та створення способу призначення використання (адміністративні витрати) із обов’язковим зазначенням ВИДУ малоцінного актива: для 1531 – вид малоцінного активу МНМА
20) Придбання клеми для підключення (МНМА, рах БО 1531), Розетки- перемикачі (МШП, рах БО 221) 25.08.2019 р від ТОВ «Електроприлад». За вартістю клеми 1 шт. – 2600 грн з ПДВ, розетки-перемикачі 2 шт. - по 290 грн з ПДВ.
Всього 3180,00 грн. з ПДВ.
1. Покупка / Надходження товарів та послуг / Контрагент (договір, параметри договору: складний податковий обліку, рах БО 631-3711,6442-6441, 20% ПДВ),
2. Створення елемента МНМА (клеми для підключення) із зазначенням рахунку БО 1531
3. Заведення піддовідника «МШП» в довіднику номенклатура та створення елемента МШП (розетки перемикачі) із зазначенням рахунку БО 221
4. Введення в експлуатацію МНМА та МШП із відображенням їх вартості в складі вартості незавершеного виробництва по ном. групі «Деталі діам. 50 мм»
ОЗ / Малоцінні активи / передача в експлуатацію МА із зазначенням відповідальної особи, необоротного активу та МШП. Створення способу призначення використання із обов’язковим зазначенням ВИДУ малоцінного актива: для 1531 – вид малоцінного активу МНМА та для 221 – вид малоцінного активу - МШП.
21) Придбання МШП Килимки автомобільні 01.08.2019 р. від ТОВ «Кадді Україна», 4 шт. по 500 грн з ПДВ.
1. Покупка / Надходження товарів та послуг / Контрагент (договір, параметри договору: складний податковий обліку, рах БО 631-3711,6442-6441, 20% ПДВ),
2. Заведення під довідника «МШП» в довіднику номенклатура
3. Створення елемента МШП із зазначенням рахунку БО 221
4. ОЗ / Малоцінні активи / передача в експлуатацію МА із зазначенням відповідальної особи, необоротного активу та створення способу призначення використання із обов’язковим зазначенням ВИДУ малоцінного актива: для 221 – вид малоцінного активу - МШП
5. Введення в експлуатацію МШП із відображенням їх вартості в складі вартості незавершеного виробництва по ном. групі «Оренда ОЗ»

Обґрунтувати доцільність віднесення таких витрат на собівартість.

22) Придбання МШП, картридж Canon 01.07.2019 р від ТОВ Офістехніка», на суму 540 грн з ПДВ.
 1. Покупка / Надходження товарів та послуг / Контрагент (договір, параметри договору: складний податковий обліку, рах БО 631-3711,6442-6441, 20% ПДВ),
 2. Заведення під довідника «МШП» в довіднику номенклатура
 3. Створення елемента МШП із зазначенням рахунку БО 221
 4. ОЗ / Малоцінні активи / передача в експлуатацію МА із зазначенням відповідальної особи, необоротного активу та створення способу призначення використання (адміністративні витрати) із обов’язковим зазначенням ВИДУ малоцінного актива: для 221 – вид малоцінного активу - МШП
23) Закриття місяця за січень-серпень 2019 року. Операції- Регламентні операції-Закриття місяця/активні всі прапорці для бухгалтерського і податкового обліку. Так, як Автомобіль Кадді введено в експлуатацію 17.05.2019 року, відповідно нарахування амортизації розпочнеться з червня місяця. А нарахування амортизації по Нежитловій операції розпочнеться з 01.08.2019 року.
Документ "закриття місяця" виконує такі операції :
— нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів. При цьому можна проводити нарахування амортизації шляхом установлення окремих прапорців за ОЗ і НМА;
— переоцінка валютних коштів і відображення курсових різниць;
— розподіл транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), накопичених на певних рахунках, у розрізі номенклатурних груп за напрямами вибуття запасів;
— коригування фактичної вартості номенклатури для організацій, у яких в «Учетной политике организации» встановлено спосіб оцінки вартості матеріально-виробничих запасів (МВЗ) — «за середньою», для визначення середньозваженої вартості списання за місяць;
— списання витрат майбутніх періодів, відображених на 39 рахунку, в розрізі елементів довідника «Расходы будущих периодов» на рахунки витрат;
— розрахунок і коректування собівартості продукції (послуг) і коректування зроблених протягом місяця проводок за собівартістю продукції (послуг);
— переоцінка вартості запасів на дату балансу в бухгалтерському обліку (за номенклатурними позиціями, для яких визначена чиста вартість реалізації), якщо для організації зазначені параметри оцінки запасів на дату балансу;
— розрахунок торгової націнки за проданими товарами, якщо облік у роздробі ведеться за продажними цінами;
— технологічні операції за податковим обліком, які призначені для закриття у податкових регістрах повних угод (оплата — відвантаження) за договорами. Цю операцію необхідно виконувати для збільшення швидкодії системи.
Інші уроки