Головний бухгалтер. Старт

Ліміт готівки в касі

Модуль 4
Ще одним готівковим лімітом будь-якого підприємства, є готівковий ліміт, грошовий розмір якого не встановлений, однак встановлено порядок його обчислення безпосередньо кожним підприємством, виходячи із власних потреб.
Визначення поняття «ліміту каси» наведено в п. п. 16 п. 3 Положення № 148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку від 29.12.2017 р. № 148.:
ліміт залишку готівки в касі (далі — ліміт каси) — граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня.
Відповідно до п.14 р. ІІ Положення, Установа/підприємство, що здійснює операції з готівкою в національній валюті, ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) установлює, виходячи з потреби прискорення обігу готівки та своєчасного її надходження до кас банків.
Відповідно до п.18 р. ІІ Положення, Установи/підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) понад установлений ліміт касипротягом п’яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.
Готівка для проведення таких виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів може зберігатися в касах таких установ/підприємств понад установлений ліміт каси протягом десяти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.
Готівка, одержана в банку на інші виплати, видається установою/підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених пунктом 18 розділу II цього Положення строків, повертаються установою/підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).
Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату готівки (далі — видаткова відомість).

Ліміт каси
Кажучи про тих, кому потрібно встановлювати ліміт, простіше йти від зворотного: визначити коло тих, кому все ж таки ліміт каси не потрібен.
Отже, без установлення ліміту каси можуть працювати:
— банки та фізичні особи — підприємці (п. 14 Положення № 148);
— релігійні організації (релігійні громади, управління та центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької діяльності (п. 51 Положення № 148).
Вимоги Положення № 148 не поширюються на:
1) розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;
2) представництва іноземних організацій і філій, які не здійснюють підприємницької діяльності;
3) банки та філії іноземних банків (п. 2 Положення № 148).

Встановлення ліміту каси
На сьогоднішній день досить поширеним є питання: чи потрібно встановлювати ліміт каси, якщо підприємство здійснює лише безготівкові розрахунки та лише на заробітну плату отримує готівку в банку? Запитання слушне й актуальне, адже колишня форма Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 8 до Положення № 637) під час розрахунку ліміту каси не передбачала участі виплат, пов’язаних із оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів. Інша справа — видача готівки на госппотреби та відрядження, які й раніше брали участь у розрахунку ліміту каси. З набранням же чинності Положенням № 148 ситуація кардинально змінилась, адже Положення з приводу розрахунку ліміту каси не містить жодних вимог щодо того, які саме види надходжень чи видачі готівки потрібно брати. Однак, кожне підприємство має мати в наявності самостійно встановлений ліміт, що має віжповідати самостійно здійсненим розрахункам (п. п. 3 п. 58 Положення № 148).
Для тих, у кого під час обчислення ліміту середньоденний показник дорівнює нулю, Положення № 148 не вимагає встановлення ліміту в 170 грн, як раніше того вимагав п. 5.4 Положення № 637.

Механізм затвердження ліміту каси в дії
Затвердження ліміту каси на підприємстві забезпечується рядом документів, які є обов’язковими. Такий перелік документів містися в пункті 50 Положення № 148:
«Установа, підприємство, небанківська фінансова установа на підставі цього Положення та з урахуванням особливостей роботи зобов’язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства, небанківської фінансової установи та їх відокремлених підрозділів. У розрахунку враховується строк здавання установою, підприємством, небанківською фінансовою установою готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Ліміт каси установи, підприємства, небанківські фінансові установи встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи, підприємства, небанківської фінансової установи або уповноваженої ним особи.
Установа, підприємство, небанківська фінансова установа затверджує внутрішніми документами установлений ліміт каси. Для відокремлених підрозділів ліміт каси установлюється і доводиться до їх відома відповідним внутрішнім документом установи, підприємства — юридичної особи, небанківської фінансової установи.
Установи/підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов’язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи (з дня першого готівкового розрахунку) ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. Ліміт каси, установлений з урахуванням прогнозних розрахунків, у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності».
Отже, якщо є питання ліміту каси, то воно розпочинається з зобов’язання мати на підприємстві Положення, відповідний порядок розрахунку — Порядок розрахунку ліміту каси. Порядок, як і порядок оприбуткування, це окремий самостійний документ, у якого є зверху затвердження надписом, підписом керівника якогось, дії щодо затвердження документа.
Але ж сам порядок необхідно ввести в дію. Тому потрібний ще дозвільно-розпорядчий документ, який називається Наказ керівника про введення Порядку в дію. Отже, маємо порядок розрахунку ліміту каси і у п. 50 зазначено все те, що він повинен мати.

Третій документ, який маємо самостійно, незалежно від наказу і порядку — це Розрахунок. Розрахунок ліміту є самостійним документом. У старій постанові НБУ № 637 цей розрахунок був у додатку 8. У Постанові № 148 його немає. Розрахунок може бути схожий на цю табличну форму, а може бути і самостійним. Якщо ви використали і вирішили використовувати зразок додатку 8 старої постанови, це дозволено. Тільки приберіть шапочку «додаток 8». Все інше ви можете залишити. У розрахунку прописуємо: саму суму, порядок здавання тощо.
Коли підприємство розробляє порядок розрахунку ліміту каси, радимо не обмежувати себе та прописувати у свій порядок два варіанти (і обирайте):
якщо сьогодні потрібно розрахувати ліміт за середньоденною видачею, розраховуйте його у такий спосіб;
якщо потрібно завтра, за півроку, рік розрахувати за середньоденною видачею — розраховуйте.

Відтепер для розрахунку ліміту каси абсолютно не обов’язково брати будь-які три місяці з останніх 12 місяців, що передують встановленню (перегляду) ліміту каси. Тобто фактично за основу можна брати навіть один місяць, у якому був найбільший рух готівки. Одним словом, у цій частині підприємство приймає рішення самостійно.
Тобто не обмежуйте себе у способах розрахунку — середньоденною видачею чи середньоденним надходженням.
Підприємствам-новачкам, як і раніше, необхідно розраховувати прогнозний ліміт на перші три місяці їх роботи (з дня першого готівкового розрахунку), а після закінчення перших трьох місяців їх роботи у двотижневий строк ліміт переглядають за фактичними показниками діяльності (п. 50 Положення № 148).

Новостворені підприємства, які тільки розпочинають касові операції, повинні встановлювати ліміт каси на перші 3 місяці на основі прогнозу. Але потім після закінчення цих 3-х місяців у 2-тижневий строк необхідно встановити новий ліміт – уже на основі результатів діяльності за ці 3 місяці за вищеописаними методами.

Коли ліміт потрібно перезатверджувати?
За загальним правилом, що «перекочувало» з п. 5.11 Положення № 637 до п. 55 Положення № 148, ліміт каси та строки здавання готівки можуть переглядатися:
— у зв’язку зі змінами законодавства України;
— за наявності відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку / графіків змінності тощо).
Звичайно, ключовим залишається слово «можуть», проте вважаємо, що підприємствам необхідно за цих обставин переглянути та перезатвердити ліміт каси.

Інші уроки