Головний бухгалтер. Старт

Робота з імпортом і експортом

Модуль 5
Робота з імпортом в 1с зкладається з двох основних моментів
  • Оплата нерезиденту (меню Банк, Платіжне доручення вихідне в іноземній валюті, Контрагент, Договір, валюта договору)
  • Реалізація товарів / акт про надання виробничих послуг (продажі, реалізація товарів, Контрагент, Договір, валюта договору).
В залежності від того, яка з двох подій станеться раніше, і буде залежати виникнення операційної курсової різниці.
Надходження попередньої оплати загалом свідчить про те, що у нас виникає немонетарний актив, адже виникає кредиторська заборгованість, за якою МИ ВИННІ ТОВАРИ, а не ГРОШІ. Гривневе вираження майбутньої продажі товарів, послуг у валюті вже визначилось в момент надходження такої попередньої оплати. За такою заборгованістю курсові різниці не виникатимуть.
Реалізація товарів створить дебіторську заборгованість, за якою ми очікуватимемо надходження валютної виручки. І кількість гривні в ін. валюті, яка утворилась у момент відвантаження завжди буде відрізнятися від тієї кількості гривні, яку ми отрмаємо в момент надходження валютної виручки. Дельта цих двох величин і становитиме курсову різницю.
В 1с механізм контролю курсових різниць закладено в самих документах реалізація товарів та платіжне доручення вхідне через порівняння гривневого вираження кількості валюти з моменту продажу до моменту оплати. Цей механізм працює, коли господарська операція закривається в межах одного календарного місяця одним або декількома платіжними дорученнями вхідними. Відому дельту програма самостійно «відносить» на дохід від операційної курсової разниці в Кт рах 714 «Дохід від операційної курсової різниці» або ж в Дт рах. 945 «Втрати від операційної курсової різниці».
У випадку, коли маємо залишок дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, - то вона підлягає переоцінці на дату балансу. В даному випадку це здійснюється документом «Закриття місяця» із активацією механізма «Переоцінка валютних коштів».
Таким самим чином працює переоцінка іншої монетарної статті «Кредиторська заборгованість в іноземній валюті». Гривневе вираження валютної вартості імпртованих товарів (послуг) порівнюється із гривневим вираженням вартості валюти в момент оплати такої заборгованості. Цей механізм працює, коли господарська операція закривається в межах одного календарного місяця одним або декількома платіжними дорученнями вихідними. Відому дельту програма самостійно «відносить» на дохід від операційної курсової разниці в Кт рах 714 «Дохід від операційної курсової різниці» або ж в Дт рах. 945 «Втрати від операційної курсової різниці».
У випадку, коли маємо залишок дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, - то вона підлягає переоцінці на дату балансу. В даному випадку це здійснюється документом «Закриття місяця» із активацією механізма «Переоцінка валютних коштів».

Імпорт послуг: бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік операцій імпорту послуг зазвичай не викликає питань, але через те, що ми маємо справу з інвалютою, необхідно враховувати деякі нюанси.
Отримані послуги замовник відображає в обліку за загальними правилами, передбаченими в П(С)БО 16. Якщо ж у розрахунках із нерезидентом використовують іноземну валюту, такі операції регулюють ще й норми П(С)БО 21. На сьогодні положення цього стандарту містять застарілі положення, сформульовані виходячи з припущення про дію двох курсів НБУ протягом дня, тому вони потребують коригування відповідно до чинних норм (один курс на день).
Загальну схему відображення операцій одержання послуг можна зобразити так:
Якщо першою подією було одержання послуг від нерезидента, на суму заборгованості нараховують курсові різниці. Перерахунку підлягає також сума валюти (п. 8 П(С)БО 21):
– на дату здійснення господарської операції;
– на дату балансу.
Курсові різниці за операційною діяльністю відображають у складі:
– інших операційних доходів (субрахунок 714 "Дохід від операційної курсової різниці");
– інших операційних витрат (субрахунок 945 "Втрати від операційної курсової різниці").
ПРИКЛАД.
Умова:
Платник ПДВ одержав від нерезидента рекламні послуги на суму 10000 $. Місцем надання послуг визначено територію України. При цьому:
1) 01.03.2019 нерезиденту перераховано передоплату за послуги (курс НБУ на цю дату становив 26,859165 грн за 1 $). Валюту придбано на МВРУ 01.03.2019 за курсом 26,85 грн за 1 $. Послуги надано 04.03.2019 (складено акт), курс НБУ на цю дату – 26,862244 грн за 1 $;
2) послуги отримано від нерезидента 01.03.2019, а оплату за них перераховано 04.03.2019. Валюту придбано на МВРУ 04.03.2019 за курсом 26,845 грн за 1 $.
Згідно з договором до вартості послуг ПДВ не входить. Дохід від надання рекламних послуг не оподатковується податком на доходи нерезидентів.
Рішення:
Зазначені операції буде відображено в обліку так:
Таблиця
Дата операції
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Дт
Кт
Сума,
дол./грн

Варіант 1. За послуги перераховано передоплату
01.03.2019
Перераховано кошти для придбання валюти на МВРУ
333
311
270000,00
01.03.2019
Зараховано на поточний валютний рахунок придбану іноземну валюту за курсом НБУ
312
333
10000 $
268591,65
01.03.2019
Відображено різницю між курсом придбання валюти на МВРУ й курсом НБУ: (26,859165 грн - 26,85 грн) х 10000 $
333
711
91,65
01.03.2019
Списано на витрати вартість послуг банку
92
333
805,50
01.03.2019
Повернено суму, що залишилася, на поточний рахунок у гривнях
311
333
694,50
01.03.2019
Перераховано передоплату за послуги нерезиденту
632
312
10000 $
268591,65
01.03.2019
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за послугами (оформлено податкову накладну)
643
641/ПДВ
53718,33
04.03.2019
Отримано послуги від нерезидента
93
632
10000 $
268591,65
07.03.2019
Відображено податковий кредит за послугами, отриманими від нерезидента (після реєстрації податкової накладної в ЄРПН)
641/ПДВ
644
53718,33
07.03.2019
Здійснено взаємозарахування ПДВ
644
643
53718,33


Варіант 2. Послуги отримано без передоплати
01.03.2019
Отримано послуги від нерезидента
93
632
10000 $
268591,65
01.03.2019
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за послугами (оформлено податкову накладну)
643
641/ПДВ
53718,33
04.03.2019
Перераховано кошти для придбання валюти на МВРУ
333
311
270000,00
04.03.2019
Зараховано на поточний валютний рахунок придбану іноземну валюту за курсом НБУ
312
333
10000 $
268622,44
04.03.2019
Відображено різницю між курсом придбання валюти на МВРУ й курсом НБУ: (26,862244 грн - 26,845 грн) х 10000 $
333
711
172,44
04.03.2019
Списано на витрати вартість послуг банку
92
333
805,35
04.03.2019
Повернено суму, що залишилася, на поточний рахунок у гривнях
311
333
744,65
04.03.2019
Перераховано оплату за послуги нерезиденту
632
312
10000 $
268622,44
04.03.2019
Нараховано курсові різниці за заборгованістю перед нерезидентом: (26,862244 грн - 26,859165 грн) х 10000 $
945
632
30,79
07.03.2019
Відображено податковий кредит за послугами, отриманими від нерезидента (після реєстрації податкової накладної в ЄРПН)
641/ПДВ
644
53718,33
07.03.2019
Здійснено взаємозарахування ПДВ
644
643
53718,33
Інші уроки