Головний бухгалтер. Старт

Відео-урок

Модуль 5

Придбання яблук

Надходження товарів від нерезидента

Оплата нерезиденту

Реалізація товарів неризеденту

Надходження додаткових витрат

ВМД по імпорту

Оплата податків на митниці

Оплата нерезиденту. Перерахування курсових різниць

Переоцінка монетарної статті

Інші уроки