Курс "Головний Бухгалтер. Старт."
МОДУЛЬ 6. Звірка з контрагентами, оформлення в бухгалтерському та податковому обліку розбіжностей. Безнадійна заборгованість.
Модуль 6
Інші уроки