Головний бухгалтер. Старт

Практична робота. Інвентаризація річна. Норми списання та податок на прибуток

Модуль 7
Завдання
Підключіться до віддаленого робочого столу та виконайте наступне завдання.

1) Проведення інвентаризації розрахунків з контрагентами. Підтвердження залишків заборгованості 30.09.2019 р.
Покупка / Продаж / Інвентаризація розрахунків з контрагентами
Заповнюємо через кнопку «Заповнити» окремо Дебіторську та Кредиторську заборгованості.
Перевіряємо та підтверджуємо суми.

2) Проведення інвентаризації ОЗ. Підтвердження залишків основних засобів за даними інвентаризації 30.09.2019 р.
ОЗ / Інвентаризація Основних засобів
підрозділ Виробництво:
- Нежитлова будівля, 210 км. м.
- Система відеоспостереження
підрозділ Адміністрація:
- Автомобіль Кадді

3) Проведення інвентаризації МНМА (без відображення в 1С).
Встановлення нестач крісло офісне. Нестача виникла за рахунок винної особи Боднарюк О. В. (без відображення в 1С) Відображення нестачі за результатами інвентаризації 30.09.2019 р. (без відображення в 1С).
Встановлення нестач крісло офісне (без відображення в 1С)
Відображення нестачі за результатами інвентаризації 30.09.2019 р. (без відображення в 1С).
Якщо Ваша конфігурація 1С передбачає формування перелічених вище операцій, - проводите їх в 1С
Списання МНМА "крісло офісне", матеріально-відповідальна особа Боднарюк Олена В'ячеславівна
Балансова вартість МА 3125 грн.

ОЗ / Малоцінні активи / Списання малоцінних активів з експлуатації / Матеріально-відповідальна особа та Малоцінний актив, що підлягає списанню
4) Відшкодування за рахунок винної особи нестачі матеріальних цінностей 30.09.2019 року на суму 3125 грн.
Операції / Операція бухгалтерський та податковий облік,
Дт 375, ПІП матеріально-відповідальної особи – Кт 716
5) Контроль суми балансу

Інші уроки