Курс "Бухгалтер фоп"
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Особливості системи


Акцизний податок — це непрямий загальнодержавний податок на споживання підакцизних товарів (продукції), що включається до ціни таких товарів (продукції).
До переліку груп підакцизних товарів належать (п. 215.1 Податкового кодексу України, далі – ПКУ):
●              спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння);
●              тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
●              рідини, що використовуються в електронних сигаретах;
●              пальне, у т. ч. (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у пп. 215.3.4 ПКУ (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД);
●              автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;
●              електрична енергія.
Загалом, перелік платників акцизного податку є досить розширеним, а саме  платниками акцизного податку є:
●              особа, постійне представництво, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України (МТУ), у тому числі з давальницької сировини (пп. 212.1.1 ПК);
●              особа — суб’єкт господарювання, постійне представництво, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на МТУ (пп. 212.1.2 ПК);
●              фізична особа — резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на МТУ в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства (пп. 212.1.3 ПК);
●              особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку (пп. 212.1.4 ПК);
●              особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на МТУ зі звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 ПК (пп. 212.1.5 ПК);
●              особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог (пп. 212.1.6 ПК);
●              особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 грн за 1 літр 100%-го спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов (пп. 212.1.7 ПК);
●              особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов (пп. 212.1.8 ПК);
●              особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка реалізує підакцизні товари, крім тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (пп. 212.1.11 ПК);
●              виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії та продають її на ринку електричної енергії (пп. 212.1.13 ПК);
●              особа — власник ввезеного на МТУ вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок (пп. 212.1.14 ПК);
●              особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), постійне представництво, які реалізують пальне або спирт етиловий (пп. 212.1.15 ПК);
●              особа — суб’єкт господарювання, постійне представництво, які використовують товари (продукцію), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 ПК (крім газу природного в газоподібному стані за кодом УКТ ЗЕД 2711 21 00 00), як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом (пп. 212.1.16 ПК);
●              особа — виробник та/або імпортер тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, яка продає їх для цілей оподаткування акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за ставкою, визначеною підпунктом 215.3.10 ПК (пп. 212.1.17 ПК).
Крім того, замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику (п. 212.2 ПК).
Реєстрація платником акцизного податку.
Реєстрація у контролюючих органах як платників акцизного податку суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей, наданих органами ліцензування, щодо видачі таким суб’єктам відповідних ліцензій. Органи ліцензування, уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов’язані надати контролюючому органу за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб – підприємців інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких дій.
Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку на підставі поданої не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державноїфінансової політики.
Реєстрація інших суб’єктів господарювання як платників акцизного податку здійснюється на підставі поданих за встановленою формою декларацій, які подаються:
●              суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів – за місцезнаходженням пункту продажу товарів;
●              всіма іншими суб’єктами господарювання – за місцезнаходженням юридичних осіб або місцем проживання фізичних осіб – підприємців.
Тобто, спеціальної заяви про реєстрацію платником роздрібного акцизу подавати не треба.
Продаж підакцизних товарів та вибір системи оподаткування
Фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж підакцизних товарів, зокрема тютюну та алкоголю, не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групи, зазначена діяльність може здійснюватися на загальній системі оподаткування, за умови отриманням ліцензії на роздрібну торгівлю та реєстрації підприємства платником акцизного податку.
Винятком є: сидр, перрі, пиво та столове вино на розлив. Його може продавати ФОП на ЄП.
Об'єктами оподаткування є операції з:
-              реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
-              реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу, Ця норма не поширюється на операції з передачі в межах одного підприємства електричної енергії виробленої на об’єктах електроенергетики
-              ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;
-              реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;
-              реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку визначеного ПКУ
-              обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), крім випадків, передбачених пунктом 216.3;
-               переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль
-              реалізації з акцизного складу/акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального або спирту етилового понад обсяги, що: отримані з інших акцизних складів/акцизних складів пересувних, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних; ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією; вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 213.1.1 цього пункту, або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
-              використання товарів (продукції), як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД).
Важливо ! Алкогольні коктейлі відповідають визначенню «алкогольні напої», адже в них вміст етилового спирту перевищує 1,2% і їх класифікують в УКТ ЗЕД під кодом 2208.
Сплати акцизу не уникнуть не лише особи, які продають тютюн для кальяну, а й ті, хто надає послуги з куріння кальяну: «...тютюн для кальяну, який суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі продаватиме покупцям (у т. ч. у вигляді куріння кальяну), підлягають оподаткуванню акцизним податком з роздрібного продажу»
З 1 січня 2022 року зіпсовані, знищені підакцизні товари, або товари, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено в місці торгівлі, вважають проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання. Такі товари варто оподатковувати 5% роздрібним акцизним податком. Датою виникнення податкових зобов’язань є дата складення відповідного документа, що засвідчує зазначені факти (п. 216.9 ПК).
Уже з 1 травня цього року акцизний податок з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, повинні сплачувати імпортери або ж виробники цих товарів.
Таке нововведення передбачено ЗУ від 30.11.2021 року №1914, і згідно з ЗУ від 15.02.2022 року № 2042 повинно було вступити в дію з 1 січня 2023 року, однак Законом України від 21.04.2022 року № 2218 було змінено дату введення на 1 травня 2022 року.
https://mfu.if.ua/akczyznyj-podatok-vid-prodazhu-tyutyunovyh-vyrobiv-platytymut-vyrobnyky-ta-importery/
Тобто, тепер обов’язок сплати податку переходить від суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі до виробників та імпортерів тютюнових виробів. Водночас СГ роздрібної торгівлі, у яких на 1 квітня 2022 року є залишки нереалізованих тютюнових виробів та ін., що вироблені до 1 квітня 2022 року, до кінця 2022 року залишаються платниками 5 % акцизного податку в порядку та на умовах, що діяли до 1 квітня 2022 року. Відповідно, у такому випадку, для запобігання подвійної сплати і виробниками, і суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 5 % акцизного податку доцільно забезпечити ведення окремого обліку тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну залежно від дати їх виробництва.
Що ж до нових принципів розподілу акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах серед бюджетів, то тепер вони будуть схожими на механізм зарахування акцизу з пального. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 року № 515, місцеві бюджети отримуватимуть надходження з даного податку відповідно до часток, які щомісяця визначатиме Державна податкова служба, пропорційно до обсягів вартості реалізованої суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнової продукції на відповідній території за останній (податковий) звітний місяць, згідно даних РРО/ПРРО. Такі дані податкова служба надаватиме до Казначейства України, звідки й відбуватиметься автоматичний розподіл коштів на рахунки тергромад.
Враховуючи, що обсяг зарахованого до відповідного бюджету місцевого самоврядування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, буде залежати від реєстраційних даних, зокрема актуальності адрес господарських об’єктів, на які зареєстровані РРО, та правильності і повноти відображення обов’язкових реквізитів у розрахункових документах, у т.ч. кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, у податковій службі радять суб’єктам господарювання відповідально віднестися до внесення таких даних.
Такі зміни в розподілі сплати акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами, мають на меті зменшити порушення суб’єктами господарювання податкового законодавства при сплаті податку та у такий спосіб збільшити надходження до місцевих бюджетів.
Отже, з 1 травня 2022 року:
1) базою оподаткування 5%-м акцизом є:
●              для виробників та імпортерів — вартість реалізованих тютюнових виробів, які вироблені з 1 квітня 2022 року, та РЕС, які вироблені з 1 січня 2022 року;
●              роздрібних продавців — лише вартість реалізованих тютюнових виробів, які вироблені до 1 квітня 2022 року;
2) доцільно вести окремий облік тютюнових виробів залежно від дати їх виробництва, та РЕС, а саме:
●              виробники, імпортери, оптові продавці разом із даними про кількість і вартість продукції, яку реалізували з 1 травня 2022 року, у первинних документах мають зазначати дату її виробництва або позначку про дату виробництва тютюнових виробів — до чи після 1 квітня 2022 року, а також МРЦ;
●              роздрібні продавці мають окремо відображати в бухобліку та обліку у місці торгівлі тютюнові вироби, вироблені до та після 1 квітня 2022 року, а також РЕС, виготовлені до та з 1 січня 2022 року;
3) роздрібні продавці під час продажу підакцизних товарів мають враховувати вимоги підпункту 14.1.106 ПК. А саме, тютюнові вироби та РЕС продавати вроздріб за цінами, не вищими за МРЦ, збільшеними на суми роздрібного акцизу, у т. ч., який сплачують виробники та імпортери підакцизних товарів.
Отже, платниками ЄП ФОП при роздрібному продажу підакцизних товарів, є лише до кінця 2022 року.
Ставки акцизного податку :
-               адвалорні - фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування.,
-               специфічні - відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування.
-               адвалорні та специфічні одночасно
●              ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 51 10, 2710 12 51 20, 2710 12 51 90, 2710 12 59 10, 2710 12 59 20, 2710 12 59 90, що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих ставка податку становить 5 відсотків.
Базою оподаткування підакцизного товару із застосуванням адвалорних ставок є вартість ввезеного та виробленого реалізованого товару/продукції, за максимальними роздрібними цінами (МРЦ), що встановили імпортери та виробники, з урахуванням ПДВ та акцизного податку (пп. 214.1.1, 214.1.2 ПК).
МРЦ — це ціни, що встановили на підакцизні товари з урахуванням усіх видів податків і зборів. Акцизний податок за товарами, що реалізували роздрібні продавці підакцизних товарів, не включають до МРЦ.
МРЦ на тютюнові вироби та РЕС встановлюють виробники або імпортери шляхом декларування таких цін.
Роздрібні продавці підакцизних товарів, на які встановлені МРЦ, не можуть продавати ці товари за цінами, вищими за МРЦ, збільшеними на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 14.1.106 ПК).
Штраф за продаж вроздріб тютюнових виробів за цінами, вищими ніж МРЦ, збільшеними на суму роздрібного акцизного податку, становить 100% вартості наявних у суб’єкта господарювання тютюнових виробів (ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР).
Також при поданні декларації акцизного податку в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (розділ Д) до внесення змін до форми декларації акцизного податку та набрання ними чинності слід опрацювати декларування податкових зобов'язань із урахуванням особливостей, які передбачені для таких платників акцизного податку.
Ліцензування
Ліцензія видається за поданою нарочно, поштою або в електронному вигляді заявою суб’єкта господарювання (у т. ч. іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію (крім ліцензії на оптову торгівлю пальним за наявності місць оптової торгівлі пальним, роздрібну торгівлю пальним, зберігання пального з метою подальшої його реалізації іншим споживачам).
Суб’єкт господарювання має право як вносити повну вартість ліцензії за рік, так і вносити щоквартальні платежі в рахунок погашення річної плати за ліцензію.
Отже, для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, суб’єкт господарювання до заяви про видачу ліцензії на такий вид господарської діяльності має право подати документ, що підтверджує внесення частини річної плати (квартального платежу) за ліцензію.
У M.E.Doc зручно подати Заяву щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (ідентифікатор форми J/F1303402).
У ній мають бути зазначені такі відомості:
— вид госпдіяльності, на провадження якого підприємство має намір отримати ліцензію (у нашому випадку — роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами);
— адреса місця торгівлі, перелік РРО (КОРО), які знаходяться на місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення, реєстраційні номери свідоцтв РРО (КОРО), які знаходяться на місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах ДФС — для заяви на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями;
— адреса місця торгівлі — для заяви на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
Крім того, для отримання ліцензії вам знадобляться копія платіжного доручення на перерахування частини встановленої річної плати за ліцензію (з відміткою банку про оплату)
В десятиденний строк з дня подання документів підприємство отримає або оформлену ліцензію, або рішення про відмову в її видачі. Причому в останньому випадку обов’язково зазначають підстави для відмови.
Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами видається строком на один рік.
Якщо сплачуєте за ліцензію щоквартально в цьому випадку ліцензію обов'язково поновлювати. Алгоритм той же самий, що і у річній, єдине, що проміжну роблять швидше та ви здаєте свою діючу проміжну ліцензію, де ставлять нову відмітку про термін з печаткою органу, що видав.
Подати заяву необхідно хоча б за 3 робочі дня до закінчення проміжного періоду. Коли по такій ліцензії виходить строк 1 рік, ви подаєтесь знову за 10 робочих днів та вам видають нову ліцензію.
Одержана ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами має знаходитися на видному місці торгівлі і бути доступною для огляду.
Ліцензія подається по місцю реєстрації платника податку, якщо ми говоримо про область, якщо локально вони відрізняються, то по місцю провадження діяльності.
На кожен вид акцизного товару видається окрема ліцензія. Тобто, якщо магазин продуктів з алкоголем та тютюном, то ви повинні отримати 2 ліцензії. Відповідно: на алкоголь та на тютюн.
Згідно ч. 2 ст. 17 Закону No 481 Продаж підакцизними товарами без ліцензії загрожує штрафною санкцією у 200% розмірі партійного постачання, але не менше 17 000,00 грн
Партія в трактуванні податкової - це весь документ на оприбуткування. Навіть, якщо ви продали лише 1 вид товару, штраф буде на весь товар по накладній.
Така штрафна санкція може застосовуватись не більше як 1 рік з дня правопорушення.
Якщо ліцензія на продовжені маємо право торгувати при витримані строків і ви вчасно все надали в податкову, тоді строк у вас не переривається.
Перед тим як отримати нову, потрібно здати ту, що закінчилася. Якщо не встигнете оформити нову, продавати в цей період не зможете.
При зміні таких реквізитів необхідно поновити ліцензію:
-      назва, місце розташування, номер телефона,
-      факс
-      місце торгівлі
-      адреса відокремлених торгових точок
Дію ліцензії не можливо призупинити. Тільки коли в нас прострочка платежу по квартальній ліцензії - податкова сама нам призупиняє її дію з дня отримання такого повідомлення вами.
У разі закінчення терміну ліцензії, що робити з залишками. Подарувати, продати ви не можете без діючої ліцензії. Тому перед тим повинні про це подумати і вирішити, що робити.
Максимальні та мінімальні роздрібні ціни
До мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої відносяться ціни, що визначаються виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки, а до мінімальних оптово-відпускних цін на алкогольні напої – ціни, які визначаються за кодами виробів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за 1 літр 100-відсоткового спирту, обраховані виходячи з найнижчої оптової ціни на вітчизняну або контрактної вартості на імпортну продукцію та податків і зборів, які відповідно до чинного законодавства підлягають сплаті з одиниці продукції вітчизняними виробниками й імпортерами, та з урахуванням вартості тари.
Роздрібний акциз можна розрахувати прямим шляхом, зворотним, якщо відома загальна продажна ціна.
Прямий шлях — відома вартість без ПДВ та акцизу
Якщо вартість алкогольного напою — 100 грн без ПДВ та акцизу, спочатку нараховується ПДВ 20% — 20 грн. Тобто, вартість із ПДВ — 120 грн. Потім нараховуємо роздрібний акциз 5% на вартість із ПДВ, яку щойно обчислили, — 6 грн. Отримуємо ціну реалізації — 126 грн із ПДВ та роздрібним акцизом.
Зворотний шлях — відома продажна ціна
Продажна ціна — 205 грн.
Роздрібний акциз дорівнюватиме 205/1,05 = 195,24 грн, тобто 9,76 грн акциз.
А сума ПДВ становитиме 195,24/1,2 = 162, 7 грн., тобто 32,54 грн. ПДВ.
База оподаткування ПДВ — 162,7 грн, роздрібним акцизом — 195,24 грн.
Перевірка : 162,7 грн * 1,2 = 195,24 грн. *1,05 = 205,00 грн.
Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, інших зброджених напоїв, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, коньяку (бренді) три зірочки, коньяку (бренді) чотири зірочки, коньяку (бренді) п'ять зірочок, бренді ординарного, горілки виноградної та інших спиртових дистилятів і спиртних напоїв різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об'ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), поділений на 100 %.
Мінімальна роздрібна ціна на вина у тарі місткістю менше ніж один літр розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7.
Розмір мінімальних цін затвердженно Постановою КМУ за посиланням : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2008-%D0%BF#Text
Наведемо приклад розрахунку роздрібної ціни за пляшку горілки, розлиту в тару по 0,5 л. Вміст спирту в горілці – 40 %. МРЦ на горілку з 13.01.2021 р. становить 447 грн. за 1 л 100%-вого спирту.
Тоді МРЦ = 89,4 грн. [(447 грн. х 40 % х 0,5 л) : 100 %].
Тобто 89,4 грн. – це мінімальна ціна, за якою роздрібні торговці мають право продавати горілку, розлиту в тару по 0,5 л.
Максимальні роздрібні ціни – ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни.
Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Роздрібна ціна тютюнових виробів, що реалізуються в роздрібній торгівельній мережі та вище якої не може здійснюватися їх продаж, формується таким чином:
Обчислення граничної роздрібної ціни тютюнових виробів(ГРЦТВ):
ГРЦТВ = МРЦ : 100 х 105  
Фактична роздрібна ціна, за якою продають тютюнові вироби (ФРЦТВ) має дорівнювати або бути меншою, ніж ГРЦТВ.
Якщо суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібний продаж тютюнових виробів, зареєстровані платниками ПДВ, то ФРЦТВ обчислюється таким чином:
ФРЦТВ = (РЦТВ : 100 х 120) : 100 х 105, де
РЦТВ – роздрібна ціна тютюнових виробів без ПДВ.
Сума податкового зобов’язання з акцизного податку з роздрібних продажів за реалізовані тютюнові вироби (ПЗа) становитиме:
ПЗа = ФРЦТВ : 105 х 5.
Сума податкового зобов’язання з ПДВ (ПЗпдв) складатиме:
ПЗпдв = (ФРЦТВ – Пза) : 120 х 20;
- не зареєстровані платниками ПДВ:
ФРЦТВ = РЦТВ : 100 х 105;
сума податкового зобов’язання з акцизного податку з роздрібних продажів складатиме: ПЗа = ФРЦТВ : 105 х 5.
Максимальна роздрібна ціна вказана на упаковці тютюнових виробів. Проте таку ціну потрібно брати з накладної, а не з пачки. У накладній буде: кількість одиниць приходу; ціна, по якій ви отримуєте товар ; сума в рядку (ціна * кількість) і останній рядок - це максимально
допустимі роздрібні ціни для вас.
Максимально, що нам дає держава при регулюванні роздрібних цін на тютюнові вироби - це додати ставку акцизного податку і зробити заокруглення.
Мінімальні оптово-відпускні, роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв та максимальні роздрібні ціни визначені (розраховані) згідно з примітками 1 – 3 додатка до Постанови № 957, заокруглюються:
●              у бік зменшення до найближчого числа, що закінчується на 0, якщо закінчуються від 1 до 4 копійок;
●              у бік збільшення до найближчого числа, що закінчується на 0, якщо закінчуються від 5 до 9 копійок
При цьому, продаж підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Отже, якщо при розрахунку максимальних роздрібних цін з урахуванням акцизного податку вийде ціна наприклад 52,49, то заокруглення на 0,01 коп. може коштувати штрафу.
Приклад для не платника ПДВ
Ціна 1 пачки тютюнових виробів – 60, 5 грн.,
Ставка АП – 5 %
Максимальна роздрібна ціна з АП : (60,5 : 100)*105 = 63,525 = 63,50 грн.
Як визначити суму АП?
(63,5 / 105) *5 = 3, 02 грн.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з постачання такої тютюнової продукції, але які не відносяться ні до категорії виробників тютюнових виробів, ні до категорії контрольованих суб’єктів господарювання (далі – «Інші суб’єкти господарювання»), ні до імпортерів такої продукції, правила визначення бази оподаткування, встановлені п. 189.18 ПКУ, не застосовують. Для операцій з постачання тютюнової продукції, що здійснюється такими «Іншими суб’єктами господарювання», з 01.01.2022 р. застосовується режим звільнення від оподаткування, встановлений п. 197.27 ПКУнезалежно від дати придбання ними такої продукції. Тобто, при роздрібному продажі тютюнових виробів ПДВ не нараховується.
Ліцензія
Уся підакцизна продукція – алкоголь, сигарети та пальне, повинна реалізовуватися оптом та вроздріб лише за наявності ліцензії на такий вид діяльності.

РРО
Враховуючи викладене, ДПС наголошує на необхідності з 01.01.2022 р. забезпечення «Іншими суб’єктами господарювання», що зареєстровані як платники ПДВ, вимог щодо відображення (при торгівлі тютюновими виробами) в розрахункових документах (чеках РРО/ПРРО) обов’язкових реквізитів, відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13, зокрема:
●              назва товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ (окреме для товарів, що звільнені від оподаткування, та окреме для товарів, що оподатковуються ПДВ) (рядок 10);
●              окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами, що оподатковуються ПДВ, на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» (рядок 21).
Сплата податку та звітність
Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.
Платники податку, подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку.
Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.
Суми податку перераховуються до бюджету платниками акцизного податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.
Штрафи
Порушення платником податків строку сплати до бюджету узгодженого грошового зобов'язання (акцизний податок), такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 20% суми такого грошового зобов'язання (п. 126.2 ПКУ).
З моменту набрання чинності Законом України № 2260 до платників податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов'язки поновлюються зобов'язання та відповідальність, щодо дотримання термінів подання податкової звітності, сплати податків та зборів та реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування.