Курс "Бухгалтер фоп"
ЗВІТНІСТЬ З ПДВ

Особливості системи

Усі платники ПДВ подають податкову декларацію, у якій відображаються розрахунки з бюджетом.
Основні правила заповнення :
●              заповнюється окремо за кожен звітний (податковий) період без наростаючого підсумку. Наведені в декларації дані мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника ПДВ;
●              усі показники проставляються в гривнях без копійок із відповідним заокругленням за загальновстановленими правилами;
●              у колонці А зазначаються обсяги постачання (придбання) без урахування ПДВ, а в колонці Б — суму ПДВ;
●              у не заповнених рядках нулів, прочерків та інших знаків чи символів не ставити;
●              у складі декларації подаються додатки. Але тільки тоді, коли відбувалися певні події, які слід відображати у цих додатках.
●              Декларація з ПДВ містить вступну частину, три розділи основної частини, службові поля заключної частини та обов’язкові додатки.
●              У розділі І «Податкові зобов’язання» відображайте обсяги всіх постачань товарів/послуг у звітному періоді.
●              У розділі ІІ «Податковий кредит» — усі обсяги придбаних товарів/послуг на підставі зареєстрованих податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування (РК) до них, митних декларацій та інших документів, що дозволяє пункт 201.11 ПК.
●              У розділі ІІІ «Розрахунки за звітний період» підбивайте підсумки за звітний період;
●              Перелік усіх додатків наведений у спеціальному полі декларації «Відмітка про подання декларації». Навпроти кожного додатка, що додаєте до декларації з ПДВ, поставте позначки.
●              Пам’ятайте, що інформація про додатки, додані до декларації, є її невід’ємною частиною та обов’язковим реквізитом (п. 48.3 ПК).
крім того, можете подати пояснення у довільній формі. Для цього заповніть спеціальне поле у заключній частині декларації. За потреби, можете додати доповнення до декларації у довільній формі. Так само як декларацію, доповнення до неї також подавайте в електронній формі. Податківці вважатимуть їх невід’ємною частиною декларації (п. 46.4 ПК).
У загальному випадку ПДВ-звітність подає до контролюючого органу особа, яка зареєстрована платником ПДВ.
Проте є й винятки, коли обов’язок подання податкової звітності виникає також у неплатників ПДВ. Зокрема, коли:
●              податківці анулюють реєстрацію платника ПДВ. У такому разі він зобов’язаний подати декларацію за останній звітний (податковий) період;
●              неплатник ПДВ отримує послуги від нерезидента на митній території України. Тоді він зобов’язаний подати окремий розрахунок податкових зобов’язань. Розрахунок неплатник ПДВ подає лише за той календарний місяць, у якому отримав такі послуги (п. 7 розд. І Порядку № 21).

Додатки
Під час заповнення основної частини декларації з ПДВ дотримуйте вимог розділу V Порядку № 21 та відповідних норм ПК.
Додаток Д1 — це компіляція старих додатків Д1 і Д5. Додаток призначений для відомостей про включення до податкових зобов’язань звітного місяця сум ПДВ із незареєстрованих ПН і збільшувальних РК до них та про податковий кредит з урахуванням його коригування.
У разі формування суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період на підставі податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, відомості про такі податкові накладні зазначаються у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1);
Тобто, якщо податкова накладна зареєстрована на момент подання декларації (як у даному випадку), то дані щодо такої податкової накладної у додатку Д1 не відображаються.
При поданні податкової звітності з ПДВ за звітні періоди, протягом яких діє воєнний стан, встановлений відповідно до законодавства, в якій відображаються податкові зобов’язання на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів та не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування, платники податку можуть не заповнювати Таблицю 1.1 «Відомості про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) період» Додатку (Д1) до податкової декларації з ПДВ.
У той же час, за наявності можливості платники можуть відображати в Таблиці 1.1 відомості про суми ПДВ, включені до складу податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та розрахунках коригування на дату подання податкової декларації з ПДВ. В подальшому дані такої таблиці будуть сприяти реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування за рахунок показника SПеревищ (другого реєстраційного ліміту, обрахованого відповідно до пп. 200 - 1.9 ПКУ).
Суми податкового кредиту з ПДВ сформовані на підставі даних первинних (розрахункових) документів, отриманих від постачальників товарів/послуг, повинні відображатися платниками ПДВ у Таблиці 2.1. «Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставками 7% і 14%» Додатку (Д1) до податкової декларації з ПДВ, та одночасно покупець, за наявності можливості, включає до заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування Додатку 7 до податкової декларації з ПДВ (подання такої заяви не має наслідків притягнення до відповідальності).

Додаток 2 до декларації з ПДВ «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» подаєте якщо заповнили рядок 21 декларації з ПДВ. До рядка 21 потрапляє сума від’ємного значення ПДВ або її частина (з рядка 19), не відшкодована платнику ПДВ. Далі ця сума з рядка 21 декларації поточного звітного періоду переходить у рядок 16.1 декларації наступного звітного періоду.
Перехідний від’ємний ПДВ у подальшому можна:
●              заявити до бюджетного відшкодування (у разі відповідності вимогам пункту 200.4 ПК),
або
●              відображати у ПДВ-звітності до повного його погашення (незалежно від того, чи минуло 1095 днів з дати виникнення податкового кредиту).
Додаток 3 до декларації з ПДВ «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» подаєте якщо у декларації з ПДВ заповнили рядок 20.2. Тобто у разі заявлення бюджетного відшкодування (БВ) ПДВ на власний рахунок у банку (р. 20.2.1) або в рахунок платежів до держбюджету (р. 20.2.2).
Додаток 4 до декларації з ПДВ «Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)» має кілька призначень і використати його можна у разі прийняття рішення платником ПДВ про:
●              повернення суми бюджетного відшкодування (БВ);
●              повернення зайвих коштів з власного електронного ПДВ-рахунку на поточний банківський рахунок або спрямування їх в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ;
●              передачу реорганізованим платником ПДВ можливості правонаступнику скористатись своїм реєстраційним лімітом (∑Накл). 
●              Додаток 5 до декларації з ПДВ призначений для розшифрування проведених платниками ПДВ у звітному періоді операцій, які звільнені від оподаткування або не є об’єктом оподаткування ПДВ. Також у ньому проводять розрахунок сум ПДВ-пільг, а підприємства (організації) осіб з інвалідністю — розрахунок показників, які підтверджують їх належність до таких підприємств (організацій).
Додаток 5 подають платники, які заповнили рядки 5, 5.1 декларації з ПДВ, та підприємства (організації) осіб з інвалідністю.
Додаток 6 до декларації з ПДВ «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)» подають дві категорії платників ПДВ:
1.           які використовують придбані з ПДВ товари, послуги, необоротні активи одночасно в оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ операціях і розподіляють вхідний ПДВ за правилами, встановленими у статті 199 Податкового кодексу України (ПК);
2.           які застосовують одночасно касовий метод і правило «першої події», коли визначають податкові зобов’язання і податковий кредиту.
Додаток 7 до декларації з ПДВ «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)» дає платникові ПДВ можливість реалізувати своє право поскаржитися в орган контролю на недобросовісного контрагента. Це право закріплене в пункті 201.10 Податкового кодексу України (ПК).
Додаток 8. У складі податкової звітності з ПДВ вісім додатків. Останній — для сільгосптоваровиробників, внесених або які претендують на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Додаток ДС8 підтверджує їх право на дотацію. Розповімо, як заповнити цей Додаток.
Декларація з ПДВ: строки подання
Звітний (податковий) період дорівнює одному календарному місяцю (п. 202.1 ПК).
!!!: квартальний звітний період з ПДВ скасували з липня 2020 року. Закон № 466 вилучив з Податкового кодексу України (ПК) пункт 202.2, за яким єдиноподатники могли подавати ПДВ-звітність щокварталу.
Наразі всі без винятку платники ПДВ, у т. ч. ті, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування, щомісяця подають декларацію з ПДВ.
ПДВ-звітність подавайте протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця (пп. 49.18.1 ПК).
Якщо останній день граничного строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, спрацьовує правило «переносу»: останнім днем строку буде операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПК).
Як подати Декларацію з ПДВ
Податкову звітність з ПДВ до органу контролю за своїм місцем обліку лише в електронному вигляді і не пізніше, ніж спливе остання година дня, коли закінчується граничний строк її подання (п. 49.4 ПК, п. 2, 3 розд. ІІІ Порядку № 21).
Якщо на законних підставах припиняється договір про визнання електронних документів, до того як укладете новий договір, можете подавати звітність:
●              особисто або через уповноважену на це особу;
●              поштовим відправленням на адресу відповідного органу контролю з повідомленням про вручення та описом вкладення. Якщо надсилаєте звітність поштою, зробіть це не пізніше ніж за п’ять днів до спливу граничного строку її подання.
На сьогоднішній день головною умовою при підготовці до складання декларації з податку на додану вартість є ОБОВ’ЯЗКОВА перевірка вхідних податкових накладних на факт реєстрації в ЄРПН. Нажаль не завжди надсилають контрагенти ПН, або ж недостатньо добре працює механізм направлення запитів для звірки з ЄРПН. Є на 100% дієвий механізм звірки ПН з ЄРПН, який нажаль не всі бухгалтери використовують в роботу, це просто «витягнути» ці ПН з електронного кабінету через меню
⮚    ЄРПН / Отримані ПН/РК / період реєстрації ПН 1 число звітного місяця – 15 число місця наступного за звітним, дата складання ПН/РК з 1 по останній календарний день звітного місяця.
⮚    Експорт xml в zip
В результаті таких дій програма витягує всі ПН в Загрузки на вашому комп'ютері, а звідти вже в Медку їх можна імпортувати в отримані ПН.
В медку Декларація з потрібними додатками формується через меню Облік ПДВ / Реєстр отриманих та виданих ПН. На вкладці «відсутні» цього реєстру виділяємо ВСІ ПН та ДОДАЄМО у реєстр відповідного звітного періоду. Робимо перевірку такого реєстру та формуємо необхідні для нас додатки.
Мінімальним набором при подачі декларації з ПДВ є додаток 5 та сама Декларація. Дані до додатку 5 формуються автоматично на підставі даних Реєстру.
У разі наявності залишку від'ємного значення додатково складається додаток 2. Дані до додатку 2 заносяться виходячи з періодів виникнення від’ємного значення відповідно до даних Декларацій. Зменшення залишку від’ємного значення відбувається в хронологічному порядку його виникнення, тобто поглинання позитивним значенням звітного періоду старіших за виникненням показників.
У випадку виникнення підстав та права платника ПДВ на бюджетне відшкодування, він повідомляє про це контролюючі органи шляхом заповнення Додатка 4. Нагадаємо, що право на бюджетне відшкодування ПДВ виникає відповідно до п.п.200.4. ст. 204 ПКУ. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:
а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -
б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,
в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Якщо підприємство має як оподатковувані так і звільнені від оподаткування операції, то для пропорційного розподілу вхідного податкового кредиту складається Додаток 7.  
Відповідно до п.п.199.2. ст. 199 ПКУ Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.
 Це правило діє, якщо платник на постійній основі здійснює операції, звільнені від оподаткування.
Відповідно до п.п.199.3. ст. 199 ПКУ, платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.
Це правило діє для платників що не мали раніше звільнених від оподаткування операцій або новостворених платників.
У випадку, коли ваш контрагент склав та зареєстрував в ЄРПН ПН з помилками при зазначенні обов'язкових реквізитів або порушує терміни реєстрації ПН/РК, захистити своє право на ПК можна шляхом подання додатка 8. В даному додатку наводиться інформація щодо реквізитів контрагента да податкової накладної, складеної з порушенням, або інформація щодо платника та обсягу господарської операції, щодо якої не зареєстровано ПН. Подання такої заяви є підставою для проведення позапланової документальної перевірки відповідно до п.п.78.1.9 п. 78.1 ст. 78 ПКУ.
Суб’єкти господарювання – сільськогосподарські товаровиробники, внесені до реєстру отримувачів бюджетної дотації, подають розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9).
Відповідно до ст. 16-1.1 Закону, - Сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі - сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16-1.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі - бюджетна дотація) після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
Дані цього додатку заповнюються на підставі даних декларацій з податку на додану вартість за попередні 12 кал. місяців та даних зареєстрованих ПН/РК з дробом 2 та відповідним видом сільськогосподарської діяльності.
Порядок подачі декларації з податку на додану вартість регламентовано ст. 49 ПКУ. Відповідно до п. 49.3 ПКУ, податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису чи печатки такого платника податків, у тому числі у зв'язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.
Прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають (п. 49.8. ст. 49 ПКУ)
За умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання контролюючим органом (п. п.49.9. ст. 49 ПКУ)
За умови дотримання вимог, встановлених статтями 48 і 49 цього Кодексу податкова декларація, надана платником, також вважається прийнятою:
49.9.2. у разі, якщо контролюючий орган із дотриманням вимог пункту 49.11 цієї статті не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк.