Курс "Бухгалтер фоп"
Види систем оподаткування, в тому числі у період воєнного стану. Ведення обліку

Особливості систем оподаткування

Здійснення діяльності з метою одержання прибутку вказує на підприємницький характер такої діяльності, тобто має характеристики господарської. В Україні забороняється здійснення господарської діяльності фізичною особою без реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії, дозволу чи іншого дозвільного документа для провадження певних видів господарської діяльності.
На сьогодні в Україні існують 2 системи оподаткуванням суб'єктів господарювання:
 • спрощена система (єдиний податок);
 • загальна система.
Фізична особа-підприємець (ФОП) самостійно визначає, яку систему оподаткування обрати, але вибір залежить від видів діяльності (КВЕД), очікуваних оборотів бізнесу, необхідності в найманих працівниках.
При цьому загальна система оподаткування не має обмежень, в той час, як спрощену систему можуть обрати не всі ФОП, оскільки така система має свої обмеження та заборони.
Роглянемо усі нюаси докладніше.
Загальна система
Загальна система оподаткування зі сплатою податку на доходи фізичних осіб (для ФОПів) на відміну від спрощеної системи не передбачає жодних обмежень, ні щодо видів діяльності, які передбачені КВЕДом, ні щодо річного обсягу доходів, ні щодо кількості найманих працівників.
ФОПи, які перебувають на загальній системі сплачують всі податки та збори, визначені у ПКУ (детальніше у відповідному модулі).
Фізична-особа підприємець сплачує такі основні податки, збори та обов’язкові внески:
Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (п. 177 ПКУ).
Головною перевагою загальної системи є те, що розмір сплачуваних податків в основному залежить від розміру одержуваних доходів і понесених витрат. Тобто, якщо суб’єкт оподаткування за звітний період не отримував доходу від своєї діяльності, то відповідні податки (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір) він не сплачує.
Варто зауважити, що основним недоліком цієї системи є її складність. Фізичні особи-підприємці повинні вести облік і документально підтверджувати отримані доходи та понесені витрати. Перелік витрат, на які дозволено зменшити дохід висвітлені в розділі 3 ПКУ.
Безперечно виправданою загальна система оподаткування є для підприємців, які здійснюють діяльність не систематично, або взяли паузу в свої діяльності, а також при низькій рентабельності продажів.
Важливо те, що перебування на загальній системі може бути не лише добровільним, а також в якості «покарання» за не виконання певного переліку вимог та за здійснення ряду правопорушень, про якій ми Вам розповімо в подальшому.
Спрощена система оподаткування передбачає ряд умов та обмежень для перебування на даній системі. У додаткових матеріалах подано таблицю з усіма обмеженнями.
Законодавчо визначені обмеження, коли ФОП не можуть бути платниками єдиного податку, які здійснюють такі види діяльності:
 • діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
 • – обмін іноземної валюти;
 • – виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
 • – видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
 • – видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
 • – діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР «Про страхування» зі змінами та доповненнями, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПКУ;
 • – діяльність з управління підприємствами;
 • – діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;
 • – діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 • – діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
 • – ФОП, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
 • – ФОП, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 кв. метрів;
 • – страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.
Також платниками єдиного податку І-ІІІ груп не можуть бути фізичні особи – нерезиденти та платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Ставки фіксованого податку відносно невисокі. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (МПМ), встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати (МЗП), встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку - в межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
2) для другої групи платників єдиного податку - в межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3) Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється в розмірі:
- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;
- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку;
- тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, запроваджено нову ставку єдиного податку для платників 3 групи у розмірі 2%. До таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.
4) Платниками єдиного податку 4 групи можуть бути фізичні особи - підприємці, які здійснюють свою діяльність виключно в межах фермерського господарства, за умови виконання сукупності таких вимог:
 • здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
 • провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
 • не використовують працю найманих осіб;
 • членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні ч. ІІ ст. 3 Сімейного кодексу України;
 • площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.
Для платників єдиного податку 4-ї групи розмір ставок податку залежить від категорії (типу) земель, їх розташування.
Сплачується податок щоквартально протягом 30 календарних днів за ставками: І кв. – 10%; ІІ кв. – 10%; ІІІ кв. – 50%; IV кв. – 30%.
Не менш важливим є визначення доходів для платників ЄП, які подані у окремій таблиці в додаткових матеріалах. Наприклад, сума ПДВ не включається до суми оподатковуваного доходу.
Зауважимо, що бути ФОП на будь-якій групі оподаткування не можуть бути : держслужбовець, військо призвані (окрім курсантів та срочники), ті хто працюють в органах самоврядування, судді, поліцейські, з виконавчої служби та прокуратури тощо. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону про запобігання корупції, особам, зазначеним у п. 1 ч. 1 статті 3 цього Закону, забороняється, зокрема, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. Таким чином, особи, зазначені у п. 1 ч. 1 статті 3 Закону про запобігання корупції, несуть адміністративну відповідальність, яка призначається судом, у вигляді штрафу та стягнення отриманого доходу (винагороди) на користь держави (або без цього, якщо доходу (винагороди) фактично не отримано).
Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов'язані з 01 січня 2022 року застосовувати РРО/ПРРО при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Наразі звільняються від використання РРО/ПРРО ФОП 1 групи єдиного податку. Детальніше про нюанси застосування РРО/ПРРО у відповідному модулі
Необхідно пам’ятати, що товарний облік запасів мають вести підприємці, які одночасно відповідають двом умовам, зазначеним у п. 12 ст. 3 Закону № 265 та п. 1 розд. І Порядку № 496.
Умова 1. Підприємець є:
 • суб’єктом загальної системи оподаткування;
 • єдинником – платником ПДВ (тобто єдинником третьої групи зі ставкою ЄП 3 % або єдинником четвертої групи);
 • єдинником – неплатником ПДВ (перша, друга і третя групи), який торгує технічно складними побутовими товарами (далі – ТСПТ), ліками, медичними та ювелірними виробами.
Умова 2. Підприємець здійснює розрахункові операції. Немає розрахункових операцій – отже, немає і товарного обліку.
Детальніше про особливості товарного обліку у відповідному модулі.
Земельний податок та ФОП
Згідно з положеннями абзацу четвертого п. 297.1 ст. 297 ПКУ, платники єдиного податку першої - третьої груп звільняються від сплати податку на майно (в частині земельного податку) крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються такими платниками єдиного податку для провадження господарської діяльності.
Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, який використовує будівлі (споруди), їх частини, для провадження господарської діяльності та який оформив відповідно до вимог законодавства свої права на земельну ділянку під такими об’єктами, не повинен сплачувати земельний податок.
Разом із тим, абзац четвертий п. 297.1 ст. 297 ПКУ не передбачає звільнення від земельного податку для фізичної особи підприємця – платника єдиного податку у випадку, коли обов’язок по сплаті податку виникає у нього як у співвласника багатоквартирного будинку у складі витрат на управління. Платником податку за земельну ділянку під багатоквартирним будинком з урахуванням прибудинкової території виступає особа, щодо якої здійснено реєстрацію державних прав на таку земельну ділянку (установа або організація, яка здійснює управління багатоквартирним будинком державної або комунальної власності, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке є суб’єктом реєстрації відповідно до рішення співвласників). Всі співвласники багатоквартирного будинку (в тому числі фізичні особи – підприємці на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності) мають рівні обов’язки щодо здійснення витрат на управління будинком (пропорційно до своєї частки у спільному майні багатоквартирного будинку), до складу яких буде включатися передбачена законодавством плата за землю щодо земельної ділянки під таким будинком та прибудинковою територією.
З 01.07.2020 р. єдинники — орендодавці землі/нерухомості платять земельний податок на загальних підставах і подають за ним звітність, якщо в рамках госпдіяльності здають в оренду (найм, позичку) земельні ділянки / розташоване на них нерухоме майно.
Вести облік із земельного податку ви зобов'язані, якщо:
 • у вас є КВЕД 68.20 і ви отримуєте за ним дохід;
 • надаєте в оренду будинки, житлові та нежитлові приміщення (складські, виставочні приміщення, офіси, інші), земельні ділянки.
Ознайомившись із особливостями різних груп спрощеної системи оподаткування розглянемо що таке КВЕД
КВЕД означає "класифікатор видів економічної діяльності". Це довідник, який містить перелік видів діяльності суб'єктів господарювання та привласнених ним цифрових кодів. Знайти її можна, наприклад, на сторінці Державної служби статистики за посиланням http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
Чинним є КВЕД ДК 009:2010

.

Клікніть на розділи або підрозділи, щоб відкрити нижчий рівень. Правильно обраний КВЕД має вигляд, наприклад 01.20.
КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій використовують як рубрикатор і їх не використовують у кодуванні. Подальшу деталізацію секцій КВЕД – розділ, група, клас – позначають цифровими кодами.
ФОП має право займатися бізнесом тільки за тими кодами, які записані в його реєстраційних документах. Тому перед тим, як відкрити ФОП, треба зрозуміти, який вид діяльності обрати.
Для того, щоб правильно їх підібрати, потрібно відповісти на питання:
 • яким бізнесом в цілому будете займатися?
 • який напрямок буде основним?
 • чи будете надавати додаткові послуги?
При реєстрації суб’єкта господарювання Вам потрібно буде вказати основний КВЕД та інші. Наявність основного КВЕДу є обов’язковою умовою.
Якщо суб’єктом господарювання, що перебуває на загальній системі оподаткування отримано дохід в рамках діяльності, що не підпадає під обраний КВЕД – то такий дохід оподатковується за ставкою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО )18% + військового збору 1.5%. Ризик полягає в тому, що такий дохід оподатковується не після вирахування витрат, а до, тобто від загальної суми зарахованих на рахунок коштів.
Щодо спрощеної системи оподаткування, то дохід отриманий від незареєстрованих КВЕД оподатковується за дещо меншою ставкою, а саме 15 %. Негативним наслідком фіксування такого порушення є те, що у Вас виникне обов’язок перейти на загальну систему оподаткування (за умови попереднього перебування на спрощеній системі оподаткування).
Тому, краще подбати заздалегідь про внесення до реєстру всіх необхідних КВЕДів.
Максимальна кількість КВЕДІВ законодавчо не визначена. КВЕДи за необхідності можна додати пізніше.
Розглянемо на прикладі інтернет-магазину.
Основний КВЕД взагалі зазначається першим при заповненні реєстраційної заяви та внесенні відомостей до ЄДР. При поданні податкової звітності підприємець або його бухгалтер вказує основний код економічної діяльності у звіті за кожний період, у якому отримано дохід від роботи Інтернет-магазину. Тож питання – який КВЕД для Інтернет магазину є основним? КВЕД 47.91
Додаткові КВЕДи для роботи Інтернет-магазинів в Україні:
 • КВЕД 46.19 “Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту” – поширений додатковий КВЕД Інтернет магазину;
 • КВЕД 46.42 “Оптова торгівля одягом і взуттям”,
 • КВЕД 46.43 “Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення”,
 • Код КВЕД 63.12 “Веб-портали” (керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі; керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент) – це основний КВЕД для маркетплейсів. Однак, це також і додатковий КВЕД для таких майданчиків, як “Розетка” та інших гібридних Інтернет-магазинів з функціями маркетплейсу;
 • КВЕД 73.20 “Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки” – знадобиться переважно великим Інтернет-магазинам, які проводять статистичні спостереження, використовуючи дані про покупки своїх клієнтів, з метою наступного продажу результатів таких спостережень;
 • Код КВЕД 73.11 “Рекламні агентства” та код КВЕД 73.12 “Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації” – притаманні для сайтів інформаційних агентств і маркетплейсів, які заробляють здебільшого на рекламних оголошеннях. Інтернет-магазини зі значною кількістю відвідувачів сайту теж нерідко використовують ці КВЕДи для зазначення у податкових звітах поряд із доходами від реклами.
Зареєструвати ФОП може кожен громадянин, який досяг 16 років і має офіційно зареєстроване місце проживання. Реєстрація ФОП здійснюється за місцем прописки або місцем проживання. Особи із 16 до 18 років можуть зареєструвати ФОП, надавши нотаріально завірену згоду від батьків чи опікуна. Документом, що підтверджує місце проживання, може бути договір оренди квартири або довідка переселенця для осіб, які прибули з непідконтрольної Україні території.
Є два способи реєстрації ФОП:
 • У державного реєстратора. Відвідавши Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або виконавчий комітет міської ради за місцем проживання (процедура реєстрації безплатна), у нотаріуса (попри те, що держреєстрація ФОП безплатна) потрібно буде заплатити за його послуги.
 • Онлайн на сайті Дії - https://diia.gov.ua
Щоб стати підприємцем, необов'язково особисто відвідувати держреєстратора. Як варіант — можна довірити подання документів на реєстрацію довіреній особі, за умови, що у неї буде нотаріально завірена довіреність.
У загальному вигляді процес створення цього типу суб'єкта господарської діяльності можна розбити на наступні кроки:
 1. Державна реєстрація
 2. Вибір системи оподаткування
 3. * Отримання печатки
 4. * Відкриття банківського рахунку
*останні два пункти опціональні: підприємці можуть вести свою діяльність без печатки та банківського рахунку.
Якщо ФОП або фізособа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не планує працювати з іншими підприємствами (зазвичай розрахунки між підприємствами здійснюються у безготівковій формі) та отримувати оплату за товари та послуги від покупців через банк, то такий підприємець може здійснювати підприємницьку діяльність, не відкриваючи рахунку в банку.
При цьому сплата податків та зборів здійснюється в готівковій або безготівковій формі, крім випадків, передбачених ПКУ або законами з питань митної справи (абз. перший п. 35.2 ПКУ).


Як зареєструвати ФОП через державного реєстратора?
 1. Заповніть заяву
 2. Виберіть КВЕДи
 3. Подайте документи
 4. Подайте заяву на єдиний податок у разі вибору спрощеної системи оподаткування.
Документи для реєстрації ФОП
 • копія паспорта; копія ідентифікаційного коду;
 • заява на реєстрацію підприємця; заяву на Єдиний податок, якщо Ви обрали спрощену систему оподаткування; у разі реєстрації без присутності ФОП мати довіреність завірену нотаріусом. При цьому обов’яково майте при собі оригінали документів.
В самій будівлі держреєстрації знаходиться термінал реєстрації та електронної черги. Необхідно вибрати пункт по реєстрації ФОП, отримати чек з номером . В залі очікувати, коли на екрані висвітлюється виданий номер та стіл обслуговування. Незалежно від способу надсилання документів державний реєстратор зобов’язаний провести реєстрацію або відмовити в проведенні реєстрації протягом двох робочих днів. У випадку успішної реєстрації для вас заповнюють та роздруковують спеціальний бланк витягу з державного реєстру. Цей витяг — основний документ, що підтверджує статус фізичної особи – підприємця. З 17 грудня 2012 в виписку включається інформація з податковою інспекції та Пенсійного фонду, тому ставати на облік у цих органах більше не доведеться. За вашим бажанням витяг можна отримати або особисто, або рекомендованим листом поштою. Останній варіант зручний, якщо ви реєструєтеся віддалено.
Реєстрація ФОП здійснюється на основі заповнення Заяви щодо державної реєстрації фізичної особи підприємця (форма 1).
Якщо не заповнили розділ “Відомості про обрання системи оподаткування ” (сторінка 4) у формі 1. Необхідно особисто подати документи до підрозділу податкової інспекції.
Для надсилання заяви в електронному вигляді вам потрібно отримати ключі ЕЦП для свого особистого підпису. За допомогою ЕЦП однозначно визначається належність заяви особі, що її підписала. Інакше кажучи, електронний цифровий підпис є засобом віддаленої ідентифікації особи. Його можна безкоштовно згенерувати он-лайн через сервіс АЦСК Приватбанк (АЦСК Приватбанк) в меню «онлайн-сервіси», або отримати в центрі видачі ключів АЦСК ІДД ДПС (пункти обслуговування), або ж отримати через
платні сервіси.
Як створити ключі від Приватбанку
Якщо ви є клієнтом Приватбанку, можете отримати ЕЦП через систему Приват24.
Зайдіть у меню «Усі послуги»/«Бізнес»/«Завантажити сертифікат».

Заповніть заявку на отримання сертифіката. Зверніть увагу, що поле «E-mail» обов’язкове для заповнення. Зверніть увагу на написання прізвища, імені та по-батькові – вони мають співпадати с паспортними даними. Не забудьте перевірити точність написання електроної пошти з дотриманням прописних літер.

Після перевірки даних натисніть одну з кнопок: «Дані вірні» або «Дані невірні».
Оберіть директорію, в якій у вас є права на запис, для створення в ній файлу – сховища ключів.

Створіть пароль на файл – сховище ключів. Мінімальна довжина паролю – 8 символів, він може включати у себе букви латинського алфавіту та цифри.

На наступній сторінці пароль, що надійшов у SMS або мобільному додатку Privat24. Встановіть галочку навпроти пункту «Я ознайомлений та згоден з Умовами та правилами надання банківських послуг і підтверджую коректність даних відправлених мною» та натисніть «Далі».

Заявка на отримання сертифіката сформується автоматично. З’явиться вікно з відповідним повідомленням та інформацією щодо сертифіката.

Реєстрація в дії.
Перший крок для того щоб зареєструватися на сайті «Дія» підвантажуємо електронні ключі, натискаємо кнопку Файловий ключ.
Підвантажуємо ключі, вводимо пароль до ключа, ставимо позначку на квадратику даю згоду на передачу та обробку персональних даних.
Далі вводимо пошту на яку плануємо реєструвати ФОПа. Вам прийде на неї код, який вводимо на сайті Дія.
Далі вводимо номер телефону, на який також прийде код підтвердження та вводимо його на сайті Дія.
Наступний крок зазначаємо паспортні дані, прописку і все ви зареєстровані в Дії.
Подача заявки на реєстрацію фізичної особи підприємця
 1. В розділі Послуги вибираємо Підприємництво, Автоматична реєстрація ФОП.
 2. Вибираємо Подати заявку
 3. Далі заповнюємо онлайн-форму на отримання послуги, а саме вибір групи оподаткування, Ставки, КВЕДИ, визначаємо основний КВЕД і зберігаємо та направляємо в ДПС.
Заповнену заяву на реєстрацію ФОП буде перевірено та автоматично надіслано до ЄДР для проведення державної реєстрації в автоматичному режимі без участі державного реєстратора.
Якщо ви обрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем вашої реєстрації або за місцем провадження господарської діяльності.
Повідомлення про реєстрацію вас ФОП з’явиться в кабінеті та на електронній пошті. Після того, як запис про реєстрацію ФОП з’явиться в Єдиному державному реєстрі, впродовж 2 робочих днів ви можете отримати Виписку з реєстру в кабінеті громадянина або у ЄДР за кодом доступу — він надійде вам на пошту. Виписка має юридичну силу — її можна роздрукувати й користуватися як будь-яким іншим документом.
Наголошуємо! До ДПС не завжди потрапляють відомості, що Ви обрали спрощену систему оподаткування, інколи через проблеми з синхронізацією систем обміну. Тому, рекомендуємо або відразу подати заяву про застосування спрощеної системи, або перевірити себе в реєстрі платників єдиного податку.
За допомогою сервісу «Реєстр платників єдиного податку» у відкритій частині Електронного кабінету платники податків можуть отримати інформацію про платників єдиного податку, зокрема, про:
Для цього необхідно здійснити пошук, зокрема, за найменуванням/П. І. Б. платника податків.
Достатнім підтвердженням застосування платником податків спрощеної системи оподаткування є наявність інформації в Реєстрі платників єдиного податку.
Що таке Виписка та Витяг і яка між ними різниця.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі - виписка) — документ в електронній або у паперовій формі, який формується за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про фізичну особу — підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та податкових органах, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру).
А Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі - витяг) - містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.
Тобто, Виписка — це документ, який формується при первинній реєстрації фізичної особи — підприємця та юридичної особи і містить інформацію про суб'єкт господарювання.
Саме з випискою фізичні особи — підприємці звертаються у податкову для остаточної легалізації своєї діяльності – отримання Витягу платника єдиного податку У подальшому він також надається при певних видах змін у Єдиному державному реєстрі.
Процес отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань.
До введення військового стану в Україні отримання відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі не потрібно було обов’язково відвідувати державного реєстратора та отримувати електронний цифровий підпис. Заявнику достатньо було зайти на сайт Міністерства юстиції України (за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/paidextract), вказати критерії пошуку для формування запиту та сплатити кошти через мережу Інтернет за допомогою платіжної картки.
Інформація формується автоматично в режимі «он-лайн».
На період дії воєнного стану в Україні, доступ до ресурсу https://usr.minjust.gov.ua/ тимчасово припинено. Отримати витяг з ЄДР можна скориставшись одним з сервісів які мають доступ до АРІ ЄДР: Oпендатабот (https://opendatabot.ua/open/edr), YouControl (https://youcontrol.com.ua/catalog/) . Звертаємо увагу, що за повну інформацію про юридичну особу, фізичну особу підприємця (виписка з ЄДР) вищеперелічені сервіси справляють грошову плату.
Також у період воєнного стану Витяг можна отримати у державного реєстратора за відповідну плату.
Процес отримання витягу з Реєстру платників єдиного податку
Податківці часто нагадують про те, що зареєстрований платник ЄП може отримати виписку абсолютно безкоштовно. Йому потрібно тільки подати відповідний запит до податкової за місцем реєстрації, тоді заявнику потрібно особисто забрати виписку. Також він може надіслати за документом уповноважену особу або отримати його поштою чи в кабінеті платника.
Для останнього в меню приватної частини Е-кабінету вибрати пункт «Заяви, запити для отримання інформації», створити, підписати та надіслати до відповідного органу ДПС запит про отримання витягу за формою F1302101.
Якщо ж потрібно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку в електронній формі потрібно при відправленні запиту за формою F1302101 поставити відмітку «в електронному вигляді» у полі «Спосіб отримання витягу», при цьому платник отримає витяг в електронній формі за формою F1402101. Такий витяг можна буде відкрити перейшовши у вкладку «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.
Звертаємо увагу, що роздрукований електронний витяг в паперовому вигляді не вважається оригіналом.
Строк надання витягу для зареєстрованих платників єдиного податку не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту, а для суб’єктів господарювання, які подали заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування, – двох робочих днів з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.
Реєстрація місця здійснення діяльності.
Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подання Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП.

Повідомлення за ф. №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єкта оподаткування або об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням
Важливим моментом є необхідність ставати на облік за неосновним місцем обліку у разі здійснення підприємницької діяльності в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж податкова адреса (наприклад, в іншому районі міста). Це пов'язано з тим, що у підприємця, крім основного місця обліку, виникає обов'язок по наданню податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території іншої адміністративно-територіальної одиниці.
Підприємець може здійснювати свою діяльність або вдома (за адресою прописки), або в іншому власному/орендованому приміщенні/офісі. Так, у підприємця, що вибрав спрощену систему оподаткування, у свідоцтві платника єдиного податку повинно бути вказано податкову адресу та місце здійснення господарської діяльності. Податковою адресою вважається адреса його прописки. Місце здійснення діяльності може збігатися з ним, а може і не збігатися. приклади:
 • у разі здійснення діяльності вдома (за адресою прописки) — місце здійснення діяльності співпаде з податковою адресою;
 • у разі оренди офісу — місцем здійснення діяльності буде місце розташування цього офісу;
 • у разі оренди декількох приміщень в одному місті, але в різних його районах — місцем здійснення діяльності буде саме місто;
 • у разі здійснення перевезень на території України або наявності мережі магазинів по Україні — місцем здійснення діяльності буде Україна.
Якщо підприємницька діяльність здійснюється у відмінному від податкової адреси приміщенні, то необхідно подати заяву за формою № 20-ОПП. При цьому, якщо приміщення знаходиться в іншій територіально-адміністративній одиниці (іншому районі), то необхідно також стати на облік за неосновним місцем обліку, подавши заяву за формою № 5-ОПП.
За неподання вищезазначених заяв щодо підприємців можуть бути застосовані такі санкції:
 • за непостановку на облік за неосновним місцем обліку (неподання заяви за формою № 5-ОПП) — штраф у розмірі 340 гривень, а за неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року — 680 гривень;
 • за неповідомлення податкової служби про об'єкти оподаткування (неподання заяви за формою № 20-ОПП) — штраф у розмірі 680 гривень, а за неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року — 680 гривень.
Відповідно до Пам’ятки для заповнення розд. 3 Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (додаток до Повідомлення за ф. № 20-ОПП) розд. 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» Повідомлення за ф. № 20-ОПП заповнюються наступним чином:
– при першому наданні – зазначаються всі об’єкти оподаткування;
– при наступному поданні – зазначається новий об’єкт оподаткування або об’єкт оподаткування щодо якого відбулися зміни.
Під час надання повідомлень за ф. № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об’єкти оподаткування – офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об’єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).
Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за ф. № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).
У разі якщо у суб’єкта господарювання наявні однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, інформація про них подається одним рядком, при цьому в графі 3 «Тип об’єкта оподаткування» зазначається «автомобільні транспортні засоби» та в графі 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» – кількість таких транспортних засобів.
Повідомлення за ф. № 20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна), подаються до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у відповідному державному органі. У такому разі графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення за ф. № 20-ОПП не заповнюється (п. 8.4 розд. VIIІ Порядку № 1588).
Штраф за провадження господарської діяльності без реєстрації
Згідно зі статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачено, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, якщо обов’язковість подання такого повідомлення передбачена законом, або без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, або у період зупинення дії ліцензії, у разі якщо законодавством не передбачені умови провадження ліцензійної діяльності у період зупинення дії ліцензії, або без одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.