Курс "Бухгалтер фоп"

ОБ’ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ

Особливості системи

Об’єднаний звіт (він же — Податковий розрахунок) замінив, а точніше поєднав між собою два колишні звіти: Звіт з ЄСВ (форма Д4); колишній Податковий розрахунок (форма 1ДФ). Повна назва результату цього поєднання – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.
 Податковий розрахунок подається щокварталу, але розбивка даних у ньому помісячна, зокрема й для ПДФО/ВЗ.
Через квартальне, а не місячне звітування з ЄСВ, виникла затримка від одного до трьох місяців у подачі інформації про страховий стаж до Пенсійного фонду. Як наслідок, працівники, які виходять на пенсію, просять подати Податковий розрахунок «Довідковий», який можна подати впродовж звітного періоду, не чекаючи розрахунку «Звітний». Або ж чекають, якщо не вистачає останніх місяців страхового стажу, – Пенсійний фонд, який позбавлений інформації, не може нарахувати пенсію. Однак і це не усуває проблему повністю, адже Пенсійний фонд має також затримку з розрахунком показника середньої зарплати в Україні, яка потрібна для обрахунку пенсій. А для неї треба всі звіти, а не від окремих працівників.
Термін подання
Об’єднаний звіт подається протягом 40 к. дн. після кінця кварталу
Будова об’єднаного звіту За побудовою об’єднаний податковий розрахунок включає: основну частину. Це заголовний блок з реквізитами й даними про роботодавця, проміжний блок з інформацією про додатки та загальною статисткою по працівникам, а також зведена інформація про нарахований ЄСВ, яка складається з 3-х розділів. Останній блок є найбільшим та, по-суті, є копією Таблиці 1 колишнього Звіту з ЄСВ (навіть номери рядків співпадають); 6 додатків. Вони практично всі стосуються ЄСВ, окрім Додатка 4ДФ, що призначений для звітування за ПДФО/ВЗ. Однак суб’єктів комерційного сектору можуть стосуватися лише 4 з них, а решта 2 додатки – для бюджетників, тому їх тут і не згадуємо.
За загальним правилами податкової звітності кожний з додатків є невід’ємною частиною звіту, а тому неподача додатка прирівнюється до неподання самого звіту (виняток можливий, коли інформація до звітування по такому додатку відсутня). Сам же Податковий розрахунок має статус декларації.

Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент та незалежно від того, чи виплачені платником ЄСВ суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.
У програмі M.E.Doc у розділі Звітність додано модуль Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ. У модулі реалізовано можливість створення Податкового розрахунку (ідентифікатор форми J/F0500106).
Після обрання необхідного періоду (квартал) можна створити спочатку додатки до розрахунку, а потім сам Податковий розрахунок, або – спочатку Податковий розрахунок, а потім потрібні додатки.
При створенні Податкового розрахунку, як і при створенні додатків, потрібно вказати період, за який створюється такий Податковий розрахунок, а також вказати номер розрахунку та тип розрахунку: звітний, звітний новий, уточнюючий, довідковий
Форма Податкового розрахунку складається із заголовної частини, у якій вказуються відомості про роботодавця, його працівників (інших фізичних осіб – платників податку) та про склад Розрахунку, основної (розрахункової) таблиці, яка складається з трьох розділів, а саме:
·              розділ I «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу»;
·              розділ II «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби)»;
·              розділ III «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків – вихователів та прийомних батьків в розрізі місяців звітного кварталу».
Заголовна частина Податкового розрахунку при відкритті заповниться автоматично даними з картки підприємства (якщо заповнюєте за допомогою спеціальних програм).
Потім потрібно вказати кількість додатків до Податкового розрахунку та кількість аркушів (якщо є необхідне оновлення ця графа заповниться автоматично).
Податковий розрахунок краще заповнювати після заповнення додатків, адже, якщо використовувати наприклад «Me Doc» при встановленні відповідних опцій у головному меню: Правка - Заповнення Розрахунку із Додатка 1, Додатка 4 та ін. можна заповнити розрахунок автоматично.
Детальна інструкція по заповненні Податкового розрахунку та додатків надано окремим документом!!
Нумерація
Нумерувати Розрахунки слід у межах одного звітного кварталу і не продовжувати в наступних. При цьому шапка Розрахунків з типом «Звітний» і «Звітний» як «Довідковий» заповнюється аналогічно (Лист № 498).
Тобто звідси випливає, що у звітному кварталі всі Розрахунки, уключаючи і «Довідковий», нумеруються підряд у хронологічному порядку.
Наприклад, якщо ваше підприємство в II кварталі двічі подавало Розрахунок з типом «Довідковий», їх порядкові номери мають бути «1» та «2». Тепер, при заповненні розрахунку за II квартал з типом «Звітний», номер Розрахунку має бути «3». Якщо після цього буде, наприклад, заповнюватися Розрахунок за відокремлений підрозділ, то його номер буде «4» тощо. Припустимо, усього в II кварталі підприємством буде подано п’ять розрахунків різних типів. Вони повинні мати номери від 1 до 5. У новому кварталі нумерація Розрахунків почнеться з одиниці. Тобто перший розрахунок, поданий у III кварталі, матиме номер «1». І перший розрахунок, поданий у IV кварталі, теж матиме номер «1».
А якби в II кварталі ваше підприємство не подавало Розрахунків з типом «Довідковий» (або з іншим типом), тоді Розрахунок з типом «Звітний» за ІІ квартал мав би номер «1».

Чисельність працівників у Податковому розрахунку

У Податковому розрахунку чисельність працівників зазначається декілька разів. Однак зверніть увагу, що там використовуються різні статистичні способи підрахунку такої чисельності, які також відрізняються ще й різними дещо правилами по врахуванню жінок-декретниць та зовнішніх сумісників. Аби внести ясність у це питання складено таблицю нижче. Середньооблікову чисельність можна взяти також зі статистичного Звіту із праці (формі 1-ПВ).

Особливості заповнення Додатку 1 (Д1)
Додаток 1 (Д1) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» практично є аналогом таблиці 6 Звіту з ЄСВ.
Найбільш суттєва різниця полягає у тому, що таблиця додатку Д1 містить графу 25 «Ознака (0, 1)», у якій відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа 25 заповнюється тільки для «Звітного нового» (при коригуванні сум внеску та реквізитів) та «Уточнюючого» (виключно при коригуванні реквізитів) додатку. Тобто тепер маємо уніфікацію порядку виправлення помилок з ЄСВ, ПДФО та військового збору (виправлення помилок буде здійснюватися як у формі №1ДФ).
Додаток Д1 призначений для щоквартального формування платниками ЄСВ щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.
Отже, за звітний квартал потрібно подавати три додатка Д1 – за перший, другий та третій місяць такого кварталу (у рядку 02 додатку вказується номер місяця у звітному кварталі – цифрове значення від 1 до 3).
Якщо платник ЄСВ у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством – додаток Д1 за такий квартал не подається.
Створення в електронному вигляді.
Після обрання необхідного періоду (квартал) Додаток Д1 можна створити, одразу клікнувши на ньому, і вказати номер розрахунку, до якого додається Додаток Д1 та тип розрахунку: звітний, звітний новий, уточнюючий, довідковий, а можна спочатку створити Розрахунок, натиснувши на нього і вказавши його номер та тип, а вже потім відкрити Д1 
При відкритті Додаток Д1 заповниться автоматично списком із Довідника співробітників, якщо в меню Правка натиснути на кнопку Заповнити на підставі довідника співробітників.
Важливо! За звітний квартал потрібно подавати три додатки Д1 – за перший, другий та третій місяць такого кварталу. У рядку 02 додатка вказується номер місяця у звітному кварталі – цифрове значення від 1 до 3
Зверніть увагу, таблиця додатка Д1 містить графу 25 «Ознака (0, 1)», у якій відображається:
·              ознака «0» – якщо рядок потрібно ввести;
·              ознака «1» – якщо рядок потрібно виключити.
Графа 25 заповнюється тільки для «Звітного нового» (при коригуванні сум внеску та реквізитів) та «Уточнюючого» (виключно при коригуванні реквізитів) додатка.
Довідковий Додаток Д1
Як виключення, поза межами звітного щоквартального періоду, подається Податковий розрахунок та додатки до нього з типом «Звітний» як «Довідковий» у разі необхідності призначення застрахованим особам пенсій, матеріального забезпечення або страхових виплат.
При цьому, при створенні довідкового розрахунку потрібно також обрати період - квартал. Тип розрахунку обирається – Довідковий. Також обирається необхідна позначка: Призначення пенсії або Призначення виплат (Рис. 4):
·              для призначення пенсії – у разі подання Додатку Д1 у складі Податкового розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
·              для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат – у разі подання Д1 у складі Податкового розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат застрахованим особам. Тоді Д1 має містити відомості для призначення інших соцвиплат по застрахованій особі.
Все інше – аналогічно, як при створенні звітного розрахунку.

Особливості заповнення Додатку 4 (4ДФ)
Додаток 4 (4ДФ) «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» нагадує форму №1ДФ.
Проте, у цьому додатку передбачено персоніфіковане відображення не тільки сум ПДФО, а й військового збору. Тобто базу оподаткування, відповідні суми ПДФО та військового збору необхідно вказувати для кожної фізичної особи.
Також зазначимо, що за звітний квартал потрібно подавати три додатка 4ДФ – за перший, другий та третій місяць такого кварталу.
Створення в електронному вигляді.
Натиснувши на об’єднану звітність та обравши звітний період – I квартал – можна створити Додаток 4ДФ (ідентифікатор форми J/F0510406), одразу клікнувши на ньому та вказавши номер розрахунку, до якого додається 4ДФ. Також слід обрати тип розрахунку. Це може бути звітний, звітний новий, уточнюючий.
А можна йти навпаки: від створення розрахунку – до створення додатка 4ДФ (аналогічно створенню додатка Д1, див. тут).
Також є можливість створити звіт за формою 4ДФ на основі довідника
Особливості заповнення реквізитів 4ДФ
Нюанси заповнення додатка 4ДФ визначено п. 4 розд. IV Порядку №773.
Реквізити 4ДФ, що заповнюються (рис. 4):
·              рядок 1 – відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який Розрахунок подається;
·              у рядку 2 навпроти напису «Звітний (податковий) період» відображаються рік та порядковий номер звітного кварталу арабськими цифрами від 1 до 4;
·              номер місяця у кварталі арабськими цифрами від 1 до 3;
·              номер Розрахунку, до якого додається 4ДФ (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);
·              номер додатка такого виду в Розрахунку;
·              у рядку 3 зазначаються найменування юрособи або П. І. Б. (за наявності) самозайнятої фізособи, що подає Розрахунок;
·              у рядку 031 зазначаються податковий номер юрособи – податкового агента, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізособи – податкового агента, яка подає Розрахунок.
Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це ДПС і мають відмітку у паспорті;
·              у рядку 032 – зазначаються дані про відокремлений підрозділ юрособи (повне найменування відокремленого підрозділу та код за Кодифікатором за місцезнаходженням підрозділу, стосовно якого юрособою подається Розрахунок);
·              у рядку 4 навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, за якими здійснюється нарахування доходу за ознакою 101;
·              у рядку 5 навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за ЦПД у звітному періоді, за якими здійснюється нарахування доходу за ознакою 102.
Персоніфіковані дані
У розд. I «Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору» 4ДФ (далі – розд. I):
·              у рядку 06 розд. I зазначається (рис. 4):
·              у графі 1 «№ з/п» відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;
·              у графі 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це ДПС і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в 4ДФ;
у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний період місяць) дохід, який нарахований фізособі відповідно до ознаки доходу, наведеній у розд. 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» (додаток 2 до Порядку).
При нарахуванні доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того,чи виплачені такі доходи.
Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування ПДФО, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок зарплати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння);
·              у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
Зарплата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути відображена в 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, у 4ДФ за січень відображається зарплата, яка нарахована у січні та виплачена в лютому (рис. 5), за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні) (рис. 6), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні);
·              у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством за звітний період;
·              у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;
·              у графі 5а «Сума нарахованого військового збору» відображається сума збору, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;
·              у графі 5 «Сума перерахованого військового збору» відображається фактична сума перерахованого збору до бюджету.
Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого ПДФО у графі 4а, сума перерахованого до бюджету ПДФО у графі 4, сума нарахованого військового збору у графі 5а, сума перерахованого військового збору у графі 5 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками);
·              у графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатку 2 до Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному місяці (кварталі) не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватися у наступних місяцях (кварталах), ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого у попередньому місяці (кварталі) доходу.
Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізособи потрібно заповнювати лише один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта», крім граф 7, 8 та 9 4 ДФ, які заповнюються одноразово;
·              у графі 7 «Дата прийняття на роботу» проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізособи на роботу. Отже, якщо дата прийняття – 12 березня 2020 року, то у графі 7 потрібно вказати «12.03.2020».
Графа 7 заповнюється лише на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді;
·              у графі 8 «Дата звільнення з роботи» проставляється дата звільнення фізособи з роботи за зразком, наведеним в абзаці 18 пп. 2 п. 4 цього розд. I.
Графа 8 заповнюється лише на тих фізосіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді.
Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 7, 8 не заповнюються.
При неодноразовому прийнятті фізособи на роботу і її звільненні з роботи у звітному місяці про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному місяці;
·              у графі 9 «Ознака податкової соціальної пільги» відображається ознака податкової соціальної пільги, наведена у розд. 2 «Довідник ознак податкових соціальних пільг» додатку 2 до Порядку.
Графа 9 заповнюється лише для фізосіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізособи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. Під час заповнення графи 9 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. За наявності у фізособи протягом кварталу кількох ознак пільг проставляється ознака, яка була застосована у відповідному звітному місяці;
·              у графі 10 «Ознака (0, 1)» відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа 10 заповнюється лише для «Звітного нового» та «Уточнюючого» Розрахунків.
В останньому рядку розд. I вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу – за графою 3, нарахованого податку - за графою 4а, перерахованого податку – за графою 4, сума нарахованого військового збору – за графою 5а, сума перерахованого військового збору - за графою 5.

Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею
У рядку 07 відображення відомостей у розд. II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею» (далі – розд. II) зазначаються:
у рядку «Оподаткування процентів» – загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого ПДФО та загальна сума перерахованого до бюджету ПДФО у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізособу – платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються;
у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» – аналогічна інформація щодо загальних сум нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, ПДФО нарахованого та перерахованого у грошовій валюті України (у гривнях з копійками). При цьому, відомості про фізособу – платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються.
Що наприкінці звіту?
У кінці 4ДФ проставляються:
·              кількість заповнених рядків розділу I, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість сторінок додатка (рис. 7). Під час визначення кількості заповнених рядків розділу I підсумковий рядок відповідно до абзацу двадцять шостого підпункту 2 пункту 4 цього розділу не враховується;
·              у полі «Дата подання» проставляється дата подання Розрахунку податковим агентом.
4ДФ на останній сторінці завіряється підписами керівника (уповноваженої особи) / фізособи (законним представником) і головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухобліку) та засвідчується печаткою (за наявності).
Особливості заповнення Додатку 5 (Д5)
Додаток 5 (Д5) «Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби» багато в чому нагадує таблицю 5 Звіту з ЄСВ, але з деякими особливостями.
Так, у таблиці додатку Д5 з’явилися графи:
·              11 «Внутрішній сумісник (1 – так, 0 – ні)»;
·              12 «Переведено, призначено на іншу посаду або роботу, переміщено до іншого підрозділу (1 – так, 0 – ні)».
·              гр. 20 «Ознака», призначена для виправлення помилок. У цій графі відображається 0 - якщо рядок потрібно ввести, 1 - якщо рядок потрібно виключити. Гр. 20 заповнюється для розрахунків «Звітний новий» та «Уточнюючий».
До того ж додані нові підстави для подання додатку Д5: особу переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого платника ЄСВ; особу призначено на нову посаду.
Створення в електронному вигляді
Зазначимо, що Додаток 5 за квартал не потрібно розбивати у розрізі місяців.
Додаток 5 формуєтьсяякщо у звітному кварталі Ви:
·              приймали/звільняли працівника;
·              укладали/припиняли роботу за договором ЦПХ;
·              переводили працівника на іншу посаду;
·              переміщали працівника з одного структурного підрозділу до іншого;
·              працівник вступив або закінчив проходження військової служби;
·              надавали відпустку у зв’язку з вагітністю;
·              надавали відпустку для догляду за дитиною до 3-х років та від 3-х до 6ти років.
Для заповнення таблиці необхідно обрати дані за кожним конкретним працівником із Довідника співробітників.
Крім того, для заповнення таблиці можна скористатись функцією Заповнити на основі довідника співробітників  у меню Правка, якщо у звітному кварталі працівника було прийнято або звільнено.
Розрахунок з типом Довідковий подається для нарахування пенсій або страхових виплат, тому необхідно зазначити відповідне призначення, поставивши позначку V .
Особливості заповнення Додатку 6 (Д6)
Додаток 6 (Д6) «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» так само, як і таблиця 7 Звіту з ЄСВ, призначений для визначення платником ЄСВ періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.
Новою є графа 17 «Ознакa (0, 1)» у таблиці додатку Д6, яка призначена для виправлення помилок. Цей додаток також подається окремо за кожен місяць звітного кварталу.
Створення в електронному вигляді
Додаток 6 є аналогом таблиці 7 Звіту з ЄСВ і заповнюється, якщо у страхувальника є робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу.
Додаток 6 заповнюється в розрізі місяців звітного кварталу, як і додатки 1 та 4ДФ.
Отже, перейдемо до створення Додатка 6.
Додаток 6 (ідентифікатор форми J0510606), як і всі додатки до податкового розрахунка знаходиться у розділі Звітність – Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.
У разі коли Додаток 6 створюється першим (до створення розрахунку) слід вказати період (квартал) створення Додатка 6. Також можна клікнути на ньому і зазначити номер податкового розрахунку, до якого буде додано Додаток 6, та тип розрахунку: «Звітний», «Звітний новий», «Уточнюючий» або «Довідковий».
Створивши спочатку розрахунок з деякими додатками, програма не буде робити запит щодо зазначення номера податкового розрахунку у Додатку 6.
Після створення Додатка 6 у табличній частині реєстру звітів відкриється таблиця для заповнення цього додатка 
Крім того, табличну частину Додатка 6 можна заповнити вручну та автоматично. Для цього необхідно в картці співробітника попередньо внести всі необхідні дані для зарахування спецстажу 
Далі, скориставшись меню Правка - Заповнити на основі довідника співробітника, слід заповнити таблицю Додатка 6 
Зазначимо, що код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин 
Лікарняні у Додатку Д1 2022
Інформацію про страхові виплати, які нараховані на підставі зареєстрованих е-лікарняних, містити Додаток Д1 Податкового розрахунку сум доходу. У звітному місяці відображаємо окремо лікарняні, нараховані за минулий місяць, і окремо — за поточний місяць. Для відображення цих виплат у графі 8 Додатка Д1 зазначаємо код категорії застрахованої особи:
●              29 — якщо працівник без інвалідності;
●              36 — якщо працівник має інвалідність.
У графі 10 Додатка Д1 зазначаємо місяць і рік у форматі «ММРРРР», за дні якого нарахували виплати.
Перехідні лікарняні та Додаток Д1 2022
Якщо лікарняні “перехідні”, тобто лікарняний починається в одному місяці, а закінчується в іншому, то слід зробити розподіл лікарняних по місяцям. При цьому:
●              лікарняні вказуються у тому місяці, коли відбулось їхнє нарахування;
●              формується стільки рядків, на скільки місяців припадає період тимчасової непрацездатності, тобто якщо лікарняний почався у березні 2022 року, а закінчився у квітні 2022 року, то буде 2 рядки;
●              суми за зареєстрованими е-лікарняними треба розподілити пропорційно дням хвороби, що припадають на кожен із місяців лікарняного;
●              якщо після розподілу лікарняного загальний дохід за місяць (зарплата + лікарняний) становить менше мінімального розміру, то необхідно донарахувати ЄСВ на суму різниці з мінімальною базою ЄСВ (це 6500 грн у січні-вересні 2022). Це здійснюється одночасно з нарахуванням сум допомоги з тимчасової втрати працездатності.
Приклад заповнення Додатка Д1 для лікарняних
Наостанок наведемо приклад з перехідними лікарняними у Додатку Д1 Податкового розрахунку. 
Приклад. Іванов Іван Іванович (основне місце роботи, повна зайнятість) хворів з 29 березня 2022 по 05 квітня 2022. У березні 2022 його зарплата за фактично відпрацьований час склала 7500 грн (ЄСВ – 1650 грн). Лікарняні:
●              за 3 дні у березні – 1500 грн (ЄСВ – 330 грн);
●              за 5 днів у квітні – 2500 грн (ЄСВ – 550 грн). 
Складаємо Додаток Д1 Податкового розрахунку. Код категорії застрахованої особи використовуємо “29”.

Штрафи

За неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов`язань платника податку та/або до зміни платника податку, слідує штраф в розмірі 1020 грн (п. 119.1 ПКУ).
Водночас з 1 березня 2020 року на період дії карантину встановлено обмеження щодо застосування штрафних санкцій, зокрема згідно з п. 119.1 ПКУ за порушення податкового законодавства, вчинені податковими агентами з 1 березня 2020 року по теперішній час.
Проте абз. 3 ч. 1 ст. 26 Закону № 2464 передбачено, що посадові особи платників ЄСВ несуть адміністративну відповідальність за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності (відомостей) про нарахування ЄСВ у складі звітності з ПДФО (єдиного податку).
Тому неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо ЄСВ, тягнуть накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від 30 до 40 НМДГ (від 510 грн до 680 грн), що передбачає ст. 1651 КпАП. 

Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, штрафні санкції, визначені ч. 11 ст. 25 Закону України від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон № 2464), не застосовуються.
Це передбачено п. 9-21 розд. VIII Закону № 2464.
Ч. 11 ст. 25 Закону № 2464 визначено, що податковий орган застосовує до платника єдиного внеску такі штрафні санкції:
·              у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
·              за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум;
·              за донарахування податковим органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску;
·              за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок, накладається штраф у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
·              за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.
·              за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) накладаються штрафи, передбачені за порушення порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків у розмірах та порядку, встановлених ст. 119 Податкового кодексу України.
Отже, всі перераховані вище штрафи не застосовуються на період дії воєнного стану та протягом 3-х місяців після його припинення.
Крім того, відповідно до п. 9-22 розд. VIII Закону № 2464 тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, платникам ЄСВ не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.
Фінансова та кримінальна відповідальність за порушення нарахування, обчислення та сплати ПДФО та військового збору