Курс "Бухгалтер фоп"
ДРУГА ГРУПА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Особливості системи


Основні обмеження:
1) 2 група ФОП має річний ліміт доходу: до 834 розмірів мінзаплати, встановлених на 01 січня поточного року, y 2022 році це 5421000 грн. 
2) Розмір єдиного податку - у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати (МЗП), встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року – до 1300, 00 грн.
3) Ставка ЄСВ - 22% МЗП — не менше 1430,00 грн із 1 січня по 30 вересня та 1474,00 грн із 1 жовтня по 31 грудня.
4) Перелік певних видів діяльності : можна займатися видами діяльності, забороненими на спрощеній системі та існує перелік дозволених видів діяльності, розширеніший на відміну від 1 групи. Окремий документ.
Дозволено надання послуг, у тoму числі побутових, платникам єдиного податку та/aбo населенню, виробництво та/абo продаж товарів, діяльність у сферi ресторанного господарства. Товари можна реалізовувати як платникам єдиного податку, так і загальносистемникам, іноземним контрагентам.
5) Кількість найманих працівників – не більше 10 осіб;
6) Не можуть бути платниками ПДВ;
7) РРО – якщо виникає розрахункова операція, то РРО обов’язкове до застосування;
8) Товарний облік обов’язковий, якщо виконуються 2 умови : умова 1. реалізовує технічно складні побутові товарами (далі – ТСПТ), ліками, медичними та ювелірними виробами. Умова 2. Підприємець здійснює розрахункові операції. Немає розрахункових операцій – отже, немає і товарного обліку.

Додаткові обмеження : 2 група платників єдиного податку не може займатися наданням посередницьких послуг з купівлі, продaжу, оренди тa оцінювання нерухомого майна (за КВЕД ДК 009:2005 це група 70.31), а також діяльніcтю з виробництва, продажу ювелірних тa побутових виробів з дорогоцінних металiв, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенногo утворення та напівдорогоцінного каміння, наданням доступу до Інтернет (для них підходить група 3).

Законодавчо визначені обмеження, коли ФОП не можуть бути платниками єдиного податку, , які здійснюють такі види діяльності:
– діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
– обмін іноземної валюти;
– виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
– видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
– видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
– діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР «Про страхування» зі змінами та доповненнями, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПКУ;
– діяльність з управління підприємствами;
– діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;
– діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
– діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
– ФОП, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
– ФОП, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 кв. метрів;
– страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.

Також платниками єдиного податку І-ІІІ груп не можуть бути фізичні особи – нерезиденти та платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

ФОП, що застосовують спрощену систему оподаткування мають право займатися роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту). за умови наявності статусу суб'єкта господарювання громадського харчування, КВЕД 56.10, за наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Роздрібна торгівля столовими винами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, без ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

Розрахунок податкового навантаження
42 МЗП % * 12
42% = 22 % ЄСВ+ 20 % МЗП
МЗП на 01.22 = 6500 грн
2 група = 2730 * 12 = 32760 грн в рік
Це сума податкового навантаження без врахування пільг та податкового навантаження на кожного працівника


Як стати ФОП 2-ї групи
Коли реєструватиметеся ФОП, подайте заяву про застосування спрощеної системи, вкажіть, що будете працювати на 2-й групі, і ставку ЄП 20%.
Після подання заяви ФОП 2-ї групи ви станете тільки з 1-го числа НАСТУПНОГО МІСЯЦЯНаприклад, якщо зареєструвалися ФОП і подали заяву на ЄП 7 СЕРПНЯ, єдинником станете з 1 ВЕРЕСНЯ.

За період, коли Ви вже підприємець, але ще не на єдиному податку, Ви вважаєтеся ФОПом на загальній системі.

За цей період треба подати за підсумками року. Якщо був дохід, відобразіть його, не було — подайте з нульовими показниками.

Отже, за місяць перебування на загальній системі потрібно подати Декларацію про про майновий стан і доходи, а за період перебування на спрощеній системі – Декларацію платника єдиного податку. 

Облік. Починаючи з 01.01.2022 р. ФОП-єдинники І-ІІІ групп (окрім платників ПДВ) можуть вести облік доходів у довільній формі в паперовому та/або електронному вигляді шляхом помісячного відображення отриманих доходів.
за п. 7 Порядку №579 Книга обліку зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис. Вимоги щодо зняття з реєстрації книг в Порядку не встановлено. Тобто з 1 січня 2022 року через перехід на ведення обліку доходу у довільній формі ФОП-«єдинники» можуть не вести Книгу, але мають її зберігати ще 3 роки. 
Зауважимо, що зміни, запроваджені з 01.01.2021 року щодо форми обліку доходів і витрат у довільній формі, не скасовують обов’язку ведення такого обліку на підставі первинних документів (документів на придбані товари) та їх належне зберігання.
Нагадаємо, що згідно з п. 44.3 Податкового кодексу України платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів:
 • у разі подання податкової декларації – у строки не менш як 1095 днів з дня її подання;
 • у разі неподання податкової декларації – у строки не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції.

Отже, з 01.01.2021 року ФОП не зобов’язані вести Книгу облік доходів (Книгу обліку доходів і витрат) та реєструвати ці книги в ДПС. При цьому, потрібно зберігати первинні документи та вести облік доходів і витрат у зручний спосіб. Інструкція з заповнення книги обліку додається окремим файлом.

Всі первинні документи можна розділити на дві групи:
- документи, що підтверджують доходи. Це документи, які ФОП оформляє під час надання послуг (продажу товарів) клієнтам та/або покупцям для оплати;
- документи, що підтверджують витрати. Це документи, які ФОП отримує від постачальників за надані йому послуги або придбані ним товари.
Документи, що підтверджують доходи, необхідні для:
- формування і підтвердження показників податкової звітності;
- підтвердження дотримання граничних обсягів доходу, дозволених для конкретної групи, і ліміту доходу, перевищення якого передбачає обов'язкове застосування РРО;
- підтвердження того, що доходи отримані в рамках кодів КВЕД, зазначених в реєстрі платників єдиного податку.

Якщо ФОП отримує доходи виключно в безготівковій формі, то підтверджуючими документами будуть виписка банку, рахунок на оплату, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні на відвантаження товару. Якщо відносини з клієнтом довгострокові, можуть бути й договори. Якщо ФОП зобов'язаний використовувати під час розрахунків готівкою РРО/ПРРО, документом який підтверджує одержання доходу, буде фіскальний звіт за день (Z-звіт). А якщо платник єдиного податку отримує оплату (дохід) готівкою, то встановленої форми документа немає. Відсутня і вимога про оформлення його в двох примірниках (один для покупця (клієнта), другий - для обліку ФОП).

Раніше за відсутність таких документів не штрафували. Як буде далі - поки невідомо.
Що стосується ФОП - платників єдиного податку, які ведуть тільки облік доходів, первинні документи, що підтверджують витрати, необхідні для підтвердження того, що:
- товари (роботи, послуги) не придбано у звичайної фізособи (не СПД). Оскільки, якщо контрагентом є фізособа, ФОП по відношенню до неї виступає в ролі податкового агента, а значить, зобов'язаний утримати з суми виплаченого доходу ПДФО за ставкою 18% і військовий збір за ставкою 1,5% і відобразити це у відповідній звітності;
- товари (роботи, послуги) не є безоплатно отриманими. Оскільки в іншому разі їх вартість слід відобразити у складі свого підприємницького доходу.

А також первинні документи потрібні для врегулювання відносин з контрагентами, якщо доведеться підтвердити покупку, повернути неякісний або бракований товар продавцеві, зробити звірку з постачальниками.

Конкретного переліку документів, які підтверджують походження товару, закон не встановлює. Вони можуть бути будь-які:
- платіжне доручення;
- фіскальний чек РРО/ПРРО (розрахункова квитанція);
- товарний чек;
- видаткова накладна від постачальника;
- товарно-транспортна накладна;
- митна декларація;
- акт закупівлі сільгосппродукції у фізособи.

Головне, щоб такий документ мав усі обов'язкові реквізити первинного документа.
Як було сказано раніше, первинні документи необхідні для ведення обліку та формування звітності.
Також відзначимо, що наявність первинних документів може допомогти ФОП у разі анулювання реєстрації платника єдиного податку контролюючим органом заднім числом. Адже весь період з дати анулювання він буде вважатися таким, що працює на загальній системі оподаткування. А для того, щоб зменшити суму оподатковуваного доходу, йому необхідні первинні документи, що підтверджують дохід і витрати.

Дуже важливо – правильно визначити розмір доходу, що включається до доходів, що ні. Адже при поданні річної декларації дана сума буде визначити чи маєте Ви право і надалі перебувати на обраній групі ЄП. 
Склад доходів подано окремим докуменом в додатках.

Коротко опишемо :
1. Дохід від товарів та послуг (готівка, безготівка, еквайринг) + комісія банку.
2. Аванс та попередня оплата (пам'ятаємо коли виникають доходи в ЄП)
3. Дохід в валюті.
Дата зарахування на розрахунковий рахунок по курсу НБУ. Курсові різниці не потрібно використовувати (консультація ЗІР 107.04). Не можете зняти комісію банку за конвертацію! повинна пройти вся сума по Договору.
4. Поворотно-фінансова допомога. Включається тільки сумма, яка не повернута в період 12 календарних місяців (пп 3. п. 292.11 ПКУ)
5. Безоплатно отримані товари та послуги по ринковій вартості на момент заключення Договору, якщо договір не заключено, то вартість товарів оподатковується за ставкою ПДФО - 18% та військовим збором - 1,5 % (ЗІР 107.04). Датою доходу буде підписання Акту передачі товарів та послуг.
Під поворотною фінансовою допомогою розуміють суму коштів, отриману у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та обов’язкову до повернення (пп. 14.1.257 Податкового кодексу України; ПК).
Тобто поворотна фінансова допомога має відповідати таким вимогам:
-    її надають у грошовій формі;
-    вона не передбачає нарахування відсотків або іншої компенсації за користування;
-    її обов’язково мають повернути.

ФОП не може надати поворотну фіндопомогу самому собі або внести на рахунок власні кошти. Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, і які є власними коштами такої фізичної особи (тобто кошти отримані не від підприємницької діяльності), включаються до доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, з врахуванням вимог ст. 292 ПКУ. Також, податківці наполягатимуть, щоб суму фіндопомоги ви включили в підприємницький дохід.
Ще є судова практика, і вона говорить про неможливість підписання договору, в якому одна і та сама особа виступає і як сторона № 1, і як сторона № 2: такий договір можуть визнати недійсним. А ще підприємець не може бути представником за угодами у своїх інтересах (ч. 3 ст. 238 ЦКУ).
Можливим варіантом є поворотна фіндопомога від чоловіка, дружини або інших членів родичів.

Розмір позики. Законодавство не обмежує розміру позики. Але зважте, якщо сума позики становить 400 тис. грн і більше, таку фінансову операцію держава моніторитиме (п. 1 ст. 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX).

Оплата . Платити ЄП слід щомісяця, останній день сплати — 20-е число поточного місяця, тобто за серпень маєте сплатити податок до 20 серпня включно.
Останній день сплати може бути вихідним, тоді треба встигнути сплатити податок у попередній робочий день.
Платити ЄП треба, навіть якщо не отримуєте доходу.
Так, з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України ФОП 1-2 групи мають право не сплачувати єдиний податок. Для таких платників сплата єдиного податку на час воєнного стану є добровільною.
Єдиний соціальний внесок становить 22% від суми мінімальної заробітної плати станом поточного місяця.
  
Підприємці на спрощеній системі оподаткування сплачують ЄСВ за минулий квартал до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. У законі немає згадок про сплату ЄСВ частинами, але визначені фінансові санкції за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ.
Виходячи з принципу «дозволено все, що не заборонено законом» , можна зробити висновок, що сплата ЄСВ авансом по частинах не є порушенням. При цьому важливо, щоб сума платежів до 20 числа місяця, наступного за кварталом, була не менша, ніж встановлена сума сплати для всього кварталу. Таким чином, ви можете платити ЄСВ щомісяця. Мінус даного способу оплати — комісія банку вище у разі вчинення кількох платежів, ніж одного.

У період дії воєнного стану законодавством надана можливість не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати  єдиний соціальний внесок за себе з 01.03.2022 р. до припинення або скасування воєнного стану та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану
Однак, це є лише правом платника, а не звільненням його від нарахування внеску.

Наведемо розрахунки :
1430,00 грн. *3 міс = по 4290,00 грн – потрібно заплатити за 1-3 квартал 2022 року, 
1474,00 грн. *3 міс = 4422,00 грн - потрібно буде заплатити за 4 квартал 2022 року.
Дані суми підлягають сплаті якщо не користуватися правом не сплачувати ЄСВ під час воєнного стану, але за 1 квартал 2022 р. сплата є обов’язковою без виключення.
Т
ільки зареєстрували ФОП — перший раз платити ЄСВ треба за місяць держреєстрації, повну суму. Навіть якщо зареєструвалися 29 серпня, заплатити треба мінімум 1430 грн.
За нормами ПКУ (не зважаючи є, чи не має військового стану) можуть не платити ЄСВ лише підприємці — пенсіонери за віком і ФОП з інвалідністю.
Також можуть не сплачувати ЄСВ підприємці, які одночасно є найманими працівниками, за яких внесок платить роботодавець, якщо (ч. 6 ст. 4 ЗУ «Про ЄСВ»):
 • ФОП працює за основним місцем роботи. 
 • Звільнення від сплати ЄСВ за себе діє тільки за ті місяці, коли внесок за такого ФОП сплатив роботодавець, й розмір внеску не менше мінімального, в 2022 році це 1430 грн в місяць. Якщо ви, припустимо, пішли у відпустку без збереження зарплати, роботодавець вам ніяких виплат не нарахував і ЄСВ не сплатив, за такий місяць внесок ви повинні сплатити самі за себе.

Лікарняний та податкова відпустка
Платники єдиного податку 1–2 груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Це передбачено п. 295.5 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (пп. 298.3.2 ПКУ).

Лікарняний. Хворієте місяць і довше — можете отримати звільнення від сплати єдиного податку.
Є умови:
 1. У вас не повинно бути працівників.
 2. Є лікарняний лист, який підтверджує, що хворіли 30 днів або довше.
 3. Діяльність не вели і дохід не отримували ні готівкою, ні на рахунок. Отримати аванс чи оплату за раніше проданий товар — можна.
 4. Після хвороби подали заяву до податкової.
Якщо платник єдиного податку хворів 30 і більше календарних днів та при цьому хвороба розпочалась до 20 числа місяця та закінчилась у наступному(их) місяці(ях), то такий платник звільняється від сплати єдиного податку лише за календарний(і) місяць(і) (в якому(их) почав хворіти (хворів)), а за наступний календарний місяць, в якому відповідно до листка непрацездатності хвороба закінчилась, сплачує єдиний податок відповідно до норм ПКУ.

А от якщо займаєтеся роздрібною торгівлею і під час відпустки чи хвороби отримували дохід — це підтвердження того, що діяльність велась, а тому від сплати єдиного податку ви не звільняєтеся (лист Міндоходів № 832).
Надати таке пояснення, що Вам допомагав хтось з родини не вийде, бо Держпраці наполягає, що навіть родичів потрібно оформляти як працівників за трудовим договором. А якщо є працівники, звільнення від сплати єдиного податку за станом здоров'я не передбачено.

Якщо на поточний рахунок в період відпустки чи лікарняного надійдуть грошові кошти, у ФОП має бути документальне підтвердження того, що це кошти за товари (послуги), поставлені до початку відпустки чи лікарняного, або ж раніше був укладений договір, який передбачає перерахування передоплати.
На час відпустки платники єдиного податку не звільняються від сплати інших податкових платежів і подання звітності.

Звітність. Подається щорічно декларація з єдиного податку, яка включає Додаток 1 про суми нарахованого ЄСВ, — протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Тобто, за 2022 р. до 01.03.2023 р.
ФОПами - «єдинниками» 2-ї групи податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця не заповнюється за період, в якому під час застосування особливостей в оподаткуванні на період дії воєнного стану єдиний податок не сплачувався. Розрахунок ЄСВ у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому ЄСВ не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався
Є наймані працівники або працюєте з фізособами за договорами ЦПХ — треба подавати звітність, а саме Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Куди платити податки. Дізнатися правильні реквізити для сплати єдиного податку та ЄСВ ви можете на сайті податкової своєї області або в тому ж кабінеті платника, в розділі «Стан розрахунків з бюджетом».

ФОРМА 20-ОПП. Подати маємо форму 20-ОПП, коли з'являється майно, оренда приміщення, автотранспорт, РРО, який використовуємо в господарській діяльності. Термін подачі - 10 календарних днів з дати оформлення Договору купівлі-продажу, оренди, відкриття ФОП, і т. д.

ФОП 2-ї групи та експортно-імпортні операції. 
Можуть експортувати-імпортувати товари за зовнішньоекономічними контрактами, крім заборонених на цій групі та ЄП. Для цього не потрібно додавати КВЕД, як раніше. 
Надавати послуги / виконувати роботи ви можете тільки населенню і контрагентам-єдинникам. А ось замовити роботи/послуги можна в кого завгодно. Тобто продавати товари – можна, а надавати послуги – ні.

ФОП - платник єдиного податку, яка планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, повинен у строки, встановлені ПКУ, подати Заяву з позначкою «Внесення змін». У полі 6 «Місце провадження господарської діяльності», така особа заповнює тільки графу «Область, район, населений пункт», в якій зазначається: «Виконання робіт чи надання послуг за межами України (експорт)» та/або «Поставка товарів за межами території України (експорт)». • Інші графи поля 6 Заяви не заповнюються.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.
Позитивна різниця від продажу банком іноземної валюти за дорученням фізичної особи – підприємця не є доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку
При цьому ФОП не буде платником ПДВ, але сплачувати при імпорті буде всі податки, розмитнення, просто не включає в податковий кредит суму ПДВ. Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу - платники єдиного податку, які обрали ставку 3% ЄП + ПДВ.

Звільнення від оподаткування, встановлене пп. 9.5 п. 9 підрозд. 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ та пп. 69.23 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

В яких випадках можна втратити статус платника єдиного податку
Реєстрацію єдинника анулюють, якщо порушили правила роботи на ЄП.
Перейти на ЗС і сплатити 15% ЄП вам доведеться з доходу, який:
 1. Отримали від заборонених на єдиному податку видів діяльності.
 2. Отримали за КВЕДом, який не зареєстрували в реєстрі платників єдиного податку.
 3. Отримали від видів діяльності, заборонених на 2-й групі.
 4. Використовували негрошові розрахунки, наприклад бартер. Вартість такої операції оподатковується 15% ЄП.
Граничний строк, коли треба подати заяву про перехід на ЗС, — за 10 календарних днів до кінця кварталу, в якому було порушення (пп. 298.2.1 ПКУ).

Якщо перевищили ліміт доходу в 5 421 000 грн, теж потрібно сплатити із суми перевищення 15% єдиного податку.
Щоправда, на ЗС переходити не обов'язково — можна подати заяву і перейти на 3-ю групу ЄП не пізніше 20-го числа місяця, що настає за календарним кварталом, у якому було перевищення. Із заявою подають і декларацію за квартал, у якому перевищено дохід, — протягом 40 днів після закінчення кварталу.
У разі перевищення ліміту дозволеного доходу перебування на 2 групі ЄП, але добровільно не перейшли на загальну систему, то податківці можуть перевести Вас на загальну систему заднім числом і зробити перерахунок податків.

Перевищили ліміт на найманих працівників. Якщо уклали трудові договори більше ніж із 10 співробітниками — це порушення, і треба переходити на ЗС із першого числа місяця нового кварталу, який іде за кварталом, у якому було порушення.

Борг із ЄП два квартали поспіль. Податківці самі переведуть вас на загальну систему.

Штрафи. Також не забувайте про штрафи, які ми описали в Модулі 2 «Єдиний податок – 1 група», адже вони діють і для 2 групи ЄП.