Курс "Бухгалтер фоп"
ТРЕТЯ ГРУПА ЄДИНОГО ПОДАТКУ З ПДВ

Особливості системи

У даному модулі ми розглянемо особливості оподаткування та обліку ФОП 3 груп з ПДВ (платника ПДВ).
Обмеження :
-               кількість працівників не обмежена;
-               обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року – 7 585 500,00 грн.;
-               єдиний податок у розмірі 3% від доходу + ПДВ;
- ЄСВ 22% від МЗП поточної : - з 1 січня 2022 року - 1430,0 (6500,0 х 22%), з 1 жовтня 2022 року - 1474,0 грн. (6700,0 х 22%);
- РРО – якщо виникає розрахункова операція, то РРО обов’язкове до застосування;
- товарний облік обов’язковий для платників ПДВ.
Платники ФОП 3 групи з ПДВ мають право працювати з усіма суб’єктами господарювання, надавати їм послуги та реалізовувати товари. Бартерний та натуральний обмін, як і для всіх на спрощеній системі – заборонено.
Види діяльності залишаються без змін, як і для 3 групи без ПДВ.
Законодавчо визначені обмеження, коли ФОП не можуть бути платниками єдиного податку, , які здійснюють такі види діяльності:
●                – діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
●                – обмін іноземної валюти;
●               – виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
●  – видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
●       – видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
●    – діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР «Про страхування» зі змінами та доповненнями, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПКУ;
●          – діяльність з управління підприємствами;
●      – діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;
● – діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
●  – діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
●    – ФОП, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
●     – ФОП, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 кв. метрів;
●     – страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.
Також платниками єдиного податку І-ІІІ груп не можуть бути фізичні особи – нерезиденти та платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
ФОП, що застосовують спрощену систему оподаткування мають право займатися роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту). за умови наявності статусу суб'єкта господарювання громадського харчування, КВЕД 56.10, за наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Роздрібна торгівля столовими винами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, без ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.
Як стати ФОП 3-й групи
При реєстрації ФОП подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування:
●              у п. 5.1 вказати дату реєстрації ФОП, із цієї ж дати ви будете вважатися платником ЄП;
●              п. 5.2: група 3-я, ставка ЄП 5% — якщо хочете бути неплатником ПДВ, 3% — для платників.
Можна перейти на 3-ю групу із ЗС або 1–2-ї груп, подаєте заяву в податкову мінімум за 15 днів до початку кварталу.
Платниками єдиного податку 3-ї групи ФОПи стають з дня реєстрації.
Облік. ФОП ІІІ групи платники ПДВ ведуть облік доходів і витрат в паперовому та/або електронному вигляді шляхом заповнення Книги за формою затвердженою МФУ від 19.06.2015 р. №579. У лютому місяці 2022 податківці анонсували. що знаходяться в стадії розробки Типової форми, за якою здійснювався б облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість. Але така форма так і не була затверджена.  01.01.2021 року ФОП не зобов’язані реєструвати Книгу в ДПС.
У Книзі відображається фактично отримана сума доходів і фактично понесена сума витрат від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.
Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід та понесено витрати. Підприємці на єдиному податку, які є платниками ПДВ суми доходів і витрат записують БЕЗ ПДВ.  
Порядок заповнення Книги обліку доходів і витрат в додаткових матеріалах.
За п. 7 Порядку №579 Книга обліку зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис. Вимоги щодо зняття з реєстрації книг в Порядку не встановлено. Тобто з 1 січня 2022 року через перехід на ведення обліку доходу у довільній формі ФОП-«єдинники» можуть не вести Книгу, але мають її зберігати ще 3 роки. 
 Ведення такого обліку обов’язкове на підставі первинних документів (документів на придбані товари) та їх належне зберігання.
Нагадаємо, що згідно з п. 44.3 Податкового кодексу України платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів:
●              у разі подання податкової декларації – у строки не менш як 1095 днів з дня її подання;
●              у разі неподання податкової декларації – у строки не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції.
Всі первинні документи можна розділити на дві групи:
- документи, що підтверджують доходи. Це документи, які ФОП оформляє під час надання послуг (продажу товарів) клієнтам та/або покупцям для оплати;
- документи, що підтверджують витрати. Це документи, які ФОП отримує від постачальників за надані йому послуги або придбані ним товари.
Документи, що підтверджують доходи, необхідні для:
- формування і підтвердження показників податкової звітності;
- підтвердження дотримання граничних обсягів доходу, дозволених для конкретної групи, і ліміту доходу, перевищення якого передбачає обов'язкове застосування РРО;
- підтвердження того, що доходи отримані в рамках кодів КВЕД, зазначених в реєстрі платників єдиного податку.
Якщо ФОП отримує доходи виключно в безготівковій формі, то підтверджуючими документами будуть виписка банку, рахунок на оплату, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні на відвантаження товару. Якщо відносини з клієнтом довгострокові, можуть бути й договори. Якщо ФОП зобов'язаний використовувати під час розрахунків готівкою РРО/ПРРО, документом який підтверджує одержання доходу, буде фіскальний звіт за день (Z-звіт). А якщо платник єдиного податку отримує оплату (дохід) готівкою, то встановленої форми документа немає. Відсутня і вимога про оформлення його в двох примірниках (один для покупця (клієнта), другий - для обліку ФОП). Раніше за відсутність таких документів не штрафували. Як буде далі - поки невідомо.
Що стосується ФОП - платників єдиного податку, які ведуть тільки облік доходів, первинні документи, що підтверджують витрати, необхідні для підтвердження того, що:
- товари (роботи, послуги) не придбано у звичайної фізособи (не СПД). Оскільки, якщо контрагентом є фізособа, ФОП по відношенню до неї виступає в ролі податкового агента, а значить, зобов'язаний утримати з суми виплаченого доходу ПДФО за ставкою 18% і військовий збір за ставкою 1,5% і відобразити це у відповідній звітності;
- товари (роботи, послуги) не є безоплатно отриманими. Оскільки в іншому разі їх вартість слід відобразити у складі свого підприємницького доходу.
А також первинні документи потрібні для врегулювання відносин з контрагентами, якщо доведеться підтвердити покупку, повернути неякісний або бракований товар продавцеві, зробити звірку з постачальниками.
Конкретного переліку документів, які підтверджують походження товару, закон не встановлює. Вони можуть бути будь-які:
- платіжне доручення;
- фіскальний чек РРО/ПРРО (розрахункова квитанція);
- товарний чек;
- видаткова накладна від постачальника;
- товарно-транспортна накладна;
- митна декларація;
- акт закупівлі сільгосппродукції у фізособи.
Головне, щоб такий документ мав усі обов'язкові реквізити первинного документа.
Як було сказано раніше, первинні документи необхідні для ведення обліку та формування звітності.
Також відзначимо, що наявність первинних документів може допомогти ФОП у разі анулювання реєстрації платника єдиного податку контролюючим органом заднім числом. Адже весь період з дати анулювання він буде вважатися таким, що працює на загальній системі оподаткування. А для того, щоб зменшити суму оподатковуваного доходу, йому необхідні первинні документи, що підтверджують дохід і витрати.
Дуже важливо – правильно визначити розмір доходу, що включається до доходів, що ні. Адже при поданні річної декларації дана сума буде визначити чи маєте Ви право і надалі перебувати на обраній групі ЄП.
Розрахунок податкового навантаження.
Дохід 2 000 000,00 з ПДВ.
Сума отриманих товарів робіт і послуг - 1 200 000, 00 з ПДВ.
ЄП= 2 000 000/1,2 * 3% = 50 000 грн в рік
Розділивши отриманий дохід на 1,2 отримаємо чисту вартість без ПДВ (пам’ятаємо, що сума ПДВ не включається до доходу) і перемножаємо на ставку податку
ЄСВ= 17 160 грн в рік (з розрахунку 22% від МЗП 6500,00)
ПДВ = 2 000 000 / 6 - 1 200 000 / 6 = 133 333, 33 грн в рік
У цій вартості вже є вхідний ПДВ, його легко порахувати, розділивши вхідну суму на 6 (чому саме на 6: це негласне правило розрахунку, для зручності, тому що сума з ПДВ складає 120%, з яких 20 ПДВ, тоюто 6 частина).
Разом 200 493,33 грн в рік
Сплата ЄП відбувається раз на квартал,— протягом 10 днів після останнього дня подання декларації з ЄП.
Єдиний податок за IV квартал 2022 року треба сплатити до 19 лютого 2023 року включно.
Коли останній день сплати — вихідний або святковий, він переноситься на робочий день, що йому передує.
Єдиний соціальний внесок становить 22% від суми мінімальної заробітної плати станом поточного місяця.
  Підприємці на спрощеній системі оподаткування сплачують ЄСВ за минулий квартал до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Можна платити ЄСВ і з більшої суми, ніж мінімалка, але база нарахування не повинна перевищувати суму 15 мінімальних зарплат. Коли останній день сплати — вихідний або святковий, він переноситься на робочий день, що йому передує.
За місяць, у якому ви стали підприємцем, ви зобов'язані платити ЄСВ, навіть якщо зареєструвалися всередині або наприкінці місяця. 
Із 1 березня 2022 року до припинення/скасування воєнного/надзвичайного стану, а також протягом наступних 12 місяців ФОПи мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ.
Надана законодавством можливість не сплачувати єдиний внесок у період дії воєнного стану є лише правом ФОПа, а не звільненням його від нарахування ЄСВ. У разі несплати підприємцем ЄСВ страховий стаж не буде нараховуватися
За нормами ПКУ (не зважаючи є, чи не має військового стану) можуть не платити ЄСВ лише підприємці — пенсіонери за віком і ФОП з інвалідністю.
Також можуть не сплачувати ЄСВ підприємці, які одночасно є найманими працівниками, за яких внесок платить роботодавець, якщо (ч. 6 ст. 4 ЗУ «Про ЄСВ»):
●              ФОП працює за основним місцем роботи. 
●              Звільнення від сплати ЄСВ за себе діє тільки за ті місяці, коли внесок за такого ФОП сплатив роботодавець, й розмір внеску не менше мінімального, в 2022 році це 1430 грн в місяць. Якщо ви, припустимо, пішли у відпустку без збереження зарплати, роботодавець вам ніяких виплат не нарахував і ЄСВ не сплатив, за такий місяць внесок ви повинні сплатити самі за себе.
Звітність. Декларація по ЄП. Подається щоквартально, на протязі 40 днів з дня закінчення періоду. (пп. 49.18.2 ПКУ). Платники єдиного податку 3 групи (ФОП) у складі Декларації за IV квартал податкового (звітного) року подають також відомості про суми ЄСВ, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників, а саме додатком 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».
Декларацію ФОП – єдинники 3 групи подають наростаючим підсумком: за І квартал, півріччя, три квартали, рік. ФОП - єдинники 3 групи при звітування за 1-3 квартали 2021 року Додаток 1 у складі Декларації не подають. Вони подадуть його вже за весь 2022 рік у складі Декларації за 2022 рік. Розрахунок ЄСВ у складі податкової декларації не заповнюйте за період, у якому ЄСВ не обчислювали, не нараховували і не сплачували.
Закон № 2115 від 03.03.2022 дозволив не подавати звітність, не сплачувати податки/збори та не реєструвати податкові накладні/розрахунки коригування тим платникам, які внаслідок воєнних дій не мають такої змоги. На час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення платники звільняються від відповідальності за невиконання таких обов'язків. При цьому від платників не вимагалося доведення неможливості подання звітності, сплати податків чи реєстрації податкових накладних, тому фактично всі платники могли не виконувати свої обов'язки незалежно від можливості.
Новий Закон передбачає поділ усіх платників на три категорії:
●              Ті, що з моменту введення воєнного стану втратили можливість виконувати свої податкові обов'язки і досі не відновили цієї можливості. Для таких платників нічого не змінилося - як і раніше, вони звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов'язків, але зобов'язані їх виконати протягом шести місяців після завершення воєнного стану;
●              Ті, що втрачали можливість виконувати свої податкові обов'язки, а потім відновили таку можливість. Такі платники зобов'язані подати звітність, сплатити податки/збори та зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування протягом 60 днів з моменту відновлення такої можливості;
●              Ті, що зберігали можливість виконувати свої податкові обов'язки протягом усього часу воєнного стану. У такому разі платники зобов'язані виконати свої обов'язки за період з 24 лютого 2022 року до 27.05.2022 (до набрання чинності Законом № 2260) у такі строки:
- Зареєструвати податкові накладні - до 15 липня 2022 року;
- Подати податкову звітність - до 20 липня 2022 року;
- Сплатити податки та збори - до 31 липня 2022 року.
Порядок визначення можливості чи неможливості виконання платником податків своїх обов'язків буде затверджено Міністерством фінансів України. Радимо за першої можливості виконати свої податкові обов'язки, щоб уникнути спорів з податковими органами.
ПДВ.
Податок на додану вартість (далі - ПДВ) це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).
Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
1.             постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;
2.             постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;
3.             ввезення товарів на митну територію України;
4.             вивезення товарів за межі митної території України;
5.             постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
Для того щоб зрозуміти як вирахувати ПДВ, необхідно розібратися з поняттями податковий кредит з ПДВ і податкові зобов'язання.
●              Податковий кредит — загальна сума ПДВ, яка міститься в складі вартості придбаних вами товарів/робіт/послуг за період. Часто називають ще «вхідний ПДВ». На цю суму ви зменшуєте своє зобов'язання з ПДВ.
Попри свою назву «податковий кредит» не має ніякого відношення до кредитування, а є вирахуванням з нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ (далі – ПЗ), яке виникає при продажу товарів, робіт, послуг та деяких інших операціях.
Щоб розрахувати розмір податку для сплати до бюджету з суми податкових зобов'язань віднімаємо суму податкового кредиту. Ця різниця і буде сумою нашого ПДВ.
Основна ставка ПДВ в Україні становить 20%. Існують також ставки 0, 7, 14 %.
Приклад розрахунку ПДВ
Якщо вам необхідно нарахувати ПДВ на суму 1000 грн. за ставкою 20%, в результатах розрахунку вартість ПДВ буде 200 грн. Тобто, 1200 грн з ПДВ.
Якщо необхідно виділити ПДВ із суми 1000 грн. за ставкою 20%, сума ПДВ складе 166,67 грн., вартість без ПДВ - 833,33 грн.
Детальніше про ПДВ у відповідному розділі.
ЗЕД-операції. Обмежень для немає, можна працювати з іноземними контрагентами: надавати послуги, виконувати роботи, продавати товари за кордон.
Обмеження стосуються лише видів діяльності. Єдинники не можуть займатися експортом та імпортом підакцизних товарів (пп. 14.1.145 ПКУ).
Що належить до підакцизних товарів — перераховано в п. 215.1 ПКУЦе етиловий спирт та ін. спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби (тютюн і промислові замінники тютюну; паливо; електроенергія, а також легкові авто, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли та ін. транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, вантажні авто.
ФОП - платник єдиного податку, яка планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, повинен у строки, встановлені ПКУ, подати Заяву з позначкою «Внесення змін». У полі 6 «Місце провадження господарської діяльності», така особа заповнює тільки графу «Область, район, населений пункт», в якій зазначається: «Виконання робіт чи надання послуг за межами України (експорт)» та/або «Поставка товарів за межами території України (експорт)». • Інші графи поля 6 Заяви не заповнюються.
Датою отримання доходу платника єдиного податку в іноземній валюті є дата надходження коштів платнику єдиного податку на його поточний рахунок відкритий в іноземній валюті, перерахований у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання доходу.
Позитивна різниця від продажу банком іноземної валюти за дорученням фізичної особи – підприємця не є доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку.
Часто цю групу використовують IT компанії та надають послуги за кордон на експорт. В цьому випадку необхідно дивитись законодавство тієї держави з якої працює ФОП. Можуть бути нюанси, як в укладенні Договору та наданні послуг, так і в ставці ПДВ на експорт.
ФОП 3 групи платники ПДВ на період дії воєнного стану на території України не звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, на відміну від платників єдиного податку першої, другої та третьої групи. У разі постачання послуг, що оподатковуються ПДВ, у ЗЕД-договорі та в інших первинних документах важливо виділити ПДВ. Якщо цього не зробити, контролюючі органи можуть обчислити ПДВ "зверху", а не "зсередини". Тобто помножити зазначену в Договорі суму послуг, що постачаються, на 20 % і визначити в такий спосіб податкові зобов'язання з ПДВ.
Операція з постачання платником ПДВ нерезиденту послуг, визначених у пп. «в» п. 186.3 ст.186 ПКУ, а саме консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем не є об’єктом оподаткування ПДВ, так як місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної території України. На такі послуги податкову накладну не оформлюють.
РРО/ПРРО. Із 01.01.2022 платники єдиного податку третьої групи, які приймають у розрахунок готівку чи платіжні картки, застосовують РРО у загальному порядку, незалежно від обсягу річного доходу та виду діяльності.
Штрафи.
Для ФОПів 3 групи штраф за не сплату ЄП нараховується інакше. Його сума залежить від строку, на який затримано сплату єдиного податку.
Підприємці, які відносяться до 3 групи, сплачують ЄП протягом 10 днів після закінчення граничного строку подання квартальної податкової декларації. У разі затримки сплати до них застосовуються наступні штрафні санкції: якщо термін затримки менше 30 днів — у розмірі 10% погашеної суми боргу, більше 30 днів — у розмірі 20%.
Окрім штрафу, вам може бути нарахована й пеня. Її розмір залежить від того, хто помітив заборгованість. Якщо ви помилилися й недоплатили суму єдиного податку, то пеню вам почнуть нараховувати після того, як мине 90 днів після закінчення строку сплати цього податку. А якщо протягом цих 90 днів виявити недоплату самостійно, то пені взагалі не буде.
Але якщо недоплату виявить податкова, то вам нарахують пеню за кожен прострочений день, починаючи з першого робочого дня після закінчення строку сплати єдиного податку.
Решту штрафів висвітлено в Модулі 2. Єдиний податок 1 група.
Порушення, які вимагають від платника ЄП 3 групи здійснити примусово перехід зі спрощеної системи на загальну, визначені пп. 298.2.3 ПК. Це зокрема:
●              у разі перевищення протягом календарного року граничного доходу – зараз це 7 585 500,00 грн. Для переходу на загальну систему треба заяву не пізніше 20-го числа місяця наступного за кварталом пере перевищення;
●              у разі застосування платником ЄП негрошового способу розрахунку, тобто бартеру, розрахунку векселями тощо; 
●              у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування (п. 291.5 ПК);
●              у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників ЄП, тобто діяльність за незареєстрованим КВЕД ;
●              у разі наявності податкового боргу 3060 грн на кожне перше число місяця упродовж двох послідовних кварталів.