Курс "Бухгалтер фоп"
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ТРЕТЯ ГРУПА 2%

Особливості системи

Єдиний податок 2 % — фактично нова система оподаткування на період воєнного стану.
Перейти на сплату єдиного податку за ставкою 2 % можуть як ФОП платники єдиного податку (зокрема, ФОП — платники ЄП не лише 3-ї, а й 1-2 групи), так і ФОП, що перебувають на загальній системі оподаткування, за умови, що протягом календарного (попереднього) року їх дохід не перевищував 10 мільярдів гривень.
Перехід на сплату єдиного податку за ставкою 2 % є добровільним. Для цього до податкової потрібно надати заяву. Термін надання — до останнього числа місяця, що передує періоду переходу на цю систему оподаткування.
Таким чином, перейти на 3-тю групу із ставкою ЄП 2 % можна з 1-го числа будь-якого місяця, а не лише з 1 квітня.
Розрахунок податкового навантаження
(Сума доходу* 2%) + (МЗП * 22%)
Дохід – 2 000 000,00
ЄП = 2 000 000* 2 % = 40 000 грн в рік
ЄСВ = 12870  грн. (з розрахунку 22 % від МЗП 6500,00 на 9 місяців) + 4422 грн. (з розрахунку 22 % від МЗП 6700,00 з жовтня по грудень). = 17292 грн.
Разом 57 292 грн в рік.
Яка процедура переходу на єдиний податок за ставкою 2%, в які терміни здійснюється такий перехід?
Для обрання або переходу на 3 групу єдиного податку з особливостями ФОП має подати до ДПС заяву. Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308 (F/J0102003 - в Електронному кабінеті). При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Заява може подаватися у паперовій формі або засобами електронного зв'язку в електронній формі.
Варто зазначити, що автоматичного переходу ФОП, що були платниками єдиного податку 3 групи до 1 квітня 2022 року на правила оподаткування з особливостями не відбувається. Тобто, ФОП, що є платниками єдиного податку 3-ї групи на загальних підставах для можливості сплату єдиного податку за ставкою 2% повинні подати до ДПС відповідну заяву про зміну ставки.
На початку запровадження цієї особливої системи терміни подання заяви були до 30 березня 2022 року для бажаючих перейти на 3 групу 2%, але завдяки Закону №2142 з 1 квітня у разі подання заяви суб'єкти господарювання будуть зареєстровані платниками ЄП за ставкою 2% з наступного робочого дня після подання заяви.
Податківці роз’яснили, що для переходу слід заповнити чинну заяву на перехід на спрощену систему оподаткування за формамою F0102003 — для підприємців.
В Електронному кабінеті в категорії Введення звітності потрібно обрати 2022 рік і місяць. Натиснути кнопку Створити та обрати форму за відповідним кодом — Заява на застосування спрощеної системи оподаткування.

У формі заяви найперше ставимо позначку «Внесення змін».

В розділі 5 «Підстава подання заяви» слід заповнити відповідний пункт. Зокрема, 5.1. фізичних осіб, які вирішили скористатися цим правом, перейшовши із загальної системи оподаткування. Відповідно, в підпункті 5.1.1. вказується, наприклад, 01.04.2022 року. В підпункті 5.1.2. вказується ставки податку 2%, група — 3, і без ПДВ.
Пункт 5.2. стосується фізичних осіб, які вже знаходяться на спрощеній системі. В цьому випадку вказується, що перехід відбувається з 3 групи на 3 групу, і зі ставки 5% на ставку 2%. Також без реєстрації ПДВ. Дата переходу вказується словами.

В розділі 6 вказується місце провадження господарської діяльності та відповідний код за КОАТУУ. Якщо місцем провадження діяльності є вся територія України, то місце не вказується.
В розділі 7, якщо є наймані працівники, ставимо відповідну кількість, якщо немає — ставити 0.
В розділі 8 вказується діючий КВЕД.
В розділі 9 вказуємо, що податковий борг відсутній, якщо це дійсно так.
В розділі 10 вказуємо словами обсяг доходу за попередній календарний рік.
В розділі 11 ставимо позначку, що розрахунок доходу не подається.

Після перевірки документу зберігаємо документ, підписуємо та відправляємо в податкову.
Новостворені суб'єкти господарювання, які бажають обрати ЄП 3-ї групи із ставкою 2 %, подають заяву за загальною процедурою, передбаченою ПКУ для 3-ї групи платників ЄП для таких випадків, та вважаються платниками ЄП з дати їх державної реєстрації.
Новостворені ФОП, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації. Таку заяву можна подати одразу під час реєстрації ФОП.
У разі переходу на 3-тю групу ЄП із ставкою 2 % цей податок буде обчислюватись від суми отриманого доходу, тобто виручки — суми коштів, що надійшла на рахунок чи була отримана у вигляді готівки (з урахуванням особливостей для платників ЄП).
Незалежно від обсягу доходів після переходу на 3-тю групу ЄП із ставкою 2 % податок на додану вартість сплачувати не потрібно. Навіть якщо ви до цього були платником ПДВ. Платники ЄП 3-ї групи із ставкою 2 % звільнені від сплати ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.
Разом з тим у законодавстві, окрім нюансу, що стосується ПДВ у разі переходу на ЄП, є й інші особливості, що стосуються обчислення податку та визначення бази оподаткування в разі переходу із загальної системи на ЄП та назад на загальну систему.
Ну і за бажання відмовитись від цієї системи оподаткування можна в будь-який момент (не чекаючи скасування воєнного стану) — з першого дня місяця наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.
Платниками ЄП 3-ї групи із ставкою 2 % не можуть бути:
1) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:
●              обмін іноземної валюти;
●              виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем підакцизних товарів);
●              видобуток, реалізацію корисних копалин (крім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, якщо вони належать до підприємств, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення
2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;
3) реєстратори цінних паперів;
4) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
5) фізичні та юридичні особи — нерезиденти.
Інші обмеження, встановлені для платників ЄП п. 291.5 ст. 291 ПКУ, на платників ЄП 3-ї групи і ставкою 2 % не поширюються.
Чи переходити на сплату ЄП із ставкою 2 %?
На це питання кожен має відповісти для себе сам.
Такий перехід точно має бути вигідний платникам ЄП 3-ї групи із ставкою 5 %, і, можливо, тим, хто сплачує ЄП за ставкою 3 % + ПДВ.
При цьому, у заяві про зміну ставки:
Припинення статусу платника єдиного податку 3-ї групи з особливостями:
Автоматичне припинення: після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку 3-ї групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом.
Наприклад, якщо воєнний стан буде припинено 20 жовтня 2022 року, то з 1 листопада 2022 року всі ФОП, що обрали 3-тю групу оподаткування з особливостями оподаткування, автоматично вважатимуться платниками податку на тій системі оподаткування, що були до подання заяви про перехід.
Варто сказати, що закон не визначає, на яку систему оподаткування перейдуть ФОП, що були зареєстровані після 1 квітня 2022 року та при реєстрації обрали спрощену систему оподаткування 3ї групи з ставкою 2%. З цього питання наразі чекаємо на роз'яснення ДПС або внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.
Самостійна відмова: ФОП має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.
Розмір річного доходу: до ФОП - платників податків, що обрали 3 групу платника єдиного податку з особливостями оподаткування не застосовується обмеження щодо розміру річного доходу.
В своїх роз'ясненнях ДПС зазначає «платники третьої групи, що сплачували єдиний податок до 31.03.2022 за ставкою 5 %, та які перейшли на сплату єдиного податку з 01 квітня 2022 року на ставку 2 % з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану повертаються знову на сплату єдиного податку за ставкою 5 % з дотриманням обмеження в обсязі доходу, одержаного протягом календарного року, що повинен не перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (не більше 7 585 500 грн). При цьому, ДПС у своїх роз'ясненнях зазначає, що дохід, отриманий фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку третьої групи під час використання таким платником особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, оподатковується виключно за ставкою єдиного податку у розмірі 2 % доходу, визначеного відповідно до ст. 292 ПКУ. Після автоматичного повернення на систему оподаткування, що застосовувалась до початку воєнного стану ставка у розмірі 15 % яка визначена п. 293.8 ст. 293 ПКУ, до вказаного доходу не застосовується.
ПДВ платника єдиного податку 3- ї групи з особливостями
ФОП, що обрали 3-тю групу платника єдиного податку з особливостями звільняються від обов'язку нарахування та сплати ПДВ за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, а також від подання податкової звітності з податку на додану вартість, а їх реєстрація платником податку на додану вартість є призупиненою. З 01 липня 2022 Законом №2325 передбачено скасування звільнення від оподаткування ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України.
Чи може платник єдиного податку за ставкою 2% складати ПН та РК?
ДПСУ на це питання надала наступне роз’яснення: платники ПДВ позбавляються права на складання податкових накладних та розрахунків коригування до них за операціями, що здійснені в період перебування такого суб’єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2 % доходу.
Тобто, платник єдиного податку за ставкою 2% втрачає можливість складати ПН та РК.
Чи повинен платник єдиного податку за ставкою 2% подавати декларацію з ПДВ?
Оскільки у суб’єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2% доходу відсутні об’єкти оподаткування ПДВ, у такого суб’єкта господарювання відсутній обов’язок щодо нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість з операцій з ввезення та з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та які здійснені в період перебування на такій спрощеній системі оподаткування.
Останнім звітним (податковим) періодом для платника ПДВ, який обрав спрощену систему оподаткування за ставкою 2%, є звітний місяць (його частина) у якому платником подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування за ставкою 2%.
Отже, платник ПДВ, який перейшов на єдиний податок за ставкою 2%, не повинен подавати декларації з ПДВ. Останню декларацію з ПДВ потрібно подати за звітний місяць, у якому платником подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування за ставкою 2%.
Звітність та сплата єдиного податку для ФОП 3-ї групи єдиного податку з особливостями оподаткування
Податковий (звітний) період: дорівнює календарному місяцю.
Строк подання декларації: протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи за ставкою 2 % доходу затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2022 № 124 «Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2022 за № 495/37831.
Сплата ЄП: сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації.
Єдиний соціальний внесок становить 22% від суми мінімальної заробітної плати станом поточного місяця.
  Підприємці на спрощеній системі оподаткування сплачують ЄСВ за минулий квартал до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Можна платити ЄСВ і з більшої суми, ніж мінімалка, але база нарахування не повинна перевищувати суму 15 мінімальних зарплат. Коли останній день сплати — вихідний або святковий, він переноситься на робочий день, що йому передує.
За місяць, у якому ви стали підприємцем, ви зобов'язані платити ЄСВ, навіть якщо зареєструвалися всередині або наприкінці місяця. 
Із 1 березня 2022 року до припинення/скасування воєнного/надзвичайного стану, а також протягом наступних 12 місяців ФОПи мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ.
Надана законодавством можливість не сплачувати єдиний внесок у період дії воєнного стану є лише правом ФОПа, а не звільненням його від нарахування ЄСВ. У разі несплати підприємцем ЄСВ страховий стаж не буде нараховуватися
За нормами ПКУ (не зважаючи є, чи не має військового стану) можуть не платити ЄСВ лише підприємці — пенсіонери за віком і ФОП з інвалідністю.
Також можуть не сплачувати ЄСВ підприємці, які одночасно є найманими працівниками, за яких внесок платить роботодавець, якщо (ч. 6 ст. 4 ЗУ «Про ЄСВ»):
●              ФОП працює за основним місцем роботи. 
●              Звільнення від сплати ЄСВ за себе діє тільки за ті місяці, коли внесок за такого ФОП сплатив роботодавець, й розмір внеску не менше мінімального, в 2022 році це 1430 грн в місяць. Якщо ви, припустимо, пішли у відпустку без збереження зарплати, роботодавець вам ніяких виплат не нарахував і ЄСВ не сплатив, за такий місяць внесок ви повинні сплатити самі за себе.
Звільнення від відповідальності:
Варто зазначити, що на сьогодні для всіх платників податків, не тільки ФОП встановлено, звільнення від відповідальності за виконання свого податкового обов'язку, у тому числі щодо дотримання термінів сплати податків та зборів та подання звітності, у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок. При цьому, такий обов'язок має бути виконаним протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
12 травня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон № 2260-IX від 12.05.2022, відповідно до якого внесено ряд змін до Податкового кодексу України.
Зокрема, встановлено, що платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов'язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов'язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану" за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.
Крім того, встановлено, що Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у цьому підпункті, та перелік документів на підтвердження затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Тому, у разі невиконання обов'язків ФОП щодо сплати податку чи подання звітності варто виконати такі обов'язки у строки, що встановлені законом або подбати про підготовку обґрунтування невиконання такого обов'язку.
Якщо платник обрав єдиний податок за ставкою 2 відсотки, чи буде у нього можливість обрати єдиний податок за іншою ставкою протягом року?
Так, платники єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу не обмежені в праві змінити ставку єдиного податку третьої групи на 3 або 5 відсотків доходу шляхом подання до контролюючого органу заяви про зміну ставки.
При цьому у заяві про зміну ставки суб’єкти господарювання:
- не заповнюють розділ 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування»;
- зазначають у розділі 5.2 «Зміна ставки та групи» у полі «зі ставки» діючу ставку у розмірі 2 відсотки, а у полі «на ставку» – обрану ставка у розмірі 3 або 5 відсотків доходу.
 Такі платники єдиного податку мають право змінити ставку 2 відсотки доходу на ставку єдиного податку, яку застосовували до обрання спрощеної системи з особливостями оподаткування.
При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2 відсотки не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, з урахуванням положень підрозділу 4 цього розділу для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну.
Таким чином, для платників єдиного податку, які протягом календарного року застосовували спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 відсотки, наприклад, у другому та третьому кварталах, і з четвертого кварталу переходять на загальну систему оподаткування, звітним податковим періодом є календарний рік, який для них починається з початку такого календарного року та закінчується 31 грудня такого року.
Витрати, визнані такими платниками у складі фінансового результату до оподаткування, за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2 відсотки, не враховуються при визначенні об’єкту оподаткування податком на прибуток підприємств за звітний період – рік.
При цьому фінансовий результат до оподаткування податкового звітного періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата у періоді перебування на загальній системі оподаткування за товари роботи, послуги, відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (пункт 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу) незалежно від того, чи застосовує платник податку на прибуток коригувальні різниці чи ні.