Курс "Бухгалтер фоп"
ЧЕТВЕРТА ГРУПА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Особливості системи

Платниками єдиного податку 4 групи можуть бути  фізичні особи - підприємці, які здійснюють свою діяльність виключно в межах фермерського господарства, за умови виконання сукупності таких вимог:
●              здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
●              провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
●              не використовують працю найманих осіб;
●              членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні ч. ІІ ст. 3 Сімейного кодексу України;
●              площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектарів, але не більше 20 гектарів;
●           РРО – якщо виникає розрахункова операція, то РРО обов’язкове до застосування;
●           Товарний облік обов’язковий, якщо виконуються 2 умови : умова 1. є платником ПДВ або реалізовує технічно складні побутові товарами (далі – ТСПТ), ліками, медичними та ювелірними виробами. Умова 2. Підприємець здійснює розрахункові операції. Якщо ці 2 умови підтверджуються ФОП повинен вести товарний облік.
Однак є обмеження щодо того, хто не може бути ФОПом четвертої групи:
●              підприємства, які отримують понад 50% доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів їх переробки, а саме від продажу декоративних рослин, крім зрізаних квітів, вирощених на угіддях, що належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або наданих йому у користування. Також обмеження діють на реалізацію диких тварин та птахів, хутряних виробів та хутра (крім хутрової сировини);
●              підприємства, які здійснюють діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних, вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства;
●              суб'єкт господарювання, який станом на 1 січня звітного року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії форс-мажорних обставин.
Четверта група ФОП також платить єдиний податок (ЄП), як й інші підприємці на спрощеній системі оподаткування. Однак об'єктом оподаткування для цієї групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.
Базою оподаткування для четвертої групи ФОП є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, з урахуванням коефіцієнта індексації станом на 1 січня звітного року.
У разі якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі в Автономній Республіці Крим або області.
Розмір ставки ЄП залежить від категорії земель та їх розміщення.
У відсотках бази ставка податку становить:
●              для ріллі, сіножатей і пасовищ розмір ставок податку з одного гектара на рівні 0,95;
●              для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,57;
●              для багаторічних насаджень — 0,57;
●              для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,19;
●              для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43;
●              для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на вирощуванні та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди — 6,33.
Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.
Для сільськогосподарських угідь, на яких розташовані будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до підкласу "Будівлі для птахівництва" (код 1271.2) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, або для сільськогосподарських угідь, які використовуються для обслуговування таких будівель, споруд, з урахуванням даних Державного земельного кадастру, - 50.
Щодо звітності та звітного періоду
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 4-ї групи є календарний рік.
Для щорічного підтвердження статусу платника єдинники 4-ї групи повинні подати податкову декларацію не пізніше 20 лютого поточного року за поточний рік. Тобто, до 20.02.2023 року за 2023 рік. У разі змін, що стосуються власності на об’єкти оподаткування (землю), подається уточнююча.
Податкова за власним рішенням анулює реєстрацію єдинників, які перебували в 2021 році на цій системі і не подали відповідну звітність.
Декларація має структуру :
●              Загальна частина;
●              Розрахункову частину декларації для фізичних осіб осіб;
●              Додаток 1 «Відомості про наявність земельних ділянок»;
●              Додаток 2 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» подають винятково ФОПи, які створили фермерське господарство.
Даний комплект звітності подається за кожним місцем реєстрації земельних ділянок та/або земель водного фонду та місцем розташування земельної ділянки.
При цьому, платники самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки.
Сплачується податок щоквартально протягом 30 календарних днів за ставками: І кв. – 10%; ІІ кв. – 10%; ІІІ кв. – 50%; IV кв. – 30%.
Книги обліку доходів і витрат для 4 групи ЄП не передбачено.
ФОП на цій системі оподаткування веде спрощений бухгалтерський облік, який податкову не цікавить, адже податок він платить з кількості земель та її оціночній вартості.
Розрахунок Єдиного податку
ФОП Іванове
У власності 12 га земель водного фонду, НГО землі – 24500,00
% ЄП для земель водного фонду ставка залишиться на рівні - 2,43
Річна сума податку
(площа земельної ділянки х НГО х Ставка податку/ 100) = Річна сума єдиного податку
(12 х 24500х 2,43 )/100 = 7144, 20 грн.
І кв. 10% - 714,42 ; ІІ кв. 10% - 714,42; ІІІ кв. 50% - 3572,1; IV кв. 30% - 2143,26 грн.
Єдиний соціальний внесок становить 22% від суми мінімальної заробітної плати станом поточного місяця.
  Підприємці на спрощеній системі оподаткування сплачують ЄСВ за минулий квартал до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Можна платити ЄСВ і з більшої суми, ніж мінімалка, але база нарахування не повинна перевищувати суму 15 мінімальних зарплат. Коли останній день сплати — вихідний або святковий, він переноситься на робочий день, що йому передує.
За місяць, у якому ви стали підприємцем, ви зобов'язані платити ЄСВ, навіть якщо зареєструвалися всередині або наприкінці місяця. 
Із 1 березня 2022 року до припинення/скасування воєнного/надзвичайного стану, а також протягом наступних 12 місяців ФОПи мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ.
Надана законодавством можливість не сплачувати єдиний внесок у період дії воєнного стану є лише правом ФОПа, а не звільненням його від нарахування ЄСВ. У разі несплати підприємцем ЄСВ страховий стаж не буде нараховуватися
За нормами ПКУ (не зважаючи є, чи не має військового стану) можуть не платити ЄСВ лише підприємці — пенсіонери за віком і ФОП з інвалідністю.
Також можуть не сплачувати ЄСВ підприємці, які одночасно є найманими працівниками, за яких внесок платить роботодавець, якщо (ч. 6 ст. 4 ЗУ «Про ЄСВ»):
●              ФОП працює за основним місцем роботи. 
●              Звільнення від сплати ЄСВ за себе діє тільки за ті місяці, коли внесок за такого ФОП сплатив роботодавець, й розмір внеску не менше мінімального, в 2022 році це 1430 грн в місяць. Якщо ви, припустимо, пішли у відпустку без збереження зарплати, роботодавець вам ніяких виплат не нарахував і ЄСВ не сплатив, за такий місяць внесок ви повинні сплатити самі за себе.
Мінімальне податкове зобов'язання
Платники мінімального податкового зобов'язання — це власники, орендарі, користувачі на інших умовах земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Законодавці врахували, що землі можуть обробляти платники податків на різних системах оподаткування.
Це означає, що сума всіх сплачених податків аграрієм не має бути менше ніж мінімальне податкове зобов’язання. В основі нового механізму — коефіцієнт від нормативної грошової оцінки (НГО) власних або використовуваних сільгоспземель. Розрахована сума податку й буде мінімальним податковим зобов’язанням.
До бюджету аграрії перерахують не всю суму МПЗ, а зменшену на сплачені податки, збори, платежі та витрати на оренду земельних ділянок. Тож для платника можливі два варіанти :
МПЗ > Суми всіх сплачених податків
МПЗ < Суми всіх сплачених податків
Податок встановлений для всіх категорій власників і користувачів земельних ділянок, які належать до сільгоспугідь за межами населених пунктів. Вони мають самостійно обчислювати його та у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік подавати додаток із розрахунком загального МПЗ. Його форма ще не затверджена. Громадяни — фізичні особи від обов’язку нараховувати МПЗ звільнені. За них це здійснюватиме орган контролю.
Слід зазначити, що у разі передачі земельних ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування (при оформленні таких взаємовідносин відповідно до чинного законодавства) мінімальне податкове зобов’язання визначається для орендарів, користувачів на інших умовах таких земельних ділянок у порядку, визначеному Кодексом.
Для розрахунку мінімального податкового зобов’язання законодавці передбачили дві формули. Відмінність їх у тому, провели НГО землі чи ні. Розглянемо ці формули.
1.           НГО проведена.
МПЗ = (НГОд х К х М )/ 12
●              НГО - нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації для справляння плати за землю;
●              К  коефіцієнт, що становить 0,05;
●              М - кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.
2. НГО не проведено.
МПЗ = НГО × S × К× М / 12,
де:
НГО - нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Кодексом для справляння плати за землю;
S - площа земельної ділянки, гектарах;
К - коефіцієнт;
М - кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.
Вперше податкове зобов’язання потрібно заплатити у 2023 р. за 2022 р. Для розрахунку податкових зобов’язань за 2022-2023 рр. застосовується знижений коефіцієнт – 0,04, замість базового – 0,05.
Фермери – ФОПи, платники єдиного податку 4 групи застосовують коефіцієнт у половинному розмірі. тобто за 2022-2023 -0,02, в подальшому – 0,025.
Для платників єдиного податку четвертої групи (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство") різниця між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок обчислюється шляхом віднімання від загального мінімального податкового зобов’язання загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок.
До суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок відносяться:
-      єдиний податок; податок на прибуток підприємств (у разі переходу в податковому (звітному) році на спрощену систему оподаткування із загальної);
-      податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів (чистого оподаткованого доходу) від продажу (реалізації) власної сільськогосподарської продукції (у разі переходу в податковому (звітному) році на спрощену систему оподаткування із загальної);
-      податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів фізичних осіб, які перебувають з платником податку у трудових або цивільно-правових відносинах (крім доходів, сплачених за придбання товарів у фізичних осіб), з доходів за договорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
-      земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, які використовуються такими платниками для здійснення підприємницької діяльності (у разі переходу в податковому (звітному) році на спрощену систему оподаткування із загальної);
-      рентна плата за спеціальне використання води (у разі її сплати);
-      20 відсотків витрат на сплату орендної плати за віднесені до сільськогосподарських угідь земельні ділянки, орендодавцями яких є юридичні особи, та/або які перебувають у державній чи комунальній власності.
У сумі сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок не враховуються помилково та/або надміру сплачені у податковому (звітному) році суми податків, зборів, платежів.
При позитивному значенні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платник єдиного податку :
-               другої або третьої групи зобов’язаний збільшити визначену в податковій декларації за податковий (звітний) рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого позитивного значення;
-               четвертої групи зобов’язаний збільшити визначену в податковій декларації за наступний за звітним податковий (звітний) рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого позитивного значення.
Для платників єдиного податку четвертої групи сума такого збільшення розподіляється між відповідними місцевими бюджетами та перераховується пропорційно частці земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території відповідної територіальної громади, у загальній площі таких земельних ділянок, власником або користувачем яких є платник податку.
Сума єдиного податку в частині позитивного значення такої різниці не враховується у загальній сумі сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок у наступному податковому (звітному) році.
Позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок є частиною зобов’язань з єдиного податку.
Наведемо приклад розрахунку, опублікований ДПС
Умовний ФОП «ПІБ»
Площа земель сільськогосподарського призначення :
4397,87 га, у т. ч. :
-               рілля – 4027,16 га, сіножаті – 131,9393 га, пасовища – 238,778 га.
Сільськогосподарські землі по яких не проведена нормативно-грошова оцінка землі – 450,7122 га
НГО с/г земель по Запорізькій області – 24 984 грн. (рілля)
МПЗ щодо земельних ділянок, НГО якої не проведена, становить – 450 424,74 грн.
Сільськогосподарські землі по яких проведена нормативно-грошова оцінка землі – 3941,16 га
МПЗ щодо земельних ділянок, НГО якої проведена, становить – 3 269 674 грн.
Загальне МПЗ - 450 424,74 + 3 269 674 = 3 720 097,74 грн.
Загальна сума сплачених податків і зборів за рік склала – 5 676 351,24 грн.
883 523,19 – єдиний податок 4 групи
1 844 021,75 – ПДФО та військовий збір з доходів фізичних осіб, за договорами оренди, суборенди
587 133,61 – земельний податок
4020,37 – рента плата за спеціальне використання води
Різниця між сумою МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів на оренду земельних ділянок : 3 269 674 - 5 676 351,24 = 1956 253,66 грн – від’ємне значення не призводить до збільшення єдиного податку 4 групи.
Що таке НГО?
Нормативна грошова оцінка - це одна з кількох видів оцінок, передбачених Законом України "Про оцінку земель", основою розрахунку якої є рентний дохід від використання земельної ділянки протягом певного періоду часу.
Для спрощеного розуміння, рентний дохід - це по суті ті гроші, які можна виручити від найбільш ефективного використання земельної ділянки за цільовим призначенням.
Затверджує НГО рада відповідної громади в межах підконтрольної їй території для всіх земель. Адже вона отримуватиме податки. Тобто громадам не доведеться замовляти багато технічної документації. Вони мають замовити одну НГО в межах території територіальної громади. 
НГО – це нормативна грошова оцінка, яка для земель сільськогосподарського призначення здійснюється розробниками документації із землеустрою, які мають сертифікованих інженерів-землевпорядників (ст. 26 Закону «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858). Як правило, вони працюють у кадастрових центрах та науково-дослідних інститутах з землевпорядкування. Інформація заноситься до Держгеокадастру.
Така оцінка здійснюється на підставі Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначенняпостанова Кабміну від 16.11.2016 р. № 831. Окремі правила є для земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).
НГО слід розглядати більше, як певну умовну вартість, так як вона далека від ринкової вартості землі. Ще є експертна грошова оцінка земель – це уже ринкова вартість. Однак саме НГО, а не експертну оцінку використовують як базу для обчислення таких податків:
●              земельного податку (складова плати за землюпп. 265.1.3 ПКУ);
●              орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної форми власності (теж складова плати за землю);
●              єдиного податку на 4-й групі.
Дізнатися НГО можна такими шляхами:
●              замовити витяг (довідку) з технічної документації про НГО земельної ділянки у місцевому відділенні Держгеокадастрі – цей варіант можна для всіх типів земель. Його перевага – це універсальний підхід, який може бути використаний для будь-якої ситуації. Недолік – це може бути довго й треба відвідувати установу;
●              замовити витяг (довідку) через сайти Держгеокадастру – можна для с/г земель з 2019 року. Мається на увазі Публічна кадастрова карта України або ж сам сайт Держгеокадастру. Перевага – не треба нікуди їхати для замовлення. Однак по землях населених пунктів та інших землях не с/г призначення так зробити, на жаль, такої можливості немає;
●              можна тимчасово взяти з Довідника показників НГО з Держгеокадастру. Недолік – на самому ж сайті з’являється часто повідомлення про виправлення помилок. Такі помилки можуть перейти й у податкову звітність. Крім того, ця оцінка базується на даних всеукраїнської НГО 2018 року (про неї – читайте нижче) і якщо була проведена НГО конкретної земельної ділянки на вимогу органів місцевого самоврядування, то цифра з Довідника не підходить.
Зміна НГО – наслідки для декларації ЄП
Щодо декларації платника єдиного податку 4 групи, то тут у листі ДФСУ від 13.03.2019 р. № 11803/6/99-99-12-02-03-15 написано, що декларація для цілей обчислення єдиного податку не вимагає документального підтвердження зміни величини оцінки земель. Однак в іншій консультації податківці роз’яснюють, що якщо НГО змінюється, то це є підставою для подачі витягу разом з податковою звітністю і не уточнюють якої саме. У такому разі рекомендуємо єдиноподатникам завжди замовляти витяг (довідку), якщо НГО землі змінювалась.
Перерахунок НГО не слід плутати з його індексацію. Останню проводить суб’єкт господарювання самостійно, а от НГО здійснюють тільки сертифіковані інженери-землевпорядники.
Зміна НГО відрізняється від індексації землі, так як індексацію можна зробити й самостійно бухгалтеру в ході розрахунку податків.
Якщо ділянка ріллі розташована за межами населеного пункту та її НГО не проводилася, то застосовуються НГО на одиницю площі по відповідній області, які можна знайти в додатку 1 наказі Мінагрополітики від 18.12.2018 р. № 605
Якщо НГО не проводилася взагалі – використовуємо результати всеукраїнської оцінки (додаток 1 Наказу № 605 або з Довідника показників НГО з сайту Держгеокадастру).
Однак щоб не шукати окремо по різним постановам оцінку площ ріллі, перелогів, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ рекомендуємо скористатися готовим довідником від ДПС на 2020 рік для сільськогосподарських земель (досі актуальний, індивідуальна податкова консультація ДПС від 18.01.2021 р. № 215/ІПК/99-00-04-03-03-09; однак є ще довідник на сайті Держгеокадастру на 01.01.2021 р., але вони однакові). Там же є актуальні і для населених пунктів. Якщо ж НГО земельної ділянки проводилась, то дані довідники вам не потрібні. 
Якщо НГО на 2022 рік змінилась: податки
При зміні НГО порядок дій при сплаті єдиного податку такий:
●              отримуємо витяг про нову НГО від Держгеокадастру;
●              обчислюємо розмір податку, виходячи з нової НГО;
●              складаємо декларацію на 2022 рік, якщо цього досі не зробили (треба було до 20 лютого 2022 року включно, п. 286.3 ПКУ). У гр. 10 треба зазначити нову НГО;
●              подаємо з декларацією витяг про нову НГО.