Курс "Бухгалтер фоп"
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА

Особливості системи


Загальну систему оподаткування ФОП обирають добровільно, або за умови використання :
●              заборонених для спрощеної системи види діяльності, наприклад діяльність у сфері аудиту, технічних досліджень, організація та проведення гастрольних заходів, брокерська діяльність; 
●              потреби у заборонених для ЄП способах розрахунків, наприклад бартер та інші негрошові розрахунки;  
●              ФОП перевищує дозволений ліміт виручки (доходу), який дозволений для 3 групи єдиного податку. Для 2022 року це 7.585.500 грн (=1167 мінімальних зарплат на 01.01).
Як зареєструвати ФОП на загальній системі
Під час реєстрації ФОП, якщо не зробити відповідних відміток, або у разі не подання окремої заяви на реєстрацію ФОП, Ви автоматично стаєте платником на загальній системі. Також, хочемо нагади, що в разі реєстрації ФОП 1-2 групи ЄП, платником податку ЄП стають з 1 числа наступного місяця, за місяцем реєстрації, тобто перший умовний «місяць» платник перебуває на загальній системі.
Також на загальну систему можна перейти зі спрощенної системи, для цього не пізніше 10 календарних днів до початку кварталу потрібно подати податкову заяву про відмову від спрощеної.
На загальну систему можна потрапити і за порушення правил роботи на спрощеній: якщо перевищили обсяг доходу або отримали дохід за забороненим для ЄП чи вашої групи КВЕДом.
У цьому випадку ви маєте самі перейти на загальну систему, інакше податкова анулює вашу реєстрацію платника ЄП, коли виявить порушення, а це може статися і заднім числом.

Основною відмінність загальної системи є те, що податки сплачуються з прибутку. Прибуток (чистий оподатковуваний дохід) ФОП – це його доходи, які зменшені на дозволені витрати. У разі наявності у підприємця значних витрат вигіднішою стає саме загальна система, а не спрощена (єдиний податок). 
Основними для ФОП на загальній системі такі податки, збори та обов’язкові внески: 
●              єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22%;
●              податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%; 
●              військовий збір (ВЗ) – 1,5%.
За підсумками кварталу треба підсумувати доходи і відняти витрати на ведення господарської діяльності. Різниця, яка вийде, і є чистим доходом. З нього розраховується ПДФО, військовий збір, ЄСВ за формулами :
Чистий оподатковуваний дохід ФОП (прибуток) = Доходи ФОП – Витрати ФОП
Отже , ЄСВ = ЧОД х 0,18
ПДФО = ЧОД х 0,18
ВЗ = ЧОД х 0,015
Крім того, ФОП може ще й сплачувати такі податки: 
●              ПДВ, якщо зареєструється добровільно платником ПДВ або в обов’язковому порядку, коли обсяг доходу за останні 12 місяців сукупно перевищить 1 млн грн. Це зобов’язує ще й подавати Податкову декларацію з ПДВ й складати податкові накладні;
●              ПДФО, ВЗ та ЄСВ по найманим працівникам, якщо такі є; 
●              податок на доходи нерезидентів (так званий податок на репатріацію) – 15 % (менший, якщо є угода про уникнення подвійного оподаткування між країнами). Цей податок сплачується, якщо ФОП виплачує доходи юрособі-нерезиденту. Податок утримується з такого виплаченого доходу. Цікавим є те, що для нього ФОП подається податкова декларація з податку на прибуток підприємств з Додатком ПН, яку подають юрособи. Робиться це за підсумками звітного року (пп. 133.1.4 ПКУ, пп. «г» п. 137.5 ПКУ); 
●              транспортний податок
●              акцизний податок; 
●              плата за землю, у т.ч. земельний податок ;  
●              податок на нерухомість (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки); 
●              екологічний податок
●              рентна плата
●              мито, якщо здійснює операції імпорту-експорту; 
●              збір за паркування; 
●              туристичний збір
 Сума оподатковуваного прибутку ФОП визначається за результатами календарного року. Однак сплата ПДФО й надалі відбувається у вигляді авансових платежів.
Авансові платежі ФОП розраховує самостійно на підставі фактичних даних, які існують в Книзі обліку доходів і витрат за підсумками кварталу. Сплату здійснюють 20-го числа місяця наступного за кожним календарним кварталом, окрім 4 кварталу. За останній 4-й квартал авансовий платіж з ПДФО не розраховують та не сплачують, так як сплачується загальна сума податку за рік з урахуванням уже сплачених авансових платежів. Це треба здійснити впродовж 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року).
Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від'ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується.
Так, у 2022 р. ПДФО «за себе» для ФОП треба сплатити: 
●              21 лютого 2022 р. – за 2021 рік (до 9 лютого 2022 р. включно подати декларацію за 2021 рік, крайній день сплати 19 лютого 2022 р. припадає на суботу); 
●              20 квітня 2022 р. – за І квартал 2022 р.; 
●              20 липня 2022 р. – за ІІ квартал 2022 р.; 
●              20 жовтня 2022 р. – за ІІІ квартал 2022 р; 
●              20 лютого 2023 р. – за 2022 рік (до 09 лютого 2023 р. слід подати декларацію за 2022 рік, крайній день сплати 19 лютого 2023 р. припадає на неділю).
ВЗ «за себе». Військовий збір сплачується тільки один раз, за підсумками року. Сплачується разом з ПДФО (декларація та ж сама). Таким чином, за 2021 р. ВЗ треба сплатити до 18 лютого 2022 р. включно. 
ЄСВ «за себе». Всі ФОП, у т.ч. й на загальній системі, зобов'язані сплачувати ЄСВ до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Це значить, що у 2022 р. такий графік сплати ЄСВ для ФОП: 
●              20 квітня 2022 р. – за І квартал 2022 р.; 
●              20 липня 2022 р. – за ІІ квартал 2022 р.; 
●              20 жовтня 2022 р. – за ІІІ квартал 2022 р; 
●              20 січня 2023 р. – за IV квартал 2022 р. 
Якщо крайній день припадає на вихідний, то він переноситься на найближчий за ним робочий день. 
Водночас сума ЄСВ не може бути менша за мінімальний страховий внесок за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). Відповідна норма закріплена у п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464.
Якщо ж такий ФОП не отримав дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, тоді може самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини та не менше за мінімальний страховий внесок.
Максимальна база для нарахування ЄСВ:
●              з січня по вересень – 97 500 грн,
●              з жовтня по грудень – 100 500 грн.
Тобто, якщо за результатами розрахунків за квартал сума ЄСВ буде вищою ніж максимальна база, то сплачувати потрібно з максимальної бази ЄСВ.
Також , нагадаємо, що з 1 січня 2021 року ФОП на загальній системі оподаткування можуть не сплачувати за себе ЄСВ у разі відсутності прибутку. Хоча ЄСВ розраховують за результатами кварталу, але пільга стосується саме місяців у яких не було жодної копійки доходу. Навіть, якщо Вам надійшла 1 гривня на підприємницький рахунок, то ЄСВ автоматично потрібно сплати з мінімальної бази.
Також, у зв'язку з дією воєнного стану фізособам-підприємцям незалежно від обраних ними систем оподаткування надали право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану не нараховувати та не сплачувати ЄСВ. До цієї категорії також відносяться ФОП на загальній системі.
Однак, у разі прийняття рішення не сплачувати ЄСВ, слід пам'ятати, що відповідні періоди роботи не будуть зараховані до страхового стажу для призначення пенсії в майбутньому.
Зважайте, що відповідно до вимог чинного законодавства, до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески. Розмір щомісячного внеску не має бути меншим за встановлений законом мінімальний (з 01.01.2022 - 1430 грн).
Щодо ПДФО, ВЗ та ЄСВ, які стосуються найманих працівників, то сплачуються вони у стандартному порядку, тобто в момент виплати заробітної плати.
Податкова звітність.
У 2022 році ФОП-загальник вперше мав подати об’єднану Податкову декларацію про майновий стан і доходи. Її оновлена форма включає в себе новий Додаток ЄСВ 1, який заміняє колишню Форму Д5 Звіту з ЄСВ «за себе». Строки подання декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року
Декларація при переході з єдиного податку на загальну систему.
Якщо раніше працювали на 1–2-й групах, її треба подати по закінченню звітного року, до 1 березня. На 3-й — протягом 40 календарних днів за останнім кварталом роботи на ЄП.
Якщо перехід на ЗС вимушений, через порушення, не забудьте окремо відобразити доходи за звичайною ставкою ЄП й заборонений дохід за ставкою 15%.
За період роботи на ЗС після переходу ви подаєте вже декларацію про доходи. Якщо перехід був на початку або посеред року, перший раз подати декларацію все одно слід за результатами рік.
Облік у ФОП-загальника у 2022 році має такі особливості: 
●              облік ведуть у Типовій формі Книги обліку доходів і витрат
●              дата виникнення доходу – за надходженням грошей/іншої компенсації. Тобто датою визнання доходу у ФОП є дата фактичного надходження компенсації (грошей, товарів за бартером) за відвантажені товари, виконані роботи (надані послуги). Це значить, що на дату підписання накладних або актів приймання-передачі виконаних робіт доходу у ФОП немає – поки не буде оплати;  
●              визнання витрат потребує одночасного виконання чотирьох умов: документальне підтвердження + сплата + зв’язок з отриманням доходу + наявність у переліку дозволених витрат у п. 177.4 ПКУ. Тільки при дотриманні всіх цих вимог разом витрати можна визнати (!). У порівнянні з груднем 2021 року до даного переліку додали витрати на сплату роялті на користь правовласників за використання об’єктів авторського права та подібні платежі – діє при визначенні ЧОД з 01 січня 2022 року;
●              НЕ визнаються витратами поточний ремонт чи поліпшення основних засобів подвійного призначення, по яким амортизація заборонена, наприклад легкових автомобілів (див. нижче про амортизацію); 
●              НЕ визнаються витратами сплачені акцизний податок, податок на нерухомість у частині житлової нерухомості, сплачений ПДВ (у платників ПДВ), а також ПДФО та ВЗ «за себе» (пп. 177.4.3 ПКУ). Щодо ПДФО та військового збору з найманих працівників, то вони потрапляють до витрат у складі їх заробітної плати; 
●              до витрат ФОП-загальника включається ЄСВ «за себе», який він сплачує щокварталу, – за фактом сплати (роз’яснення ДПС 104.05 ЗІР). Також до витрат ФОП потрапляє ЄСВ, який нараховується на зарплату найманих працівників;
●              до складу витрат також всі види податків на майно, окрім податку на нерухомість, якщо вона житлова. Виходить, що можна включати податок на нерухомість з нежитлової нерухомості, плату за землю (земельний податок). Щодо цього – див. пп. 177.4.3 ПКУ.
Податок на майно ФОП може включати до витрат, окрім податку з житлової нерухомості.
Щодо транспортного податку – він теж належить до податку на майно, але сплачується з дорогих легкових автівок, які вряд чи можна пов’язати з господарською діяльністю. Тому його не можна включати до витрат через відсутність зв’язку з господарською діяльністю.  
Приклади застосування цих правил обліку доходів і витрат: 
●              у грудні 2021 року ФОП отримав аванс, але товари відвантажив у січні 2022 року. Дохід визнається груднем 2021 року. І в цьому ж місяці може визнати витрати – собівартість реалізованих товарів за умови, що вони їм були раніше сплачені та мають документальне підтвердження; 
у грудні 2021 року ФОП відвантажив товари, але оплату отримав за них у січні 2022 року. Дохід він визнає у січні 2022 року. І в цьому ж місяці може визнати витрати – собівартість реалізованих товарів за умови, що вони їм були раніше сплачені та мають документальне підтвердження. 
Типова книга обліку доходів та витрат 
На сьогодні Книга обліку доходів і витрат ведеться за типовою формою, яка затверджена наказом Мінфіну від 13.05.2021 р. № 261 (далі – Наказ № 261). Цим же наказом затверджений і Порядок ведення даної Книги. За даною формою Книгу слід вести ще з 16 липня 2021 року – дати набуття чинності Наказом № 261. Реєструвати її не потрібно. Законодавством допускається ведення Книги не тільки у паперовій, але й у електронній формі (п. 177.10 ПКУ), наприклад у Excel. Можливості ж ведення Книги обліку у електронному кабінеті податківці так і не створили.
Первинні документи.
Із суб’єктами господарювання на загальній системі оподаткування все доволі просто. Для них чорним по білому написано: фізособи-підприємці зобов’язані мати підтверджуючі документи щодо походження товару (абз. 1 п. 177.10 ПКУ). Додатковий аргумент на користь обов’язкової наявності документів на товар — п. 177.2 ПКУ, згідно з яким об’єктом оподаткування ФОПів, що застосовують загальну систему оподаткування, є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка в грошовій та негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такого ФОПа.
До того ж ФОПи, які обрали загальну систему оподаткування, заповнюють Книгу обліку доходів і витрат за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481 (далі — Книга). А відповідно до п. 1 цього нормативного акта, унесення даних до Книги здійснюється на підставі первинних документів.
Первинні документи, що підтверджують витрати ФОП на загальній системі оподаткування, повинні мати обов’язкові реквізити :
●              назву документа (форми);
●              дату складання;
●              назву підприємства, від імені якого складено документ;
●              зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
●              посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
●              особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
До первинних документів, що підтверджують походження товару у підприємців на загальній системі оподаткування відносяться:
договори та угоди з постачальниками;
●              акти виконаних робіт;
●              ТТН;
●              видаткові накладні;
●              платіжні доручення;
●              квитанції;
●              фіскальні чеки;
●              акти закупівлі та ін.
Доходи ФОП загальносистемника
Доходи ФОПа варто розділити на:
– доходи від провадження підприємницької діяльності в межах обраних видів діяльності (оподатковують відповідно до ст. 177 ПКУ);
– інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності. Такі доходи оподатковують за загальними правилами, установленими ПКУ для фізосіб (п. 177.6 ПКУ). Тобто ПДФО утримує податковий агент.
Отже, усе те, що отримала фізособа як громадянин (наприклад, зарплата, винагорода за ЦПД, успадковане майно та подарунки), а також дохід, який одержав ФОП від видів діяльності, не зазначених у його реєстраційних даних, не входить до підприємницького доходу.
До складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності, а саме:
- виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в т.ч. відсотки банку);
- виручка в натуральній (негрошовій формі);
- суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.
Датою при формуванні загального оподатковуваного доходу є дата фактичного надходження коштів на банківський рахунок (у касу) або отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (тобто застосовується касовий метод). Докладно про це читайте на сайті ДФС.
При цьому, не включаються до доходу ФОП суми акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Для ФОП, зареєстрованого як платник ПДВ, не включаються до витрат і доходу суми ПДВ, що входять до ціни придбаних або проданих товарів, робіт, послуг (п. 177.3 ПКУ).
Що включається в дохід
-              Аванси й передоплати. Покупці часто відмовляються від уже оплаченого товару й вимагають повернути аванс. У цьому разі вам потрібно зменшити дохід на суму повернення й указати її в графі 3 книги обліку доходів і витрат.
-              Бартер і взаємозалік. Це теж дохід, щоправда, негрошовий
Дохід посередника. Якщо працюєте за договором доручення, комісії, агентським договором або договором транспортного експедирування, ваш дохід — винагорода, яку отримаєте за таким договором. На ваш рахунок може надійти і транзитна сума, яку треба перерахувати другій стороні договору. У складі доходу ви покажете всю суму виручки за посередницьким договором: і повну вартість проданих товарів, робіт або послуг, і вашу винагороду (див. консультацію в ЗІР, підкатегорія 104.08). До витрат ви включите транзитні гроші, які перерахуєте замовнику посередницьких послуг. А у вас залишиться тільки сума винагороди за ваші послуги — це ваш дохід. Вартість товарів/послуг і ваша винагорода мають бути прописані в договорі, зафіксовані у звіті посередника й відображені в акті приймання-передачі послуг.
Доходи й витрати ви покажете також у книзі обліку доходів і витрат, а різниця в сумі винагороди (чистий дохід) потрапить у податкову декларацію.
-              Безкоштовне отримання. Якщо отримали товари, роботи або послуги безкоштовно, їхню вартість треба включити в дохід на дату отримання. Вартість отримання — це їхня ринкова ціна (пп. 14.1.71 ПКУ). Ви можете отримати товар у подарунок, одразу включати його вартість у дохід не потрібно. Але обов'язково це треба зробити на дату його реалізації. А от безкоштовні послуги (роботи) зараховуються в дохід одразу — на дату отримання (консультація в ЗІР, підкатегорія 104.04). Це дата підписання акта приймання-передачі.
-              Дохід у валюті. Якщо працюєте з контрагентами-іноземцями й отримуєте від них оплату у валюті, ця сума обов'язково перераховується в гривні за курсом НБУ на дату, коли гроші надійшли на валютний рахунок. Цією ж датою зробіть запис у книзі обліку доходів і витрат. Валюту можете продати у будь-який час. Якщо продасте дорожче — позитивна курсова різниця буде вважатися вашим підприємницьким доходом і має потрапити до вашої податкової декларації
-              Прощений борг. Якщо у вас є заборгованість перед контрагентом і він вам її пробачив, вам потрібно включити в дохід суму прощеного боргу й сплатити з неї податки як зі звичайного підприємницького доходу. Наприклад, ви не оплатили куплений товар чи отримали передоплату, а послуги не надали, все це вважається заборгованістю. Пробачили вам цю заборгованість — у вас дохід
-              Комунальні платежі. Якщо здаєте в оренду приміщення й орендар відшкодовує вам витрати на оплату комуналки, інтернету, вивезення сміття в складі орендного платежу, то сума такого відшкодування потрапить у дохід. Але коли оплатите ці послуги, ви зможете включити їх у свої витрати


Не включаються в дохід :
-              Власні гроші. Ви можете зарахувати на свій підприємницький рахунок власні гроші, щоб сплатити податки, заплатити контрагенту за товар чи оренду. Таке зарахування не включають до складу доходу й не відображають у книзі обліку доходів і витрат, бо це не виручка підприємця
-              «Громадянські» доходи. Гроші, які ви отримуєте як звичайна фізособа і які не мають відношення до підприємництва, до доходу ФОП не включаються. Яких надходжень це стосується: зарплата підприємця (так, ФОП може працювати за наймом і фрилансити у вільний час), грошові виплати, не пов'язані з роботою, якщо продали машину або отримали спадщину. Не треба включати до доходу ФОП, якщо отримали товари (роботи, послуги) як фізособа.
Усі ці доходи будуть оподатковуватися за загальними правилами для фізосіб: якщо дохід надавав податковий агент, то утримає податки він, якщо ж такого немає, то фізособа сплачує їх за підсумками декларації про доходи.
-              Помилкове зарахування. Контрагент може перерахувати вам на рахунок гроші помилково або більше, ніж потрібно. Такі суми треба повернути й обов'язково отримати від банку й особи, що перерахувала гроші, письмове пояснення, що вони надійшли на ваш рахунок помилково. Це буде підставою, щоб не включати такі суми в підприємницький дохід. Якщо помилково гроші перерахували ви й вам їх повернули, теж подбайте про документи, які обґрунтують помилковість перерахування, якщо не хочете включати повернення своїх же грошей у дохід.
-              Кредити. Якщо отримали кредит як підприємець і повернули гроші вчасно, включати до доходу ці гроші не треба.
-              Якщо весь кредит або частину суми не повернули у встановлений у договорі строк, суму неповернення доведеться включити до складу підприємницького доходу й сплатити з неї податки . виняток: якщо кредит за вас погашатиме поручитель-юрособа, то таку суму ви маєте включити у свій дохід
-              Поворотна фіндопомога. Якщо отримали поворотну фіндопомогу, позику й за умовами договору повернули в обумовлений строк, то протягом строку дії договору сума допомоги не включається до складу доходу. Якщо гроші не повернули, маєте включити їх у дохід і сплатити з них податок
-              Безповоротна фіндопомога. Суму такої допомоги підприємець отримує безповоротно й у дохід не включає. Податківці вважають, що така допомога не має стосунку до підприємницької діяльності, тому оподатковується ПДФО як додаткове благо. А отже, утримати з неї 18% ПДФО і 1,5% ВЗ повинен податковий агент при виплаті
-              ПДВ й акциз. Якщо ви платник ПДВ, то суми податку в ціні товарів (робіт, послуг) не включайте в дохід (пп. 177.3.1 ПКУ). Суму акцизу теж у дохід не включайте, якщо ви продаєте в роздріб підакцизні товари.
-              Банківські відсотки. Одні говорять, що нараховані на залишок коштів на поточному банківському рахунку ФОП відсотки не включаються в дохід, оскільки отримані не від підприємницької діяльності (консультація в ЗІР, підкатегорія 104.11). Інші — включили відсотки до виручки (консультація в ЗІР, підкатегорія 104.04). Хоча відсотки не мають жодного відношення до підприємницької виручки. А виходить, і не повинні включатися в дохід ФОП, але стають доходом фізособи й оподатковуються за загальними для нього правилами.
Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, а саме:
-             витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (п.п. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 ПКУ);
-             витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі – працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розд. IV ПКУ) (абзац перший п.п. 177.4.2 п. 177.4 ст. 177 ПКУ);
-             обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством (абзац другий п.п. 177.4.2 п. 177.4 ст. 177 ПКУ);
-             суми податків, зборів, пов’язаних з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи – підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою – підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов’язаних з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця (п.п. 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 ПКУ);
-інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 – 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 ПКУ, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (п.п. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 ПКУ).

Амортизація у ФОП на загальній системі 2022
ФОП-загальники можуть у витратах визнавати амортизацію основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (строки корисного використання ФОП встановлює відповідно до пп. 177.4.9 ПКУ, метод амортизації – лише прямолінійний). Амортизація – це поступове віднесення їхньої вартості на витрати. Одразу включити вартість придбаних ОЗ до складу витрат – не можна. 
З податковим законодавством ОЗ вважаються об’єкти зі строком служби 1 рік та більше та вартістю понад 20 тис. грн 
Якщо ж ОЗ не потрапили в цю межу, то маємо справу з малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА), які можна одразу віднести на витрати.
Основні правила обліку амортизації для ФОП-загальника такі: 
●              визнання витрат на амортизацію здійснюється щомісяця, а починає нараховуватися з місяця наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію (п. 29 НП(С)БО 7 «Основні засоби» та згадані роз’яснення податківців); 
●              місяць придбання та місяць введення в експлуатацію також можуть відрізнятися, тому введення в експлуатацію необхідно оформити документально. Це можуть бути акт введення в експлуатацію або ж наказ про введення в експлуатацію. ФОП може їх скласти у довільній формі або використати готові бланки від юросіб, наприклад з наказу Мінфіну від 10.03.2016 № 818
●              НЕ підлягають амортизації ОЗ подвійного призначення: земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові автомобілі. З 23.05.2020 р. можна амортизувати вантажні автомобілі. Однак легкову автівку насьогодні ФОП-загальник не може амортизувати навіть за умови, що він використовує її виключно у підприємницькій діяльності; 
●              для тих ФОП, які використовують стандартну Книгу обліку доходів і витрат амортизація – це графа 8
●              якщо здійснюються витрати на реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення вантажних чи інших нелегкових автомобілів, у т.ч. спецтехніки, то їх усі, окрім поточного ремонту слід відносити на збільшення вартості автомобіля та далі амортизувати, а не включати до складу поточних витрат (абз. 3-й пп. 177.4.6 ПКУ). 
ФОП-загальникам можна амортизувати вантажні автівки та спецтехніку.
Розрізняють легкові та нелегкові автомобілі. Легковий призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж 9 з місцем водія включно. Отже, якщо за технічною документацією у автомобіля 10 місць, то його уже можна амортизувати, так як він не є легковим (мова йде про «мікроавтобуси»).   
Приклади застосування наведених правил амортизації: 
●              ФОП придбав обладнання у липні 2022 року, а у серпні 2022 року ввів його в експлуатацію. Першим місяцем нарахування амортизації буде саме серпень 2022 року і у цьому ж місяці він має занести її суму до своєї Книги обліку доходів і витрат; 
●              ФОП має легковий автомобіль і 3 вантажних. Амортизувати можна лише вантажні; 
●              ФОП придбав обладнання – 6 перфораторів загальною вартістю 24000 грн. Кожний з них можна віднести на витрати, так як один перфоратор коштує 4000 грн, що менше за межу МНМА/ОЗ – 20000 грн.    
Перехідні витрати ФОП між роками.
У кінці місяця, кварталу, року підприємцю завжди слід бути обережним з перехідними витратами. Особливо в кінці року, так як декларація подається саме за рік.
Продаж товарів у іншому місяці. ФОП заплатив за придбані товари у грудні 2021 р., але продає їх та отримує гроші за них лише у січні 2022 р. У такій ситуації відображаємо витрати у січні 2022 р., тобто у місяці отримання доходу, з яким були пов’язані витрати. За роз’ясненнями податківців у графу 6 Книги обліку такі витрати теж потрібно занести у січні 2022 р. (консультація ДПС 104.05 ЗІР).
Витрати мають бути сплачені та пов’язані з отриманням певного доходу за розрахунковий період.
Сплата комунальних послуг і послуг зв’язку. Типова ситуація: опалення, зв’язок, інші послуги мали місце у грудні 2021 р. Однак сплата їхня відбувається у січні 2022 р. Витратами ФОП-загальника вони стають у січні 2022 р. – у місяці фактичної сплати (роз’яснення ДПС 104.04 ЗІР). Виходить, що якщо вони не сплачені, то зменшувати базу у грудні 2021 р. не можна.
Орендні платежі. У випадку, якщо ФОП здійснює оплату у грудні 2021 р. послуг з оренди на 1 квартал 2022 р., маємо ситуацію навпаки: витрати сплачені у 2021 р., але стосуються послуг, які будуть отримані лише в 2022 р. Витрати зі сплати оренди відображаємо у тому періоді, коли вони були фактично сплачені, тобто у грудні 2021 р. (роз’яснення ДПС 104.05 ЗІР). 
Виплати найманим працівникам. Зарплата може бути виплачена у січні 2022 р., але стосуватися грудня 2021 р. Дану ситуацію відображаємо таким чином:
●              у Книзі обліку – у січні 2022 р., але за умови, що ФОП має у січні 2022 р. певні доходи. При цьому не обов’язково у день виплати, а взагалі у місяців виплати. Якщо доходів немає взагалі за весь місяць, то ДПС забороняє визнавати витрати на зарплату у такому місяці (роз’яснення ДПС 104.08 ЗІР);
●              у графі 3 Додатка 4ДФ Податкового розрахунку – за IV квартал 2021 р.
Сплата ЄСВ. Включаємо його до витрат у місяці фактичної сплати, тобто:
●              ЄСВ за найманими працівниками за грудень 2021 р. – до Книги обліку вносимо у січні 2022 р., якщо зарплату й ЄСВ платимо у січні; у грудні 2021, якщо зарплату й ЄСВ платимо у грудні 2021;
●              ЄСВ «за себе» за IV квартал 2021 р. – до Книги обліку вносимо у січні 2021 р. (місяці сплати).
Для того, щоб у місяці можна було показати витрати треба, щоб у ньому були хоча якісь доходи. Не обов’язково у день витрат.
Реєстрація платником ПДВ
Якщо на 3-й групі ЄП ви були платником ПДВ, можете залишатися в цьому статусі й на загальній системі. Але ви зобов'язані самостійно перейти на щомісячний звітний період із ПДВ починаючи з першого місяця такого переходу. Заяву подавати не потрібно, достатньо в першій декларації з ПДВ поставити відмітку, що подаєте її за місяць.
При переході на загальну систему реєструватися платником ПДВ мають не всі, а лише ті, в кого сума оподатковуваних ПДВ операцій за останні 12 місяців перевищила 1 млн грн. Заяву за формою 1-ПДВ треба подати не пізніше 10-го числа місяця, у якому перейшли на загальну систему (пп. 183.4 ПКУ). 
Якщо хочете за своїм бажанням стати платником ПДВ, подавайте заяву не пізніше ніж за 20 календарних днів до нового податкового місяця (пп. 183.3 ПКУ).
Товарний облік. Порядок №496 встановлює обов’язок ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації для ФОП, які використовують загальну систему оподаткування та здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
РРО/ПРРО. Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні розрахункових операцій в готівковій в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) повинні застосовувати РРО та або ПРРО з дотриманням норм Закону № 265.