Курс "Від нуля до Головного бухгалтера"

Модуль 10. Звіт прибутків та збитків P&L.

Звіт прибутків та збитків P&L. Аналіз діяльності підприємства в цілому та в розрізі торгових точок.

Для визначення ефективності господарської діяльності, мета якої максимізувати прибуток, основними аналітичними показниками є:
  • маржинальний дохід (показник прибутковості),
  • маржинальна рентабельність (показник окупності).
Маржинальний прибуток (Валовий прибуток) є величиною, отриманою шляхом вирахування з валового доходу змінних витрат, отже, маржа є джерелом компенсації постійних витрат і формування прибутку.


Валовий прибуток = Дохід (сума продажів, звіт по валовому прибутку) - Собівартість (звіт по валовому прибутку)


Валовий прибуток = (Дохід (сума продажів) *% рентабельності (звіт по валовому прибутку)) / 100


Визначення валового прибутку допомагає встановити оптимальні розміри торгової націнки, обсягів продажів і рівня змінних витрат ще на етапах планування.

Маржа — це фінансовий показник, який показує відсоток прибутку компанії в загальній вартості товару або послуги. Розраховується як різниця між продажною ціною і собівартістю, у відсотках.

% Маржинальності (рентабельності) = ((Дохід (сума продажів) - Собівартість) / Дохід (сума продажів)) * 100


Показник маржі формує маржинальність бізнесу - тобто його здатність приносити прибуток на вкладений капітал. Маржинальність - це те ж саме, що рентабельність.

Маржинальність = Рентабельність


Щоб уявляти собі фінансовий стан компанії, підприємцю потрібно вести три звіти: баланс, cash flow (звіт про рух коштів) та P&L (звіт про прибутки і збитки). Вони хоч і пов'язані між собою, але показують фінансовий стан бізнесу з різних сторін.

Баланс показує, скільки активів і зобов'язань є у компанії на конкретну дату.
Cash flow (грошовий потік) показує рух грошей, тобто скільки коштів фактично отримує і витрачає компанія за певний період.

P&L (profit and loss — звіт про прибутки і збитки) показує доходи і витрати компанії за певний період і підсумкову суму прибутку або збитків.

Здається, що два останні звіти дуже схожі. Навіщо складати обидва, якщо можна просто контролювати грошові потоки? Але cash flow не показує, скільки боргів є у підприємства.
На рахунок компанії може надійти $ 5 тис., але це не означає, що дані кошти це прибуток, який можна забрати і витратити. Наприклад, після вирахування податків і сплати відсотків по кредиту там може залишитися $ 2 тис. Реальну прибутковість (або збитковість) бізнесу покаже тільки P&L.

Проте не можна обмежитися лише P&L. Він показує прибуток, але прибуток ще не означає надходження коштів на рахунок. Наприклад, у клієнта заборгованість перед вами у сумі $ 10 тис. За документами, це вже зазначено в звіті як прибуток, а фактично гроші можуть бути зараховані тільки через тиждень або два. При цьому виплатити кредит і сплатити податки може знадобитися вже через два дні, і для цього потрібний не «документальний» прибуток, а реальні гроші.
Якщо коштів немає, виникає касовий розрив, і навіть прибуткова по документам компанія може в певний момент виявитися неспроможною провести розрахунки. Тому й потрібен cash flow — щоб розуміти, скільки грошей є у компанії і як їх кількість змінюється за певні періоди.
P&L маржа
P&L в розрізі торгових точок
Завдання
Підключіться до програми 1С і виконайте наступні завдання:
1) Сформуйте звіт по валовому прибутку підприємства за січень.
Розрахуйте P&L по підприємству в цілому за січень і порівняйте результат з відомістю по коштах по підприємству в цілому за цей ж період.
Основні формули для розрахунку P&L:
1) Валовий прибуток (маржа) = Дохід (сума продажів, звіт по валовому прибутку) - Собівартість (звіт по валовому прибутку)
Валовий прибуток (маржа) = (Дохід (сума продажів) *% рентабельності (звіт по валовому прибутку)) / 100
2) Собівартість = Дохід (сума продажів) - Валовий прибуток (маржа)
3) % рентабельності (маржинальність) = ((Дохід (сума продажів) - Собівартість) / Дохід (сума продажів)) * 100

Алгоритм для розрахунку P&L:
1) Знаходимо Валовий прибуток за однією з формул
2) Чистий прибуток = Валовий прибуток-Витрати підприємства (звіт за витратами)
Результат може бути позитивним - це прибуток підприємства або ж від'ємним - це збиток підприємства.
Після порівняння результату з відомістю по коштах Cash Flow можна побачити, що навіть якщо на даний момент в касі немає грошей, але підприємство отримало прибуток. І навпаки, якщо є гроші в касі - це не означає, що підприємство отримало прибуток.

Аналогічно зробіть розрахунок за лютий, березень, квітень і порівняйте результат з відомістю по коштах.

2) Використовуючи формули розрахуйте P&L в розрізі торгових точок, порівняйте результат з відомістю по коштах.
При розрахунку P&L в розрізі торгових точок існують нюанси, такі як:
Валовий прибуток або собівартість потрібно розраховувати за формулами, тому що звіт по валовому прибутку не формується в розрізі торгових точок.
Дохід (суму продажів) для кожної торгової точки можна знайти у звіті "Ведомость товаров в рознице" (встановивши в настройках прапорець "Сумма продаж", див. відео "Звіти склад Основний і Ромашка очищуємо" в уроці №8 Інвентаризація товарів на складах) в колонці "Расход" або у "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (покупателями)".
Для того, щоб розрахувати валовий прибуток в розрізі торгових точок, необхідно використовувати другу формулу, за допомогою % рентабельності.
Далі все розраховується аналогічно як і в завданні 1.

Вкажіть результати розрахунків по торгових точках за кожен місяць.
Завантажте файл з розрахунками.