Курс "Від нуля до Головного бухгалтера"

Модуль 11. Старт 1С 8.3 Конфігурація Бухгалтерія України.

Старт 1С 8.3 Конфігурація Бухгалтерія України. Введення початкових залишків. Банківська виписка

Для поточного обліку та контролю використовується система рахунків бухгалтерського обліку.

У теорії та методології бухгалтерського обліку системі рахунків бухгалтерського обліку належить особлива роль, оскільки з їх застосуванням реалізується проблема двоїстого відображення інформації, її накопичення та узагальнення. Запис у рахунки провадиться з використанням методу подвійного запису.

Рахунок бухгалтерського обліку - це спосіб угруповання, поточного контролю та відображення господарських операцій, що здійснюються з майном, джерелами його формування, господарськими процесами. Рахунок - це також накопичувач інформації, яка потім узагальнюється та використовується для складання різних зведених показників звітності.

Зовнішньо рахунок являє собою таблицю, що складається з двох частин. На початку таблиці дається назва рахунку - найменування об'єкта обліку: "Матеріали", "Статутний капітал", "Основне виробництво" і т.д.
Схема рахунку має такий вигляд
На рахунках відбивають господарські операції як і кількісному, і у вартісному вираженні.

Ліва частина рахунку називається дебетом (скорочено Д-т), права частина – кредитом (скорочено К-т). Отже, «дебет» та «кредит» рахунки відповідають його сторонам.

Для позначення залишків на рахунках бухгалтерського обліку користуються терміном сальдо (залишок рахунку). Зазвичай сальдо початку проведення операції (на початок звітного періоду) позначається як Сн, а залишок на кінець проведення операції (на кінець звітного періоду) - Ск.
Типи рахунків бухгалтерського обліку
Усі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні та пасивні, тому є дві схеми записів на рахунках.
Активні — це рахунки бухгалтерського обліку, у яких враховуються різні види майна, їх наявність, склад, рух. Сальдо активних рахунків лише дебетові.
Пасивні — це рахунки бухобліку, у яких враховуються джерела формування майна, їх наявність, склад, рух, і навіть зобов'язання. На пасивних рахунках залишки лише кредитові.
Схема записів на активному рахунку має такий вигляд
Схема пасивного рахунку має такий вигляд
Основні рахунки, які ми будемо використовувати:

10 - Основні засоби
30 - Каса
31 - Банк (суб. рахунок 311 - Банківський рахунок, 313 - Банківська карта)
28 - товари на складі
36 - Покупці
3771 - Розрахунки з іншими дебіторами
63 - Постачальники
651 - податок ЄСВ
6412 - ПДВ (ПДВ укр.)
6411 - податок ПДФО (ПДФО укр.)
642 - НД (військовий збір, ВЗ укр.)
6414 - Єдиний податок ФОП
661 - Заробітна плата
6851 -Розрахунки з іншими кредиторами
70- Дохід підприємства
90 - Собівартість продукції
91 - Загальновиробничі витрати
92 – Адмін. витрати
93 - Витрати збут

(Основний план рахунків бухгалтерського обліку можна переглянути у програмі 1С закладці Підприємство - Введення початкових залишків).
Початок роботи у 1С конфігурація Бухгалтерія для України
Створення нової організації
Відкриваємо 1С та обираємо Бухгалтерія України. Далі закриваємо стартовий помічник і в лівому верхньому кутку натискаємо Показати панель функцій (для зручності доступу до основних закладок та документів).
Далі на панелі функцій, що відкрилася, в закладці Підприємство, яка знаходиться під кнопкою Показати панель функцій, відкриваємо Організації. Створюємо нову організацію.
Вносимо дані з виписок, які додаються в дод. файли. Найменування організації теж беремо з витягу з держ. реєстру (Перун В.Р.) Звертаю Вашу увагу на те, що спочатку потрібно проставити дату, коли ми створюємо організацію в програмі (у нашому прикладі це 31.12.2018), а потім вносити всі коди організації. Натискаємо Ок.
Далі переходимо в Підрозділи та створюємо підрозділ Магазин
Потім переходимо до Налаштувань параметрів обліку.
В закладці Валюта ОБОВ'ЯЗКОВО вказуємо грн.
Закладка Запаси ставимо пташки: Дозволяти списування запасів за відсутності залишків, Вести облік за партіями, Вести складський облік, Сумовий облік за складами.
В закладці Розрахунки з контрагентами ставимо пташку Розрахунки за документами
Виробництво вибираємо Основна ціна закупівлі. ОК.

Далі переходимо до Облікової політики організації. Створюємо нову.
Вказуємо дату, від якої почне діяти нова облікова політика (у прикладі ставимо 01 грудня 2018 року).
Вказуємо систему оподаткування (у нашому прикладі це Єдиний податок та ПДВ, третя група).
В закладці Бухгалтерський облік, Спосіб оцінки вартості МПЗ вибираємо за середньою.
Доходи витрати – 9 клас.
В закладці Виробництво Розподіл витрат вибираємо За плановою собівартістю в обох рядках.
Закладка Оформлення податкових документів ставимо пташку Вести щомісячну нумерацію податкових накладних.

Далі переходимо до Облікової політики (з персоналу). Створюємо новий документ. Вибираємо організацію.
Проставляємо необхідні мітки:
  • Підтримка внутрішнього сумісництва (якщо співробітники працюють на кількох посадах цієї організації.
  • Використання резерву відпусток
  • Застосовувати коефіцієнт ЄСВ для авансів
  • Не застосовувати пільгу з ПДФО для авансу
  • Застосовувати базову пільгу з ПДФО одночасно із застосуванням пільг на дітей
ОК.
Введення початкових залишків
Заходимо в закладку Введення початкових залишків. Праворуч відкрито інформаційну панель, де червоним кольором написано Вказати дату введення початкових залишків (у нашому прикладі вказуємо 31.12.2018 рік). А також дається можливість ще раз перевірити налаштування параметрів обліку.
У колонці Рахунок вибираємо рахунок, на який необхідно внести залишки.
Далі натиснувши на нього 2 рази або кнопку Відкрити список документів - з'являється нове вікно. Через плюс створюємо новий документ.
Введення початкових залишків
Дата документа заповнюється автоматично така сама, як Ви вказали перед цим в інформаційній панелі. Вказуємо організацію. Далі через плюс додаємо новий рядок.
У колонці Рахунок вказуємо номер рахунка який вносяться залишки (у разі 311). У колонці Вид субконто - Банківські рахунки, Субконто рахунки втягуємо Поточний Банківський рахунок (якщо його немає, то тоді створюємо). Сума у валюті обліку ДС вказуємо суму. ОК.
Введення залишків 281 Рахунок
Вибрали необхідний рахунок, відкрили та створюємо новий документ.
У колонці Рахунок вказуємо номер рахунку обліку (281), колонка Номенклатура/Склад – підтягуємо номенклатуру (її необхідно створити, провалившись у три точки або через закладку Операції – Довідники – Номенклатура – ​​Товари) потім втягуємо склад. Далі вказуємо кількість і вносимо загальну суму в колонку Собівартість (БУ), а ціну програма сама розрахує, якщо проставляти ціну, то потім загальна сума не співпадатиме за рахунок округлення. У колонці Податкове призначення ПДВ зазначаємо Обл. ПДВ. ОК.
Коли створюємо номенклатуру, необхідно вказати Найменування, Одиницю вимірювання (шт) та Ставка ПДВ 20% ОК.
Введення залишків 361 Рахунок
Для початку необхідно створити довідник контрагентів Операції – Довідники – Контрагенти. Далі обов'язково контролюємо договір з контрагентом (покупець чи постачальник) та відповідно Тип цін (постачальник – закупівля, покупець – продаж).
Коли створюєте договір контрагента, в закладці Рахунки обліку натискаємо на кнопку Налаштувати рахунки обліку та вибираємо для всіх гривневих договорів, усіх контрагентів, усіх організацій.
Далі у вікні, що відкрилося, в закладці Рахунки бухгалтерського обліку вказуємо рахунки обліку
У колонці Продажі всі три рахунки мають бути 361, а у колонці Придбання – 631.
Далі переходимо в закладку Рахунку обліку ПДВ. У колонці Придбання вказуємо обидва рахунки 6442, у колонці Продажі – 6432. ОК.
Рахунки простого обліку ПДВ налаштовані автоматично для всіх контрагентів, які вже створені і для тих, які будуть створюватися надалі. Це необхідно для того, щоб усі авансові платежі з постачання відображалися в Оборотно-сальдовій відомості 361 – покупці та 631 – постачальники. І відповідно облік ПДВ щодо них.

Далі повертаємось у Введення початкових залишків та вносимо на рахунок 361.
У колонці Вид заборгованості вказуємо дебіторська чи кредиторська (дивимося у якій колонці перебуває сума в Оборотно-сальдовій відомості з доп. файла)
Підтягуємо Контрагента, договір повинен підтягнутися автоматично, якщо Ви правильно його внесли при створенні контрагента. Вказуємо Рахунок обліку (контролюємо має бути 361 і також контролюємо колонку Тип контрагента, має бути покупець, якщо не так тобто при створенні контрагента неправильно вказали договір, необхідно виправити вид договору у довіднику контрагентів і перепідтягнути його в документ залишків).
Колонка Ставка ПДВ вказуємо Без ПДВ, щоб на цю суму не нараховувалося додатково ПДВ. ОК.
Далі аналогічно вносимо залишки за рахунком 631. Контролюємо колонки Рахунок обліку – 631 та Тип контрагента постачальник. У колонці ставка ПДВ зазначаємо Без ПДВ.
Банківська виписка
Заходимо в закладку Банк – Виписка банку. Вказуємо Організацію та період за який вноситься витяг (01.01.19-31.12.19). Далі через плюс створюємо новий документ.
Далі у вікні вказуємо Поточний рахунок та Дату платежу. потім через плюсик створюємо платіжне доручення. Воно може бути вхідне (оплата від покупця, % за депозитом і т.д. У банківській виписці з додаткового файлу сума за кредитом - це платіжне доручення, що входить) або вихідне платіжне доручення (оплата постачальнику, оплата за послуги банку і т.д. банківській виписці з додаткового файлу сума по дебету - це вихідне платіжне доручення).
Програма запитує вид платежу, якщо це оплата від покупця вибираємо Оплата від покупця Всі інші платежі вибираємо Інше надходження безготівкових коштів.
У платіжці вказуємо Дату, ставимо пташку Оплачено, вказуємо Контрагента та договір, Банківський рахунок, суму платежу та рахунок обліку даної операції.
Також необхідно створити статтю руху коштів вказавши призначення платежу (це зручності ідентифікації платежу надалі). Ок.
Після того, як створили всі необхідні платежі в конкретну дату, для створення нового платіжного доручення необхідно просто змінити дату і далі через плюс створюємо новий платіж.
Коли робите вихідне платіжне доручення, все робиться аналогічно, тільки якщо це оплата постачальнику вибираєте Оплата постачальнику в інших випадках вибираємо інше списання безготівкових коштів.