Курс "Від нуля до Головного бухгалтера"

Модуль 12. Заробітна плата

Прийом працівників до організації. Заробітня плата. Нарахування заробітної плати. Податкова пільга з ПДФО.

Яка мінімальна зарплата передбачена на 2022 рік?
За Законом про Держбюджет на 2022 рік, розмір мінімальної зарплати у 2022 році становитиме:
  • у місячному розмірі: з 1 січня — 6500 гривень, з 1 жовтня — 6700 гривень;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня — 39,26 гривні, з 1 грудня — 40,46 гривні.
Податки, які сплачуються за найманих працівників
ПДФО - 18% від нарахованого доходу і утримується з співробітника;
ВЗ -1,5% від нарахованого доходу і утримується з співробітника;
ЄСВ - 22% від нарахованого доходу, але не менше ніж мінімальний внесок 1430 грн. (МЗП 6500х22%) і сплачується за рахунок роботодавця.
Податкова соціальна пільга з ПДФО
Що таке податкова соціальна пільга
Податкова соціальна пільга (далі - ПСП) - це право працівника зменшити суму його місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати. Таке право працівника прописано в п. 169.1 Податкового кодексу України. ПСП застосовується лише за одним місцем роботи.
Хто має право на застосування податкової соціальної пільги
Право на застосування ПСП має кожен платник ПДФО, який отримує зарплату. Однак скористатися таким правом працівник зможе тільки тоді, коли сума нарахованої йому за місяць заробітної плати не перевищить граничного розміру доходу для застосування податкової соціальної пільги.
Гранична сума доходу для застосування ПСП у 2022 році
В 2022 році в загальному випадку цей показник становить 3470 грн.
Отже, на застосування ПСП у 2022 році має право кожен працівник, який одержує заробітну плату не більше 3470 грн.
Однак, в разі застосування пільг на дітей, передбачених в пп. 169.1.2, пп.пп. "а" і "б" пп. 169.1.3 ПКУ, цей показник збільшується кратно кількості дітей.
Розмір податкової соціальної пільги у 2022 році
ПКУ умовно розділив ПСП на кілька видів:
- загальна ПСП - дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року (у 2022році це 50%*2481 грн);
- 100% загальної ПСП;
- 150% загальної ПСП;
- 200% загальної ПСП.

Право на загальну ПСП має будь-який платник податків. Тому в 2021 році кожен працівник має право на загальну ПСП в сумі 1240,50 грн (2481 грн х 50%).
А ось підвищені розміри ПСП, які можна застосувати в специфічних випадках, будуть трохи вищими (див. Таблицю 1).
Таблиця 1
Хто зможе скористатися правом на ПСП
Враховуючи те, що в 2022 році розмір мінімальної зарплати в розрахунку на місяць становить 6500 грн, виходить, що переважна більшість працівників не зможе скористатися ПСП. Адже переважна більшість з них буде отримувати зарплату в сумі не меншій ніж 6500 грн, в той час, як граничний дохід для застосування податкової соціальної пільги у загальному випадку -3470 грн.
Тому до числа тих працівників, які все ж зможуть скористатися правом на ПСП потраплять ті працівники, які:
- працюють на умовах неповного робочого часу і при цьому сума їх заробітку за місяць не перевищує граничний дохід для застосування ПСП, тобто 3470 грн;
- частину місяця перебували у відпустці без збереження зарплати, відпустці по догляду за дитиною до трьох років, або які не відпрацювали місячну норму робочого часу, в результаті чого їх зарплата за місяць не перевищила показник в 3470 грн.
- мають право на ПСП на дітей. Йдеться про випадок, передбачений в абз. 2 пп. 169.4.1 ПКУ. А саме: один з батьків, який має право на ПСП у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ і пп.пп. "а" і "б" пп. 169.1.3 ПКУ, має право скористатися ПСП до більшого розміру доходу. Такий збільшений дохід визначається як добуток "звичайного" граничного розміру доходу для застосування податкової соціальної пільги та відповідної кількості дітей (в 2022 році - 3470 грн х кількість дітей).
Тому якщо співробітник має 2-х і більше дітей віком до 18 років, то його граничний розмір доходу для застосування ПСП зростає кратно кількості дітей і в 2022 році становить:
- якщо двоє дітей - 6940 грн (3470 грн х 2)
- якщо троє дітей - 10410 грн (3470 грн х 3);
- якщо четверо дітей - 13880 грн (3470 грн х 4);
- якщо п'ятеро дітей - 17350 грн (3470 грн х 5) і т.д.

Однак пам'ятайте: реалізувати право на збільшення розміру граничного доходу кратно кількості дітей для застосування ПСП може тільки один з батьків..
Приклад розрахунку ПДФО з урахуванням податкової соціальної пільги
Приклад 1:
Співробітникові нараховано дохід у розмірі 3470 грн. Це означає, що він претендує на базову ПСП в розмірі 50% від прожиткового мінімуму (2481 * 50% = 1240,50 грн - сума податкової знижки) оскільки його дохід менше граничного допустимого доходу 3470 грн.
без соцпільги сума ПДФО дорівнює 3470 * 18% = 624,60 грн.
а з урахуванням ПСП сума ПДФО дорівнює (3470-1240,50) * 18% = 401,31грн.
Співробітник заощадив 223,29 грн.

Приклад 2:
Співробітник батько двох дітей, якому нараховано дохід у розмірі 6300 грн. претендує на пільгу для батька 2-х і більше дітей 50% від прожиткового мінімуму на кожну дитину.
1240,5 * 2 = 2481грн- сума податкової знижки
Розрахуємо суму ПДФО без ПСП
6300 * 18% = 1134 грн
тепер розрахуємо суму ПДФО з урахуванням ПСП
(6300-2481) * 18% = 687,42грн.
Співробітник отримає на руки на 446,58 грн. більше.

Єдиний соціальний внесок
Згідно ч. 5 ст. 8 Закону № 2464, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць (6500 грн.), за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), і ставки ЄСВ.
Отже, з 1 січня 2022 роботодавець в разі використання праці фізичних осіб на умовах трудового договору за основним місцем роботи повинен платити ЄСВ в сумі не менше 1430 грн. (6500 грн. Х 22%). Однак це правило застосовується не завжди.
У той же час максимальний розмір зарплати в 2022 році, з якого сплачується ЄСВ становить 97500грн (6500 грн. Х 15).

Отже, розглянемо різні випадки нарахування доходів працівникам у розмірі меншому за мінімальний і необхідність нарахування або ненарахування ЄСВ в цих випадках з мінімальної зарплати. Для зручності ситуації наведені в таблиці.

Донарахування ЄСВ до мінімального
Кадрові документи
Норми трудового законодавства поширюються на всіх роботодавців, тому ФОП зобов'язані вести кадрову документацію, пов'язану з оформленням трудових відносин з найманими працівниками.
В ГУ Держпраці в Дніпропетровській області, після звернення підприємця, підготували перелік кадрової документації, яка повинна бути у ФОП:
- особові картки працівників з наступним переліком копій документів: паспорт, диплом про освіту з додатком, ідентифікаційний код, свідоцтво про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, інваліди), свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, фото (3х4), свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини (до 15 років), медична книжка (за необхідності);
- накази і заяви на прийом на роботу і звільнення, переміщення, переведення, відпустки (в т.ч. додаткові і без збереження заробітної плати), відрядження, преміювання, дисциплінарні стягнення та ін.;
- повідомлення органу ДФС про прийом працівника на роботу;
- книга обліку наказів, що стосуються трудових відносин;
- журнал обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (за власним бажанням);
- табелі обліку використання робочого часу, графіки змінності;
- документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати;
- договори про повну матеріальну відповідальність;
- договори цивільно-правового характеру, акти виконаних робіт;
- строкові трудові договори з найманими працівниками;
- посадові інструкції;
- трудові договори (в т.ч. контракти);
- графіки відпусток;
- штатні розписи;
- правила внутрішнього трудового розпорядку;
- положення про оплату праці (преміювання тощо);
- документи на проведення медогляду співробітників (в разі необхідності).
ФОП може створювати накази в довільній формі, але із зазначенням обов'язкових реквізитів, а також брати за основу або використовувати повністю зразки, затверджені наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489: типові форми наказу про прийом на роботу (№ П-1), надання відпустки (№ П-3), звільнення (№ П-4), табеля обліку робочого часу (№ П-5) і розрахункової відомості (№ П-6 і № П-7).
Підприємець веде трудові книжки працівників, які працюють у нього за основним місцем роботи. Записи в трудову книжку ФОП робить самостійно при прийнятті на роботу відповідно до укладеного трудового договору, а також при його розірванні. Записи в трудовій підприємець засвідчує своїм підписом і печаткою (якщо є). Трудові книжки працівників, праця яких пов'язана з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо), зберігаються у працівників.
Останнім часом Мінсоцполітики наполягає на тому, що підприємці повинні вести всі первинні кадрові документи, зазначені в Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р № 286. А саме повинні вести особові картки (форма № П-2) , незважаючи на те, що дія Закону України від 17.09.92 р № 2614 «Про державну статистику» поширюється тільки на підприємства, установи та організації, а на фізичних осіб - підприємців - ні.
При складанні різних розпоряджень підприємець може застосовувати як довільні форми, так і затверджені Наказом № 489. Головне, щоб таке розпорядження містило всі необхідні дані.
Кадрові документи
Основним документом, що підтверджує вихід на роботу найманих працівників, тривалість їх робочого дня, а також документом, на підставі якого нараховується зарплата за відпрацьований місяць, є Табель обліку робочого часу (ф. № П-5). Його форма затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 р № 489 і носить рекомендаційний характер. Тобто підприємець може вести Табель затвердженої форми або будь-який інший, зручний для нього. Головне, щоб в ньому відображалися всі необхідні показники.
Складання Табеля є обов'язковим для всіх роботодавців. Ведеться він щомісяця на всіх працівників, з якими укладено трудові договори. Не вноситься до нього час роботи громадян, з якими укладені договори цивільно-правового характеру на виконання робіт, оскільки вони не перебувають у трудових відносинах з підприємцем.
Табель є поіменним переліком працівників. Заповнюється Табель з 1-го числа місяця по останнє.
Табель обліку робочого часу складається з двох частин. Перша частина - це таблиця з літерними і цифровими умовними позначеннями, якими позначаються фактично відпрацьовані години і види втрат робочого часу, а друга частина - це безпосередньо сам Табель обліку. При цьому можуть використовуватися як умовні позначення, наведені в самій формі № П-5, так і розроблені підприємцем самостійно.
При заповненні Табеля підприємці повинні керуватися нормами тривалості робочого часу, які щорічно встановлюються Мінсоцполітики і доводяться до відома листами.
У Табелі підприємець повинен вказувати кількість вихідних, святкових і неробочих днів в кожному місяці. При цьому слід враховувати, що якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним, то такий вихідний переноситься на наступний робочий день після святкового або неробочого дня. Тривалість робочого дня напередодні святкових і неробочих днів (передсвятковий день) скорочується на 1 годину.
Відмітки про фактично відпрацьований час, невихід на роботу через хворобу або відпустки та інше робляться тільки на підставі належним чином оформлених документів (розпоряджень, листків непрацездатності та ін.). Табель рекомендується складати на початку нового місяця за минулий з урахуванням інформації про прийнятих і звільнених співробітників, що дозволить своєчасно нарахувати і виплатити заробітну плату.
Табель має зберігається у роботодавця протягом одного року.
Проте, щоб уникнути розбіжностей з контролюючими органами, рекомендуємо зберігати табель протягом 3 років. Але для працівників, задіяних на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, Табель зберігається 75 років.
Графік відпусток
Графік відпусток - це документ внутрішнього обліку, який визначає періодичність надання відпусток працівникам, які перебувають з підприємцем у трудових відносинах.
Складається графік на кожен календарний рік не пізніше 5 січня. З ним повинні бути ознайомлені всі працівники під підпис. Як правило, графік відпусток складається в довільній формі у вигляді таблиці. При його складанні підприємець повинен враховувати як інтереси ведення свого бізнесу, так і інтереси працівників.
Як правило, при складанні графіка не проставляється конкретна дата початку відпустки, так як неможливо на початку року спланувати його точний період. Тому при складанні графіка вказується тільки місяць початку відпустки. Якщо планується, що відпустка буде переходити з одного місяця на інший, можна вказувати обидва місяці: місяць початку відпустки і місяць її закінчення.
У міру наближення відпустки з працівником узгоджується конкретна дата її початку. Таким чином, інші графи заповнюються протягом року. У графі "Період відпустки" надалі вказується дата початку і закінчення відпустки.
Підприємець зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.
На підставі графіка відпусток або заяви працівника підприємець видає розпорядження про надання відпустки.
Нескладання графіка відпусток підпадає під інші порушення трудового законодавства по ст. 265 КЗпП, за що застосовується штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення порушення. Також за дане порушення встановлено адмінвідповідальність за ст. 41 КУпАП у вигляді штрафу.
Положення про оплату праці
Положення про оплату праці - документ, в якому визначаються не тільки порядок нарахування та строки, але і порядок виплати зарплати та інших виплат (відпускні, лікарняні).
У Положенні повинні бути вказані:
• терміни виплати зарплати як за першу, так і за другу половину місяця;
• розмір зарплати за першу половину місяця у відсотках;
• умови, при яких зарплата виплачується напередодні (якщо день виплати збігається з вихідним або святковим днем);
• умови проведення індексації.
З Положенням про оплату праці повинні бути ознайомлені працівники підприємця.
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядку - це локальний документ, який розробляється і затверджується підприємцем і доводиться до відома всіх працівників (під підпис).
У таких Правилах відображаються:
• порядок прийому на роботу та звільнення;
• порядок використання робочого часу і часу відпочинку;
• режим роботи (змінність) з додержанням встановленої тривалості робочого тижня;
• час початку і закінчення щоденної роботи (зміни);
• порядок черговості в змінах;
• порядок встановлення і використання часу для перерви на обід;
• порядок заохочення за успіхи в роботі;
• основні права та обов'язки працівників і роботодавця;
• відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни, недотримання комерційної таємниці;
• порядок матеріальної відповідальності та ін.
Відомість нарахування та виплати зарплати
Розрахункова відомість - це первинний документ, який фіксує факт здійснення господарської операції. Якщо зарплата виплачується готівкою (з виручки або гроші отримують по чеку з розрахункового рахунку), оформлюється розрахунково-платіжна відомість. Якщо зарплата виплачується шляхом перерахування коштів на платіжні картки (зарплатний проект), оформлюється окремо розрахункова і окремо платіжна відомість.
Форма відомості затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 р № 489. Однак підприємці із затвердженої форми можуть вибрати тільки необхідні їм показники.
Відомість повинна мати такі обов'язкові реквізити:
• назва документа або його форми;
• найменування суб'єкта господарювання (роботодавця);
• дату заповнення;
• підпис підприємця.
Таблична частина відомості може включати графи про нарахування:
• зарплати, доплати до розміру мінімальної зарплати;
• ЄСВ;
• індексації;
• премії;
• відпускних, лікарняних виплат.
Також в відомість входять графи про утримання податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
Прийом співробітника в організацію в 1С
Для того щоб прийняти співробітника в організацію необхідно зайти в закладку "Кадры" в нижньому блоці вікна в колонці "Справочники" вибираємо Сотрудники организации.
Створюємо новий документ.
Вносимо дані про співробітника. Обов'язково до заповнення: Ім'я (Повністю прописуємо прізвище ім'я та по батькові, ці дані автоматично перенесуться в графу ПІБ. Вказуємо дату народження, стать, і код ДРФО (ІПН працівника). Так само необхідно нижче вказати дані про вид зайнятості - основне робоче місце (сумісництво - якщо співробітник є зовнішним сумісником і внутрішнє сумісництво - якщо співробітник працює на кількох посадах в одній організації). ОК.
Після того як створили картку нового співробітника, його необхідно прийняти на роботу в організацію. Для цього заходимо в Кадры - Прием на работу в организацию. Далі створюємо новий документ - наказ на прийом.
Вказуємо дату наказу, організацію, далі, натиснувши значок плюса, додаємо новий рядок у верхньому блоці документа.
У колонці Работник підтягуємо необхідного співробітника, також втягуємо підрозділ - Магазин. У колонці Должность натискаємо "три крапки" і втягуємо посаду, на яку приймаємо співробітника. Так як у нас ще не заведений довідник посад, необхідно її створити. Вказуємо назву посади і в колонці навпроти - код КП по класифікатору посад (можна знайти в інтернеті) .
Далі вказуємо дату прийому - це дата з якої співробітник приступає до виконання своїх обов'язків, з цієї дати починається нарахування заробітної плати працівнику. Дата прийому повинна бути хоча б на один день пізніше дати наказу, так як необхідно відправити в ДФС повідомлення про прийом на роботу. Без цього повідомлення співробітник не має права приступати до виконання своїх обов'язків.
У колонці Способ отражения в бухучете вибираємо 92 рахунок (Відображення нарахувань за замовчуванням).
Базовий період індексації зарплати ставимо перше число місяця в якому дана посада була внесена до штатного розпису або підвищено посадовий оклад (в нашому випадку це 01.01.2021).
У колонці Принят на новое рабочее место встановлюємо прапорець (так як ми створили нову посаду. В подальшому, при прийомі на дану посаду нового співробітника, цей прапорець встановлювати не потрібно) і дату створення нової посади.
Переходимо в нижній блок документа. У колонці Размер у рядку Оклад по дням вказуємо розмір окладу. Якщо співробітник працює на 0,5 ставки, то вказуємо половину штатного окладу. Якщо співробітник прийнятий на погодинну оплату праці, тоді необхідно стати на Оклад по дням, натиснути "три крапки" і вибрати Оплата по часовому тарифу.
У колонці Способ отражения в бухучете так само вказуємо 92. ОК.
Працівника прийнято.

Таблиця 2
Кадрові документи
Норми трудового законодавства поширюються усім роботодавців, тому ФОП зобов'язані вести кадрову документацію, що з оформленням трудових відносин із найманими працівниками.
У ГУ Держпраці на Дніпропетровщині, після звернення підприємця, підготували перелік кадрової документації, яка має бути у ФОП:
- особисті картки працівників з наступним переліком копій документів: паспорт, диплом про освіту з додатком, ідентифікаційний код, свідоцтво про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, інваліди), свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, фото (3х4), свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини (до 15 років); медична книжка (при необхідності);
- накази та заяви на прийом на роботу та звільнення, переміщення, переведення, відпустки (в т.ч. додаткові та без збереження заробітної плати), відрядження, преміювання, дисциплінарні стягнення тощо;
- Повідомлення органу ДФС про прийом працівника на роботу;
- Книга обліку наказів, що стосуються трудових відносин;
- журнал обліку руху трудових книжок та вкладишів до них (за власним бажанням);
- табелі обліку використання робочого дня, графіки змінності;
- документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати;
- Договори про повну матеріальну відповідальність;
- Договори цивільно-правового характеру, акти виконаних робіт;
- термінові трудові договори із найманими працівниками;
- посадові інструкції;
- Трудові договори (в т.ч. контракти);
- Графіки відпусток;
- штатні розклади;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- положення про оплату праці (преміювання тощо);
- документи на проведення медогляду працівників (у разі потреби).
ФОП може створювати накази у довільній формі, але із зазначенням обов'язкових реквізитів, а також брати за основу або використати повністю зразки, затверджені наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489: типові форми наказу про прийом на роботу (№ П-1), надання відпустки (№ П-3), звільнення (№ П-4), табеля обліку робочого часу (№ П-5) та розрахункової відомості (№ П-6 та № П-7).
Підприємець веде трудові книжки працівників, які працюють у нього за основним місцем роботи понад 5 днів. Записи у трудову книжку ФОП робить самостійно при прийнятті на роботу відповідно до укладеного трудового договору, а також за його розірвання. Записи у трудовий підприємець засвідчує своїм підписом та печаткою (якщо є). Трудові книжки працівників, працю яких пов'язані з наданням послуг (кухарі, няні, водії тощо.), зберігаються у працівників.

Останнім часом Мінсоцполітики наполягає на тому, що підприємці мають вести усі первинні кадрові документи, зазначені в Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286. А саме мають вести особисті картки (форма № П-2) незважаючи на те, що дія Закону України від 17.09.92 р. № 2614 «Про державну статистику» поширюється лише на підприємства, установи та організації, а на фізичних осіб – підприємців – немає.
При складанні різних розпоряджень підприємець може застосовувати як довільні форми, і затверджені Наказом № 489. Головне, щоб таке розпорядження містило всі необхідні дані.
Прийом співробітника до організації в 1С
Для того, щоб прийняти співробітника
В організацію необхідно зайти в закладку Кадри в нижньому блоці вікна в колонці Довідники вибираємо Співробітники організації.
Створюємо новий документ.
Вносимо дані про співробітника. Обов'язково до заповнення: Ім'я (Повністю прописуємо прізвище ім'я та по батькові, ці дані автоматично перенесуться до графи ПІБ. Вказуємо дату народження, стать, код ДРФО (ІПН співробітника). Також необхідно нижче вказати дані про вид зайнятості - основне робоче місце (сумісництво) -якщо співробітник на зовнішньому сумісництві та внутрішні сумісництво якщо співробітник на кількох посадах в організації).
Після того, як створили карту нового співробітника, його необхідно прийняти на роботу в організацію. Для цього заходимо до прийому на роботу в організацію. Далі створюємо новий документ-наказ приймання.
Вказуємо дату наказу, Організацію, далі через плюс додаємо новий рядок у верхньому блоці документа.
У колонці працівник підтягуємо необхідного співробітника також втягуємо підрозділ – Магазин. У колонці посаду провалюємося в три точки і втягуємо посаду на яку приймаємо співробітника, тому що у нас ще не заведений довідник посад, необхідно її створити, де вказуємо назву посади та в колонці на проти - код КП за класифікатором посад (можна знайти в інтернеті) .
Далі вказуємо дату прийому - це дата з якою співробітник починає свої обов'язки, з цієї дати починається нараховуватися заробітна плата співробітнику. Дата прийому повинна бути хоча б на день пізніше дати наказу, тому що необхідно відправити до ДФС повідомлення про прийом на роботу, без цього повідомлення працівник не має права приступати до своїх обов'язків.
У колонці Спосіб відображення в бухобліку вибираємо 92 рахунок (Відображення нарахувань за замовчуванням).
Базовий період індексації зарплати ставимо перше число місяця, в якому ця посада була внесена до штатного розкладу (у нашому випадку це 01.01.2019, оскільки ми тільки вносимо нові посади).
У колонці Прийнятий на нове робоче місце ставимо пташку (оскільки ми створили нову посаду, коли надалі на цю посаду прийматиметься новий співробітник, то тоді вже пташку ставити не потрібно буде) і дату створення нової посади.

Переходимо до нижнього блоку документа. У колонці Розмір на проти рядки Оклад щодня вказуємо розмір окладу, якщо співробітник на 0,5 ставки то вказуємо половину штатного окладу. Коли співробітника прийнято на погодинну оплату праці, тоді необхідно стати на Оклад днями, провалитися в три точки і вибрати Оплата за годинним тарифом.
У колонці Спосіб відображення в бухобліку так само вказуємо 92. ОК.
Працівника прийнято.
Заява на податкову соціальну пільгу з ПДФО
Для того щоб внести заяву співробітника на податкову соціальну пільгу по ПДФО, необхідно зайти в закладку Зарплата, далі в нижньому блоці вікна в колонці Журналы вибираємо Заявление на применение льготы.
Створюємо новий документ, вказуємо дату подачі заяви, організацію. Потім, натиснувши значок плюса, додаємо новий рядок і підтягуємо необхідного співробітника, вибираємо вид пільги на яку претендує працівник, дату з якої починає застосовуватися пільга (пільга з ПДФО застосовується з того місяця в якому було написано заяву, навіть якщо заяву подали в останній день місяця, то вже при нарахуванні ЗП за цей місяць необхідно застосувати пільгу. Встановлюємо прапорець Актуальность, для того щоб програма застосовувала заяву при розрахунку утримання ПДФО із ЗП. ОК.
Для автоматичного підтягування податкової пільги при нарахуванні заробітної плати, потрібно в картку співробітника (Кадры-Справочники (внизу вікна) -Физические лица) в закладку Расчет зарплаты внести дані про дітей (якщо претендує на пільгу за наявності 2-х і більше дітей), підтягнути заяву на пільгу , яку створювали вище.
Але в нашому прикладі суму пільги і податку з урахуванням цієї пільги будемо розраховувати вручну, щоб навчитися її розраховувати і надалі можна було перевірити чи коректно порахувала програма. Як розраховувати суму пільги і суму податку дивись вище.
Нарахування та виплата авансу
Для нарахування авансу заходимо в закладку Зарплата- Начисление зарплаты, створюємо новий документ.

Ставимо дату нарахування (аванс нараховується 15 числа за робочі дні за період 1-15 число відповідного місяця), проставляємо період нарахування (вказуємо місяць за який нараховуємо аванс).
Далі для того щоб вказати що це нарахування авансу, в нижньому блоці вікна встановлюємо прапорець "Предварительный расчет". Після встановлення цього прапорця вгорі під періодом нарахування з'явилася додаткова графа до заповнення Норма днів за половину місяця.
Обов'язково заповнюємо обидві графи: Норма днів за місяць і за половину місяця (норма це кількість днів які повинен відпрацювати працівник за місяць за мінусом вихідних і святкових днів. Наприклад в січні 31 календарний день, в т.ч. 8 вихідних , 2 святкових (1 січня і 7 січня ), норма робочих днів становить 21 день. Норми робочого часу розраховуються Мінсоцполітики і є загальнодоступними в інтернеті). Ще один момент, який потрібно враховувати, це те, що передсвятковий робочий день має бути на одну годину коротшим (не 8, а 7 робочих годин). Наприклад 7 січня це вівторок, це означає, що 6 січня табелюється на 1 годину коротшим.
Проставляємо норму днів та норму годин за місяць (наприклад 21 день та 167 годин). Та відповідно норму днів і годин за першу половину місяця (наприклад 9 днів та 71 година).
Якщо не правильно проставлено норми робочого часу, то зарплата співробітникам буде порахована неправильно, оскільки розрахунок проводиться виходячи з відношення норми робочого часу і фактично відпрацьованого часу.
Далі переходимо до першого блоку документа, натискаємо кнопку Заполнить - По всем работникам. У верхній блок втягує всіх співробітників, які за вказаний період нарахувань, перебувають у трудових відносинах з організацією.
Потім переходимо в нижній блок документа, також натискаємо кнопку Заполнить - По всем сотрудникам. У нижній блок втягує всіх співробітників, які знаходяться в верхньому блоці.
Після того як було втягнуто всіх співробітників, необхідно проставити кількість фактично відпрацьованого часу в колонці нижнього блоку Отработано (вказуємо дні та години які співробітник фактично відпрацював за даний період, в даному випадку за півмісяця, так як це нарахування авансу). Колонка Норма за месяц заповнюється автоматично з даних, які були вказані вгорі документа Норма за месяц.
У колонці Размер вказано оклад, який встановлено згідно з штатним розписом для посади, яку займає співробітник. Розмір окладу заповнюється автоматично.
Після того як всі норми днів і годин проставили і вказали фактично відпрацьований час, натискаємо кнопку Рассчитать. У колонці Результат з'явитися сума авансу нарахована співробітникові. Ок.
Після того як зробили нарахування, переходимо до документа виплати.
Зарплата- Зарплата к выплате. Створюємо новий документ. Проставляємо дату (виплату авансу необхідно провести з 16 по 22 число поточного місяця. Якщо 22 припадає на вихідний або святковий день, то виплатити потрібно раніше, це дуже важливо. При проведенні перевірки Державною службою України з питань праці можуть перевіритися дати відомостей на виплату авансів і зарплати).
Вказуємо організацію, період за який здійснюється виплата, вид виплати вказуємо Аванс (по предварительному расчету). Потім в самому верху документа натискаємо кнопку Заполнить вибираємо По характеру выплат, сума до виплати втягується з документа нарахування (якщо нічого не підтягнуло, це означає, що або ви забули встановити прапорець Предварительный расчет і програма не бачить дану відомість за зазначеним видом виплат, або перевірте дати документів і зазначені періоди нарахувань і виплат, можливо вони не відповідають один одному).
Після того як в документ виплати підтягнулася інформація, в самому верху документа натискаємо кнопку Рассчитать налоги - по всем работникам. Ок.
Далі необхідно зробити видатковий касовий ордер на виплату зарплати. Для цього необхідно стали курсором на відповідну відомість на виплату, натиснути праву кнопку мишки, вибираємо На основании - Расходный кассовый ордер. Проставляємо дату, вона повинна збігатися з датою відомості на виплату зарплати. ОК.
Нарахування та виплата зарплати
Алгоритм виплати зарплати аналогічний виплаті авансу. Також має бути три документа: нарахування заробітної плати, заробітна плата до виплати і ВКО. Тільки при нарахуванні зарплати існують нюанси, так як всі податки утримуються з основною ЗП, також проводяться всі донарахування, премії, індексація, компенсації і т.д.
Перший документ який необхідно створити - це нарахування ЗП. Заходимо Зарплата - Начисление зарплаты і створюємо новий документ. (В даному журналі у нас вже є один документ нарахування авансу. Вони відрізняються тим, що при нарахуванню авансу ми встановлюємо прапорець Предварительный расчет, а при нарахуванні зарплати цей прапорець не ставимо).
В даному документі також вказуємо дату (нарахування зарплати завжди проводиться останнім днем місяця 30, 31 або 28,29 якщо лютий. При нарахуванні зарплати не має значення припадає останній день місяця на вихідний чи ні, документ нарахування все одно повинен бути проведений останнім днем).
Заповнюємо місяць нарахування, норму за місяць днів та годин (при нарахуванні зп вже не вказується за півмісяця).
Далі в верхньому блоці натискаємо кнопку Заполнить - по всем работникам (в нашому прикладі при нарахуванні зп у Вас вже має бути 2 співробітника Пархоменко та Гладецька).
Потім переходимо в нижній блок, також натискаємо кнопку Заполнить - по всем работникам. Проставляємо фактично відпрацьований час і натискаємо кнопку Рассчитать - по всем работникам. У колонці Результат з'явилася сума нарахованої заробітної плати за кожним працівником.
Далі, якщо Ви формуєте звітність по найманим працівникам в 1С, а потім вивантажуєте в кабінет платника, то для коректного заповнення всіх необхідних бланків звіту, потрібно заповнити закладку Взносы. Для цього переходимо в закладку Взносы, натискаємо кнопки "Заполнить - по всем работникам" та "Рассчитать - по всем работникам". Колонка Результат залишиться порожня, але співробітники в дану закладку підтягнуться. За рахунок цього при формуванні звіту з ЄСВ у Вас коректно підтягне всіх співробітників в таблицю 6 "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам" звіту з ЄСВ. (Для нашого прикладу дану закладку потрібно заповнювати, так як ми будемо формувати звітність в 1С).

Далі переходимо в закладку НДФЛ.
Натискаємо кнопки Заполнить - по всем работникам, потім Рассчитать - по всем работникам. Якщо є співробітники, яким можна застосувати податкову пільгу по ПДФО, то в даному випадку розмір утриманого ПДФО необхідно розрахувати вручну і в колонці результат напроти такого співробітника прописуємо суму податку з урахуванням пільги. Далі, ставши на даному співробітнику мишкою, натискаємо кнопку Рассчитать - по работнику, для того щоб внесені зміни втягнуло в проводки.
Далі переходимо в закладку Взносы ФОТ, для розрахунку ЄСВ. Аналогічно натискаємо кнопку Заполнить - по всем работникам, потім Рассчитать - по всем работникам. Якщо в співробітників сума ЄСВ меньше мінімального розміру (6500*22% = 1430,00 грн. у 2022 році), то необхідно вручну відкоригувати суму нарахованого ЄСВ до мінімального розміру (Кому і коли необхідно донараховувати ЄСВ до мінімального розміру ми писали вище). Якщо ж сума нарахованого ЄСВ більше мінімального розміру, тоді так і залишаємо її. Після того як внесли всі необхідні корегування по ЄСВ, потрібно, ставши на співробітника, за яким вносилися зміни, натиснути кнопку Рассчитать по работнику. І так по всіх кому корегували суму ЄСВ.
Далі переходимо в закладку Проводки і натискаємо кнопку Сформировать проводки. Перевіряємо чи коректно втягнуло дані в проводки, тобто чи підтягнуло всі зміни, які вносилися в ручному режимі (якщо зміни не підтягнуло, то необхідно повернуться в попередні закладки по податках і натиснути Рассчитать по работнику, і так по всіх працівниках за якими були внесені зміни. Після цього ще раз натиснути Сформировать проводки). ОК.
Далі переходимо до документа виплати зарплати. Заходимо в Зарплата - Зарплата к выплате. Створюємо новий документ, вказуємо дату (ЗП необхідно виплатити з 1 по 7 число, якщо 7-ме припадає на вихідний або святковий день, потрібно виплатити раніше - це ВАЖЛИВО так само як і з виплатою авансу. Але ще потрібно врахувати що між датою виплати авансу і датою виплати зарплати має бути не більше 16 днів !!!).
Заповнюємо період за який виплачується ЗП, вид виплати вказуємо - Очередная выплата.
Потім в самому верху документа натискаємо кнопку Заполнить - по характеру выплат. Відомість зарплати до виплати заповнюється автоматично на підставі документа нарахування. (Якщо відомість зарплати до виплати не заповнилася, це означає, що потрібно перевірити дати, зазначений період нарахування в документах виплати і нарахування).
Далі потрібно провести видатковий касовий ордер по виплаті ЗП на підставі даної відомості до виплати ЗП (аналогічно як і ВКО по виплаті авансу).
Завдання
Підключіться до віддаленого робочого столу і виконайте наступні завдання:
1) Прийміть співробітників в організацію.
Оформіть заяву на податкову соціальну пільгу
Де наказ від 02.01.2021 - дата документа на прийом;
приступити до роботи з 03.01.2021 (дата прийому, яка вказується в самому документі, з якої починається нарахування ЗП)
1. Пархоменко Олександр Петрович - менеджер, оклад - 7000 грн.
Дата народження: 07.02.84
ІПН: 3451976321
Наказ (дата документа на прийом) від 02.01.2021, приступити до роботи (дата прийому, яка вказується в самому документі) з 03.01.2021
Працює 5 днів на тиждень, сб та нд - вихідні (для заповнення табеля)
Базова пільга по ПДФО.
2. Гладецька Олена Георгіївна - бухгалтер, оклад - 6300 грн.
Дата народження: 10.08. 91
ІПН: 4057127812
Наказ від 16.01.2021, приступити до роботи з 17.01.2021
Працює 5 днів на тиждень, сб та нд - вихідні
Мама 2-х дітей до 18 років - пільга двоє і більше дітей (в 1С Второй родитель - Льгота для лиц, содержащих двоих и более детей до 18 лет (на каждого ребенка))
2) Заповніть табель робочого часу.
Робочий день позначаємо - 8 або 7 (якщо скорочений роб. день перед святковим днем)
Вихідний день -Вх

Табель обліку робочого часу.xls
Зразок заповнення табелю обліку робочого часу

Увага! Показники МЗП (мін. зп), ПМ (прож. мін), ПСП (податкова соц. пільга) використовуемо поточні, тобто за 2022 рік.

3) Зробити нарахування та виплату авансу за січень. (У відомості буде тільки один співробітник).
Нарахувати та виплатити ЗП за січень, контролювати суму ПДФО, якщо співробітник претендує на ПСП (контролюємо граничний дохід, так як наявність заяви на застосування пільги ще не означає, що він може претендувати на неї, оскільки його дохід може бути більше граничного доходу для застосування пільги), то розрахуйте суму податку з урахуванням податкової знижки.
4) Заповніть табель за лютий. Нарахуйте і виплатіть аванс і зарплату співробітникам за лютий.
5) Зробіть прийом співробітників в організацію на погодинну оплату праці.


1. Свободін Михайло Іванович - продавець, оклад за годину - 39,26 грн.
Дата народження: 17.07.86
ІПН: 3124762814
Наказ від 02.03.2021, приступити до роботи з 03.03.2021
Працює день через день, сб та нд - вихідні
Базова пільга
2. Малишко Тетяна Федорівна - продавець, оклад за годину - 39,26 грн.
Дата народження: 07.09.89
ІПН: 34845219305
Наказ 03.03.2021, приступити до роботи з 04.03.2021
Працює день через день, сб та нд - вихідні
Мама 2-х дітей до 18 років.
6) Зробіть прийом співробітників в організацію, заповніть заяву на соціальну пільгу.
1. Комаренко Олексій Валерійович - комірник, оклад - 6500 грн.
Дата народження: 11.10.72
ІПН: 2415846656
Наказ від 20.04.2021, приступити до роботи з 21.04.2021
Працює 5 днів на тиждень, сб та нд - вихідні
Заява на базову пільгу.
2. Бондаренко Іван Петрович - охоронець, оклад - 6500 грн. згідно з штатним розписом. Зовнішній сумісник - 0,5 ставки, в документі прийому необхідно вказати оклад 3250 грн.
Дата народження: 30.06.68
ІПН: 1979215482
Наказ від 23.04.2021, приступити до роботи з 24.04.2021
Працює 5 днів на тиждень, сб та нд - вихідні
Сумісник не претендує на пільгу. Працює не повний робочий день, по 4 години на день.
7) Заповніть табель за кожний місяць окремо. Нарахуйте і виплатіть аванс і зарплату співробітникам з березня по червень. Контролюємо суму ПДФО (при необхідності перерахувати з урахуванням податкової знижки) і суму ЄСВ - при необхідності донарахувати до мінімального розміру (табл. в теоретичному блоці).