Курс "Від нуля до Головного бухгалтера"

Модуль 15. Звітність підприємця.

Звітність підприємця у 2022 році. Види звітів та строки подання.

Звітність підприємця на спрощеній системі оподаткування в 2022 році
Після реєстрації ФОП з'являється відповідальність перед державою, регульована певними законами. Якими Законами, де їх читати, як застосувати на практиці - людині без фаху бухгалтера розібратися складно. Для цього й існують професійні бухгалтери, які вирішують питання з оподаткуванням і беруть на себе відповідальність за звітність перед державою.
Єдиний податок
На цей час найпоширенішою системою оподаткування для ФОП є спрощена система - єдиний податок, найчастіше 1-3 групи. При даній системі звітність також спрощена.
На першій і другій групі єдиного податку ФОП, подає "Податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи – підприємця". Мінфін наказом від 09.12.2020 р. №752 затвердив нову форму, тепер це зведена звітність з єдиного податку та ЄСВ.
Декларація про сплату єдиного податку подається щорічно, не пізніше 60 днів після закінчення періоду. Головне при заповненні звітів врахувати всі доходи позначені в п.292 ПКУ, і не перевищити ліміт, встановлений для кожної з груп.
Якщо говорити про ФОП на третій групі єдиного податку, то тут декларації подаються щокварталу, зі зростаючим підсумком, не пізніше 40 днів після закінчення звітного періоду.
Що змінилось в декларації?
Перше і очевидне – призначення. Раніше вона мала функцію декларації з єдиного податку, тепер – декларації з єдиного податку та ЄСВ. Проте назва декларації залишилась незмінною – податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи – підприємця.
При цьому не менш очевидне те, що окремий річний звіт з ЄСВ підприємцям-«єдинникам», починаючи з 2022 року, подавати не потрібно.
На жаль Наказ №578, до якого вносить зміни коментований Наказ №752, затверджує лише форми декларацій. А інструкції або порядку їх складання не існує. Тому «єдинникам» доводиться орієнтуватися лише на самі форми, назви їх рядків та примітки до них.
Загальна система оподаткування
Підприємці, які обрали або використовували дану схему оподаткування хоча б якийсь період в році, повинні подавати «Декларацію про майновий стан і доходи» не пізніше 40 днів після закінчення звітного періоду.
ФОП, які протягом року використовували обидві системи оподаткування (спрощену та загальну), добровільно або вимушено перейшли на одну з систем, подають обидва звіти - як єдиноподатники та як загальносистемники.
Які ще звіти доведеться подавати ФОП, незалежно від системи оподаткування?
Звіти за співробітників
Якщо співробітнику нараховується заробітна плата, обов'язково що кварталу подається звіт про нарахування та виплату про доходів та ЄСВ (колишня форма 1-ДФ та звіт з ЄСВ Додаток 4).
Що стосується ЄСВ, то необхідно враховувати мінімальний і максимальний розмір цього податку. На 01.01.2022 рік, мінімальний розмір становить 1430 грн. за умови, що співробітник працює за основним місцем роботи.

Звіт про доходи.
Звіт про доходи заповнюється щоквартально. У звіті вказують суми нарахованого і виплаченого доходу та податку за період. Крім іншого, в даному звіті також заповнюється про нарахований і сплачений військовий збір. Потрібно бути уважним, оскільки в звіт вносяться суми за період, з урахуванням строків виплати заробітної плати.
Головна помилка багатьох підприємців - не заповнювати даний звіт на доходи, що виплачуються іншим ФОП.
На підставі п.14.1.180 - ФОП є податковим агентом, який «відстежує» доходи інших фізичних осіб. При виплаті доходу ФОП іншому ФОПу, податки не утримуються, але до звіту їх включити потрібно. У порядку заповнення звіту передбачений спеціальний код 157.
Податкова звітність ФОП надається у кілька способів:
  • особисто;
  • через довірену особу (з довіреністю);
  • поштовим листом зі сповіщенням та зазначенням паперів, вкладених у конверт. Така форма подачі звітності ФОП підходить для тих підприємців, які зареєстровані в одному місті чи районі міста, а виконують свою роботу у іншому місці. Дата подачі декларації співпадає зі штемпелем поштового відділення. Відправити її варто не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення подачі такої звітності ФОП;
  • електронною поштою. Це можливо лише, якщо ви маєте електронний цифровий підпис та відповідні сертифікати. Надавати таку звітність можна звідусіль, де є Інтернет, навіть якщо ви знаходитесь за межами країни.
Звітність для ФОП, які змінювали протягом року систему оподаткування (перехід зі спрощеної на загальну або навпаки):
1. Якщо підприємець протягом календарного року був в різні податкові періоди на різних системах оподаткування, то рекомендуємо подавати такі звіти:

а). Для тих, хто спершу (І-ІІІ квартал) був на загальній системі, а потім перейшов на спрощену систему, то слід подати Податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи – підприємця (в декларації заповнювати тільки ті квартали, в яких Ви були на єдиному податку), і Декларацію про майновий стан за період коли Ви перебували на загальній системі.

б). Для тих, хто спершу (І-ІІІ квартал) був на єдиному податку, а потім перейшов на загальну систему, то слід подати звіт по ЄСВ та декларацію про майновий стан. Декларацію по єдиному податку слід подавати лише 1-й групі і 2-й групі, так як 3-тя група здає квартальну звітність, відповідно звіти повинні були бути подані за підсумками кварталів.

2. Якщо ви були в різні періоди року на різних групах:

а) Якщо з початку року були на 1-й групі або 2-й групі, а потім перейшли на 3-ю групу, то подаєте комбінований звіт. Наприклад в третьому кварталі були на 1 групі або на 2-й групі, а в останньому були на 3-й групі, то в першому випадку заповнюєте ІІ і V розділи, а в другому III і V розділи, АЛЕ заповнюєте тільки ті квартали, де були на 1-й або 2-й групах, відповідно і в кінці заповнюєте ІV і V розділи, вказуючи при цьому сукупний дохід за всіма групами протягом усього року.
б) Якщо спершу були на 3-й групі, а потім на 1-й або 2-й групі, то заповнюєте тільки розділи, які стосуються 1-ї або 2-ї груп, але сукупних дохід вказуєте по всіх групах за рік.
Всі звіти за єдиним податком подаються в єдині терміни.
Звіт з ЄСВ за 2022 рік слід подавати, якщо ви були зареєстровані як ФОП хоча б 1 день протягом року.
Штрафи за несвоєчасну подачу або неподання звітності
Підприємці незалежно від результатів діяльності повинні подавати звіти з ЄСВ і єдиного податку, а підприємці які працювали хоча б 1 квартал на загальній системі - додатково декларацію про майновий стан.
До порушників даного положення можуть застосовуватися штрафні санкції:
Звіт з ЄСВ - згідно з ч. 1 ст. 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо ЄСВ тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (да­лі — НМДГ) (від 510 грн. до 680 грн.). За повторне протягом року порушення — адмінштраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від 40 до 50 НМДГ (від 680 грн. до 850 грн.).
Декларація по єдиному податку - Штраф за неподання звіту по єдиному податку - 340 грн (ст. 120.1 НК) і 1020 грн при повторному порушенні.
Декларація про майновий стан - Штраф за неподання декларації - 340 грн (ст. 120.1 НК) і 1020 грн при повторному порушенні.
Податковий розрахунок 1 ДФ - Штраф за неподання розрахунку 1 ДФ - 1020 грн (ст. 119.1 НК) і 2040 грн при повторному порушенні.
Підприємець на загальній системі
Основний звіт - це Декларація про доходи (здається щорічно).
Крім неї щорічно підприємець здає Звіт з ЄСВ (про суми єдиного соціального внеску, нарахованого за себе особисто).

Якщо у підприємця є наймані працівники, то додаються ще звіт:
Про нарахування та виплату про доходів та ЄСВ (колишня форма 1-ДФ та звіт з ЄСВ Додаток 4) - подається щоквартально.
Бланки та порядок заповнення звітності