Курс "Від нуля до Головного бухгалтера"

Модуль 8. Інвентаризація товарів на складах.

Інвентаризація товарів на складах. Звіти щодо товарів на складах. Пересорт між складами.

Інвентаризація - це перевірка наявності майна організації та стану її фінансових зобов'язань на певну дату шляхом порівняння фактичних даних з даними бухгалтерського обліку.
Інвентаризація проводиться шляхом перерахунку, вимірювання, зважування матеріальних цінностей:
 • на складах (склади сировини, матеріалів, пально-мастильних матеріалів, готової продукції, товарів; аптеки, бібліотеки і ін.)
 • у виробництві,
 • на торгових площах,
 • у касі.
При цьому інвентаризації підлягають наступні об'єкти бухгалтерського обліку:
 • основні засоби,
 • матеріальні запаси,
 • готова продукція,
 • всі товари в торговельній мережі,
 • готівкові грошові кошти,
 • цінні папери та грошові документи.
Кількість інвентаризацій на рік, час їх проведення, об'єкти інвентаризації встановлюються керівником підприємства в наказі про облікову політику або окремим наказом.
 • щорічно в четвертому кварталі перед складанням річної бухгалтерської звітності,
 • при продажу майна, здачі в оренду,
 • при зміні матеріально-відповідальної особи,
 • при виявленні фактів розкрадань, зловживань або псування майна,
 • після стихійного лиха, пожежі, аварії і ін.
 • при реорганізації або ліквідації підприємства.
Раптову інвентаризацію доцільно призначати при наявності даних:
 • про факти обману споживачів,
 • про факти привласнення цінностей,
 • про факти виготовлення неврахованої продукції,
 • про факти неврахованих продажів,
 • про факти знищення майна та ін.

Товари на складах
Для того, щоб побачити залишки товарів на складі і рух товарів в цілому, необхідно зайти в закладку Отчеты – Запасы (Склад) – Ведомость по товарам на складах (Тут знаходяться товари, які зберігаються на Основному складі).
Заходимо в "Настройки", виставляємо період, за який необхідно побачити залишки на складі. У полі "Группировка строк", натиснувши значок зеленого плюса, додаємо "Склад", "Номенклатура", "Характеристика номенклатуры", "Документ движения (регистратор)". Порядок має бути саме таким і натискаємо кнопку "Сформировать". Звіт сформовано.
Для того, щоб було зручно дивитися залишки по кожній номенклатурі і зайві дані не заважали, необхідно курсором мишки стати на поле зліва і, натиснувши праву кнопку мишки, вибрати "Уровни группировок" - "Уровень 2". Коли потрібно більш детально подивитися рух по конкретній номенклатурі, на лівому полі, навпроти даної номенклатури потрібно натиснути на плюс і з'являться документи руху по даній номенклатурі.
Для того, щоб відкрити роздрібні склади, тобто магазини, потрібно зайти Отчеты - Запасы (Склад) – Ведомость по товарам в рознице. Відкриваємо "Настройки" і в полі "Группировка строк" додаємо "Склад", "Номенклатура", "Характеристика номенклатуры", "Документы движения (регистратор)".
В полі "Представление" знімаємо прапорець "Сумма продажная". В полі "Отбор" встановлюємо прапорець "Склад", "тип сравнения" - "Равно", "Значение" вказуємо необхідний роздрібний склад (Ромашка або Формаркет). Натискаємо кнопку "Сформировать".
Для зручності обробки даних звіту зробимо угруповання рядків на лівому полі, аналогічно як і в попередньому звіті за основним складом.
Звіти про запас між роздрібними складами
Звіти запаси між роздрібними складами
Переміщення між складами
Документ інвентаризація
Завдання
1.Підключіться до віддаленого робочого столу і відкрийте 1С. Користуючись інструкцією і відео з теоретичного блоку, виконайте наступне завдання.

1) Сформуйте звіт "Ведомость по товарам на складах" за період з 01.січня по 30 квітня. В налаштуваннях, в групованні рядків додайте: "Склад", "Номенклатура", "Характеристика номенклатуры" и "Документ движения (регистратор)."
Сформувавши звіт, приховайте документи руху зробивши груповання рядків до рівня 3 (як в інструкції.)

2) Паралельно і аналогічно сформуйте звіт "Ведомость по товарам в рознице" із настройками як і в попередньому звіті, тільки у відборі вкажіть склад Ромашка.

3) Перегляньте по кожній номенклатурі кінцевий залишок, Вас цікавить товар, який в мінусі. (На основному складі в мінусі має бути тільки "Плаття Cezon беж шкіряне на бретелях S" -1 шт, його поки так і залишаємо) .

На роздрібних складах необхідно по максимуму скоротити мінуса. Для того, щоб це зробити необхідно, номенклатуру, яка в мінусі перевірити її наявність на основному складі. Якщо на основному складі є необхідний товар, необхідного розміру, то потрібно його перемістити на роздрібний склад.
Перемістити можна тільки ту кількість, яка є в наявності на основному складі. Якщо після переміщення мінус все ще є, поки так і залишаємо. До нього повернемося в наступному блоці завдань.

І так потрібно перемістити всі необхідні товари, які є в наявності на основному складі. ДАТА документа переміщення повинна бути раніше ніж дата реалізації, коли товар пішов в мінус.

4) Аналогічно зробіть і з складом Формаркет.

5) Аналогічно звірте роздрібні склади між собою.


2. За підсумками проведеної віртуальної інвентаризації на складах, було виявлено, що не вистачає кілька прибуткових накладних за кількома датами.

Такий варіант цілком реальний.

Наприклад, загубилася накладна від постачальника. Вам допоможе в такому випадку акт звірки з Вашим постачальником.
У ресторанній справі бувають ще такі моменти, як закупівля з базару. Директор закупив продукти на ринку, віддав їх на кухню в роботу, а в бухгалтерію забув повідомити та ще й документів ніяких немає.
Потім через деякий час з'ясовується, звідки був цей товар.
Ось і ми припустимо, що у нас виникла така ж ситуація.
Директор закупив товар на базарі і приніс в магазин.

Підключіться до віддаленого робочого столу і відкрийте 1С.

Виконайте таке завдання:

1) Сформуйте звіт "Ведомость товаров в рознице" на складі Ромашка. Всі мінуси, які у Вас залишилися після всіх можливих переміщень з основного складу, необхідно закрити оприбуткуванням товару з базару. Але потрібно врахувати, що є кілька конкретних дат (як Ви вже побачили за підсумками інвентаризації), коли товар пішов в мінус, тобто були закупівлі на базарі.
Для цього створіть нового контрагента-постачальника Базар і проведіть надходження товару, якого бракує. Ціну товару в закупівлі можна витягнути з відомості товару на складі, відкривши документ надходження конкретної номенклатури.
Рекомендації: розносьте товар з різних магазинів окремими накладними, для того щоб потім простіше було зробити переміщення необхідного товару на потрібний склад (на підставі прибуткової накладної).
Нагадую: після того, як зробили надходження товару на основний склад (на роздрібні склади відразу надходження зробити не зможете), необхідно встановити націнку на товар. А потім зробити переміщення на необхідний роздрібний склад.
Націнка Базар- 300%.

2) Аналогічно зробіть надходження з базару, націнку і переміщення на Формаркет.

3) Зробіть ВКО на Базар на суми закупівель, дата відповідає даті надходження.

4) Після того, як на роздрібні склади перемістили весь необхідний товар і закрили всі мінуси, сформуйте акт інвентаризації по кожному складу (Документы - Запасы(склады) - Инвентаризация). Дата документа 01.05.2020

На Ромашці і в Формаркеті не повинно бути ніяких нестач і надлишків (сума внизу повинна бути одна, а друга "0"). В іншому випадку Ви не всі мінуса перекрили закупівлею з базару, або ж забули перемістити з основного складу.

За Основним складом в мінусі має бути тільки "Плаття Cezon беж шкіряне на бретелях S" -1 шт.

Після створення документу інвентаризації на Основному складі, на його підставі зробіть оприбуткування товару (стати курсором на документ інвентаризації, правою кнопкою мишки "на основании" - "оприходование товара". Дата документа 01.05.2020.

5) Після того, як виконали всі вище зазначені завдання, знову сформуйте звіт Відомості по товарах по кожному складу на 02.05.2020. Мінусів вже бути не повинно.

Вкажіть кількість товарів на складах, яка у Вас вийшла після всіх можливих переміщень.